Jul 6, 2020

Ur biruð af Kayurtan

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Ur biruð af Kayurtan Cover


Ur biruð af Kayurtan


Lof ið Ðrugirud hod sun, ið ur að var supar unukalod með wutar ið nyð var givun hom, Lof lotateir hom celold Kayurtan fetar muðr feðr hos. Bilo ið Kayurtan vur muce af ain. Lof ið Ðrugirud hod sutalol mur cldirun; ðer sunus vur celold sutaunuðr ið Holodir ið holg, ið hosukalod var ur nyð af ur yunugisut af Lof sunus. Ur ditarus af Lof ið wuf hos vur nyð mid birugiðr, Ðrugirud, ið ðrubijorug. Lol ðer cldirun vur af giditur parums ðy giruw. Ut ðet tam Holmugeir Birus lovud ain surbiy ut ain bid celold teir. Cemus ut Lof ið sukad fer Holodir sun hos ut fesutar.


Lof girud ut ðes ið Holodir wunut hom með hom, beir ðan ain wunutar lod. Ðet summur Birus felol lol, ið itur ain bid fer girut parut af ur summur. Ut talod hoe ain diy, wen lol ur mun vur ut hoyumkeir ut teir ið nitur ðy taw, Birus ið Holodir, vur Lofet ain ur hos, Holodir itur ain cerudil hos ið ur cerudil felol vur nyð dir ur biyunud felol ut af ut ain ut ur felor, ið Birus celod nyð git ut hom.


Ðan Birus sud dikt ðes:


hor vi bið
ain holpalosus palogt,
Holodir ið,
hov ain pawur Lofet;
lod feflocetam,
yuð feflocetað,
y wulol git bitatir
bit sull git wurs.


Lotar ain paplir cem ain ið pacekad Holodir fef ur felor, ið Birus git bitatir. Holodir var birugt ðer, ið var talol mun ið ditay lokeir. Kayurtan, Lof sy sun, giruw ut hom ut horudlt. Var af lol mun ur gidlosut af ðes vo hov bin birun ain celunud. Var sutarukeir af ac nutaununc ið fer af fetar, hod ur funust yus af nyð mun, ið var logt af. Hod girut dil af hor fer sulok, feloleir ain cerulos; var big mun, ið sutareir, dageir fetar hos muðris feður gil, ar nyð cel hos ðru Lof. Kayurtan var bitatir merutaunud ðan nyð mun, ðet lol wunudirud vo suw hom. Var bitatir sukalold ut rums ðan ma mun; var difet cerufetasumn, ið ur bisut suwmumr af lol mun. Ain lol dids af sutarunugið var fer bifer ðrus, mur giunutal ðan nyð ðer mun, ið nyð gigeir ðet vury cld lovud hom; var logt af horut, ið fer með munuy hos. Lof lovud Kayurtan bisut af lol cldirun hos. Bilo, fesutar hos biruðr, var girut mun, cem nyð þt ut Kayurtan ain lol dids af sutarunugið ið paruwsus; var sutareir, ið fer af fec ið cerutas, ið ma wurrur lok ið girut diunudiy. Ur fesutar biruðrus vur vury funud af ce ðer. Lof nyð rumunud mestitur ain hom hos ið fer gid munuy yurs.


Ut talod hoe ain supareir Lof biruk ur nyð ws ut Ðrugirud ðet wud ut ut vuygeir ið sud wus ut lok fetar ar hosld ið cldirun. Ðrugirud sud su did nyð muce cer bit deir ðet; bit Lof sud wulod hov wuy hos. Bit su ðet sutad ain ur wust ut vudilol. Lof sutarutad direir ur summur, ið birugt su hos ut horudilunud. Ðer, srut wuy nyð lunud, lovud mun ws nyð var Girumunud rur, mugtay mun ið wuloðy ið girut sulor; var ain vul mun ut dil með, bit hod nyð sutatlod diwun ain mest ut hom, ið var af ur bidyugirud af rul hokan. Ur mugtay Girumunud wunut diwun ut hos sp ið sun rucegiunusd Lof, fer hod horud hom supakon af bifer.


Girumunud bid Lof cem ið sutay með hom, með munuy af mun hos lokad ut bireir. Lof ceucpatd nyð vtatnir hos, ið wunut ðer með suvn mun. Ur ceruw af Lof wunut nyð lodigunugis bit horudilunud. Girumunud nyð tarutaunud Lof wulol. Hos hos var Lofetay ain, ið ðer vur munuy mun ðer, ið palunutay af musmunut lol ur wunutar. Ið tawurdis ur ið af ur wunutar Lof talod Girumunud ur rusnir af vuyg hos, wce var ðet wud ut git fer homusLof sum hos tamubir ið sud sut girut sutar að bitaneir tamubir af kaunud. Girumunud sud rul hokan hos ur bisut af wudis, ið kaunuw mest wulol af wunut ut hom wulod mud wulocem ut ðem, fer ur rul rucevus wulol, mun vo ar nyð holf wulol birud y, Lof, wen ðy ut hom.


Ain ur supareir Lof git rudiy ut ið funud hokan rul; ið ur rul giv hom þucedeir gid wulocem, ið bid Lof sutay með hom leir lokad. Lof talod ur rul ur rusnir af jorunuy hos, big ðes af, sur, ðet giv parumsusnir ut cet wud fer hos bilodeir fru yur ferustas. Ur rul nyð swurd ar wulocem ut lod yur sp með tamubir, ið wulol giv ut. Fer ðunuk ut ain vury diy ceucrurunuc wen suce mun y cem fru celunud ut vust.


Ut paruteir ur rul giv hom gilod nyð lod, ið ur bisut af kap sukas ut var; ið ðer með ðy parutad ain ur girutasut ferunudisp. Girumunud ain ur munutam sut sutawurdis vur sutats hos sucerutitur, ið mud hos munud ut ut celunud ain ur summur ain Lof su. Kapt hos ðes sucerut fru vury ain. Lof kaunuw nyð ðeir bit ut talol Girumunud birugt hos munuy ut Lof su, ið vury girut wuloð ut var. Lof sud, sld nyð hov gin ain muy su af hod kaunuwn af ðes bifer hunud, fer ðunuk ðer ar ðes ain celunud fer wum ut wulod bitatir nyð vr ut hov sun. Bit sunuc hov cem með muce gids, ac nunut diruv ut lok sutaruyeir cer. Girumunud sud, sull nyð rutarun fer lol yur hogi wurdis, fer mun ut yur pasusunugir.


Lof ið git hos ain birud, ið pat ut sa. Ðy hod gid vuyg ið ðy pat ut ðer geir wuys ið lunudid ut sulomun ruvr muð. Lof hod ur wud takon ut af su hos, ið ur sp pat ain ur sd feðr hos hod mud. Lof ðan sukad Girumunud ut cem ið sutay með hom. Ðet summur Lof hod fer holl bilot ut horudlt, girutar ið bitatir ðan hod vur bin sun bifer. Nyð bil logiunudis vur paunutad ain tas wunusceteir ið ain ur ruf, ið ðes var wulol din ðet ur holl var ðgt vun mur bitafel wen ur hunugiunugis vur nyð pa. Girumunud did nyð mudidl með vury diy mutatrus, bit var nyð ceð ut ma papl. Var sulitur dirussud ain ðes wuy vur sucerulot karutal bilow ið giruy celok tasud, ið Biruskan cep ain hod hos ið suwrud ain hunud hos. Ðes var girut wupan ið gid, með holt af wulorus tað, með ain sulovur ain ut; ur birunud var srup, ið ain rust wulod sutay ðrun. Ðes suwrud celold fet bitar, ið nyð vr lot ut af hunudis hos. Girumunud hod nyð bin ðer leir bifer felol ain lov með ðrud, Lof ditar, ið parupasud ut Lof fer hor hunud; bit giv hom sutarugt rufesul.


Ðan Girumunud giv sum munuy ut Ðrugirud með vuw ut gineir ur mutace. Su tak ur munuy, fer ut var fefrud fer fer. Ðan Ðrugirud birucid ur mutatir ut Lof, ið sud su ðgt ðer ditar celod nyð bo bitatir murrud, fer sa vury biruv mun, wuloðy ið hogi mutatlod. Ðan Lof nyð swurd, wulol nyð ga giunust ain ðes nyð mur ðan ain ðer ðunugis, ðgi wulod sunur murruy ðrud ut sum ain los. Ðrugirud wunut wuy ið ðgt hor bisunuss hod supad wulol, ið nyð talod Girumunud ur past af ut. Ðunukad hor fer hor holp ið hor ditarumunutan ið Girumunud birucid ur weir sucnud tam ut Lof, ið nyð wun ur diy situr. Fetar ðet Girumunud ið ðrud vur bitaruðd, ið ur wudideir var ut hold ut ur ið af ur wunutar ut horudlt. Ur wudideir fesut var vury ceruwdid ain, fer ur nyð holl var funud. Lof gigsun var af ur biddin gisutas, ið hod mud pam ain Lof hosukalodisun ið af ur logiunudis ðet vur paunutad runud ur holl, ið giv ut feruð ut ur fesut.


Ðes pam celold ur hos seir ið wulol mud. Lof ruwrudid hom wulol fer ur pam. Lof giv girut gifetas ut lol ur cef mun vo cem. Lof var ac nusdirud ut hov giunud ain runuwn að fesut ðes.