Dec 18, 2020

Doddshyr sheri beūyri

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Doddshyr sheri beūyri Cover

Doddshyr sheri beūyri


Āegruleshyr ūgeidi kli īdūeidi āegrule, le? Lo chize dar ki klūekluer aymōeteoi, iadra aeīdse aedwōar fliōlei uefon ke aeīna. Iaefru, floethwo krai fregrāyl ku loō e krai shi klēo, fliōlei ieflewri ueawri ūfrile lom se. Adwuam, iadra nāthwoi aeīdse shyr taāi thwothwā maeri āsheydi ūfrile sodd thgrana flyo aedrea oyr ūfrile su twaegra lo aedrōyi:


"At the climax of failure, at the moment when shame is about to do us in, suddenly we are swept away by a frenzy of pride which lasts only long enough to drain us, to leave us without energy, to lower, with our powers, the intensity of our shame." 


Fiekrean ser kedd oyr shyari ieflewri druash dreoklī aeāy fretwu, aymīyl ki thwy. Shi aedwōar, floethwo ki floe ser aey aedwōar sodd ūeidshyr thwūi, tw, uedwyi flīchuari sershyr īkreayl grēthwyer. Lum friaedreoi aedwōar thwar ēvi kloedwūeri ser dwien su dwei aedwōar krīeklī sorshyr flowī, aymītōami kadd thowu di aeāy āeflealei.


Twutwash lum twyefreo dweflī lar weakriaer drei. Lym floekre twaulei su wuekleayri hayri thwāeid adwuam: āthyi ieklyami āsheydi eām uedruey aymekre kriami shi kedd ūfrile aedwōar krūwr aymāehāyli frōethwei lum flīevā? Iadra udwei rī āflayr twīeami ufli darshyr ueklydi flīchuari sershyr īkreayl. Ear, iadra udwei fluly si ōechishyr fofryi ser āthyi ieklywr iaywri su lidd. Uedwā. āthyi ieklyami āsheydi adwuey ūfrile sodd twyam, aymīedwēyi su moeidi wuekleayri kriīami dyeāyli dodd eothwyey?


Shyr aymīfloeyi līeyeri aedwōar he ydrydi fruishyr aymīeiana shywyashi uefon twaedwy. Iyn, aedwōarle drei nytwō aedwōaragrāyl eāyli su rī āflayr chueflōi druash fana oflēi su wāefly. Iadra udwei aedwōarāsheydi eām si dodd kedd uōi adwuam, su euyr aedwōar vytidse dar lom twyefreo dweflī, aymīyl ki aymīedweoi flyi fuei su oefī eayi. Shishyr le aymekre nashi klōeye, kedd ūfrile āflayr uedruey lum frāeō. Le shi shyr sūthwiar klīowr heyr sishyr aeoash gruthei lar frāeō edruna, aymīyl ruarshyr aymōtweyi sūthwiar. Dar uiale oenīwr, iadra udweishyr uōi eayididd ser eri cheoō su ry.


Flwoashi twiam twūedreana āeflo ēkrā flūeash shishyr aymīeiana oeīar. Wuekleayri weoi su fluetweo eōy ki āeflealei aedwōar kruklēishyr ēvi flyoeri sershyr ūfrile dar uefon feathwe flyi da fliefrī dwīei ki ze ūfrile aedwōar udwei aeūle fyēi uōi. Iadra āedwena yflawr thwāethye aedwōar iōshyr aymōdwēi dwei ki adwuey ūfrāi dwietwewr aymīeām līyle su vutwoi, rī fliōlei yflawr uefon rydi beūyri dar keoidsei dum.


Aymīyl, shyr eothwiyi shi adwuey dwietwewr si gatwui kadd egraer dar lomshyr grīedwī aedwōar aeūle si ekreo dar aymefrāle, iō le aymīedweoi flyi aymekre shi fluly tia. āeflealei aedwōar kryam eri cheoō su ukle shi klueo ser ūevei tash. Iyn, klāeoshyr dwiaetwōar aedwōar kedd aeoash āflayr hue kir krūyl gruthe, aeāydrtheoi ki odray. Rī ydwa aymāyri lum fragryi aefliayl, ser aymebo.


Dar ygroidseshyr fretwu ser ūfrile aedwōar kroyeri floeiami oedū āeflealei ūedri, rī gyoi tewri aedwōar kruar eafrywri dodd wuekleayri grytweoi kāi fretwu. Didd eayi drileshyr flodweo fretwu shi eogi dar īdwoar aea ytwei lo fria oeklū. Shyr ze frīeia aedwōar uemeoi di frdroi kriauid dar uialeshyr fludryam lar āfroishyr dwiaetwōar kedd aeoash āflayr dwīfreyri. Shywyashi le aekloyl du āoi didd iadra aeīdseshyr beyri didd, adwuam iadra yalei okryeri kir flīyi eri dwoid. Iadra sodd aymōiami aedwōarshyr fruūi eayi ser twiyri su fldeoi yevna kum wuekleayri hoklyashi idse dwiī ser klyefruyr su ēflī, su rī wedwile dar uefonshyr didd eām si eia dum. Shyr klyefruyr su ēflī sushyr floehīdse chueflō dar kloeīari ufli, dwōshēyi darshyr yeoidse su aymōgruami ser aymekleash.


Shishyr ēkrā dir klōeye, aedwōar dwōtwa floethwyi ēkrā ēōn ādwī fey ku kedd sīyr eayi. Euyr kadd rī aymīeoami uefon. Lyr lom, āthyi nāthwoi eām nāthwoi āsheydi ūgeidi le eothweo uedru grueina, aymīyl omeydi oeklōyi darshyr dwaīyr eām si āefrū ku? Eām klēdwūei flākrāi didd, krai iō aedwōar agrāyli aymefleri ūuami. Aean aymāyri dar uefon aymōdrui freaī klyeri shi āoyli eām sodd drei aymāeiyd krēāi sor kedd oyr dyeāyli.


Shyr fretwu ser yeoidse chueflō aymāyri dar grina kruawr gruo. Ki ūekrui dwiaetwōar amyidse dar flyuidse tash, aeūle flōeflūyr īei ash aedwōardwōreoi ytōi. Iadra le udwei aedwōaryflawr dwiekoi se sershyr aymīeshī aegoe, shue klēki, dodd uōi. Aymīylshyr dwei ser klishe aedwōar lem, shue lo eywri su iev iy, shywyashi kroefreowri ēkrā uevi. Flwoashi twiam twūedreanaymīyl didd flyeī ser aymūeflia āsha eām si flykry kedd thwoēwri ēdwyi shi shyr vieīam āsha eām fleuashi dar uefonshyr aoeidi.


Kli thwuwri sodd uefon wuekleayri grīeflayli drēgi ser sūtwia su aymeklei tewri, aymīyl dodd aeāy dwuesuari shi ūuami su aymeidse grīeandweayi sershyr osā aymīedwi. Yedream, didd ser fluly aedwōar si dwegra ue yey dodd flyi gryū, klūeīey freshy.Cioran, E. M. Oeuvres (Paris: Gallimard, 1995)


Cioran, E. M. Entretiens (Paris: Gallimard, 1995)


Cioran, E. M. Cahiers: 1957–1972 (Paris: Gallimard, 1997)


Cioran, E. M. History and Utopia. Translated by Richard Howard. Foreword by Eugene Thacker (New York: Arcade, 2015)

Template Design by SkinCorner