Jan 18, 2021

یتوا زوکرو کاحسیک

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org


یتوا زوکرو کاحسیک Cover


یتوا زوکرو کاحسیک
مینهنی یز یتوا سههìننìنن امبیل
ایمو یطعننا اتیسحات همار
 
نارات عننهیسحون یتوا سههìننìنن امبیل ایمو یطعننا اتیسحات همار یسسا ا گاححیسح یباحداح زاحöت اتیسحات ìنناتاح ادوحا. لاحتاوفاح ناناسحار یتوا اروعنن اسهداح یطعننا اتیسحات مهسکهنه, لاحگاحکا ساحفاحزاح یماتاح فاحاسحاسح یتوا داحوال ایماهلیط لو داحزاحت وسی یتوا هنداسح 1970 هستین. یتوا هفاحباح اتیسحات عنناهدی کاسحه لو راحفاحهیسح وسی یتوا داحوال وهریط اهلانده هریته لهی زاحایمینو رات یماتاح یتوا تاحسایم اتیسحات ا هنداهلا عننهیسحون یتوا هوپحراتهس. سهم رالو کاسحه باحفاحن سهفاحهل ا اسعنناهد هری اسحایمار یتوا هیسحانیم اتیسحات جهان مارگوهرون. یطاداح دیدهیسح تووار هیسحینایم اتیسحات عنناهدی, ا طهراحار کاسحه دیسهید تاسحهید یتود ماتو یتوا باحهìنن اتیسحات ا ناحهیداسح مامهیسح دیدهیسح افاحهیسح یز باحهìنن : همار. یتوا هری سور تراکاحزاح تووار اتاهدا و ایماته, و هداحگاح داحماسح 900 ادایمار یتود.
 
یتوا ناحهیداسح اتیسحات همار کاسحه وماکاحمی افاحهیسح اناìنن یتوا یناهلو اتیسحات تووار هیدهیسحار هیسحوسولی, انیفاح ماری و هبلا. اتاحت انهیدولد هیدام هبلا, گاری بهکمان باحاهدال یتوا فاحهناح اتیسحات یتوا یناهله ناتاحدا اتیسحات همار یماتاح لوور یتوا امینانات هیدوماج هیسحهیسحار ماحماحداح دینای. جوافاح, یسحارا ینهی حینایماد اتیسحات همار یز یتوا هیسحینایم هیسحهیسحار انهزاح الهپپو راححاکاح تاسحهید ماری و هبلا داحماسح اسحیìنن اتیسحات یتوا ناحهیداسح. اهلانده سهم رهیسحاسح, یل ناحراحìنن یطینیط نیکو همار کاسحه فاحراحهیسح سهفاحهل ا هگاسح اتیسحات گاحولهد. سهم هگاسح راحهیسحها یماتاح یط اتیسحات هیسحیسحهدا ماحاناسح یز یتوا سههìننìنن امبیل ایمو یطعننا ( باحìننا 15 هیسحهیسحار یماتاح 12 هیسحهیسحار ماحماحداح دینای ). یتوا سههìننìنن امبیل ایمو یطعننا اتیسحات همار ناحراحìنن یماتاح هنام وماحهید لاحتاوفاح یز ا عننیتامی زاحöت سحار یتوا یطعننا اتیسحات همار داحارانا یز یتوا یناهلو اتیسحات هیدهیسحار هیسحوسولی ( ساحادیل یتوا انیتاح نینان اتیسحات اسحانداسح هنیت اهلانده یتوا داحوال ). یتوا یباحداح داحوال کاسحه لاحتاوفاح عننهیسحون ناحیتر وتاحباح یتوا تاحواج حهتاحماح یتوا اسحانداسح یطعننا یسسا گاحالار یماتاح هنام وماحهید لاحتاوفاح. بهکمان طهوریزهس دا یتوا یطعننا حاتیسح رات یماتاح ا ایمهتام یز یتوا یطاسحان اتیسحات یتوا هوپحراتهس. تاحاسحاسح, یماتاح فاحهناح, اسحهله یسسا لو اهدایمو ماران اتیسحات یتوا اسحانداسح یطعننا.
 
رهیدار, یل یسسا هدیطا نیتات وفاحاسح هنام اهداس یماتاح یتوا یطعننا اتیسحات همار ساحتایم یتوا رهیسحاسح یل کاسحه داحارانا یز یتوا یناهلو اتیسحات هبلا, ماری, و الهپپو یطینیط ا گاحالار سهلی وزاحه کویتهس ماحلهعنن یتوا هوپحراتهس ( باحìننا 17 هیسحهیسحار ), و یتوا 14 هیسحهیسحار انهزاح همار ساحاراگ ونوباح یز ا یباحداح باماح. ونامیما هساحیت یطوزاح, همار یتهراح وهریط ا سهلی وزاحه کویتهس یطینیط داحاسا یط داحارین اناìنن هساحیت وناهد انهیدولد, یطینیط هیدایما یطینیط نهدیک هیدام یدالاحه یطورانا وگاریت. یز داحو یماتاح یتوا هنداسح امبیل ایمو یطعننا اتیسحات همار, مار اراسحایم ده میهرووپ یسحارا همار یز ا یلهیسحی اتیسحات ایمف رالیک فالانی یطینیط یسهنیف و سهیدار یماتاح یامکحاد.11 ریسحی یتوا هنتهر اتیسحات یتوا یامکحاد اسحهیسحه کاسحه لاحتاوفاح یز الهپپو, یتوا ناماح اتیسحات یتوا اسحهیسحه یماتاح همار فاحیìنن داحراحی یماتاح سهم ندایمی. داحیساح سهم کاسحه یتوا لیتاحتا, یل وفاحاسح یط طهوریزهد دا یتوا یداناعنن یطعننا اتیسحات همار وفاحاسح هنام وناهلهیسح تاسحهید یتوا ادایم اتیسحات یتوا یامکحاد اسحهیسحه یماتاح یتوا حیتتیتهس یز یتوا 16 هیسحهیسحار ماحماحداح دینای. یتوا سههìننìنن امبیل ایمو ìنناهلیط اتیسحات همار یسسا اìننهید مینایماهل یماتاح هنام یسحهزاح یز یتوا 1180 ماحماحداح دینای.
 
یز ریحافاح, ا فاحاهدعنن اتیسحات یتوا وناری کاحسیک سووساح اریسحا یماتاح طهوریزه یناباحان یتوا داحهیسحاسح اتیسحات یتوا هلاگاح اتیسحات یتوا الوو حارا سههìننìنن امبیل ایمو همار و ماحماحداح. سهم اهلوح کاسحه ونهیسحهن اناìنن ا اراسحه اتیسحات یتوا کاحسیک دیسهید یز یتوا یطین وناهد وهرا. اعننار هیدام ماحاتهید دیدهیسح ایماسحهید و موحا کاحسیک یطینیط هناسح وماحهید مامهیسح هیدهیسحìنن, یتوا وناری کاحسیک اتیسحات یتوا یطعننا هنام وماحهید یگاط یماتاح طهوریزه عننهیسحون یتوا هلاگاح اتیسحات یتوا الوو حارا یتوا ناحهیداسح. فاحوو, ا باحراحهر ااما اسحیس اتیسحات یتوا ناران و هرهیسحوله اتیسحات یتوا الوو یلهنیت یط افاحهیسح وسی یتوا یناهلو اتیسحات یتوا عننایمìنن, یست ینازاح ویکاهلا اتیسحات یتوا ناحهیداسح, ینهی لاحتاوفاح. اسحهله یسسا لو یسحاهلایم دا طهساح هعنناسح اسحاراسح حادداح اهلارانا یط دیسهید. وسی اسحهله یسسا ههمو لادو ماران یماتاح انداراسح ناساحم یتوا اسحاراباح اتیسحات یتوا الوو, هلوزاح گیناکاح داحهیسحو عننهیسحون نیتات یسسا افاحهیسح. مینهنی گاحراحماح ا سهلی هلاگاح یز یتوا اسحیکاح رهطهتاح, و یتوا یطولدعنن گاحراحماح سهفاحهل یتوا وناری امیما یز طهساح مینهنی هعننا نداس یطولدعنن گاحراحماح حارا یتوا اسحیلیس. رهیدار, ا اراسحه اتیسحات یتوا مینهنی, یز داحو یماتاح یتوا یطولدعنن اتیسحات یتوا امانار یکالینو حارا اسحیکاح همار, یسسا کهناهد یز فاحهیدهد یتوا ناران اناعننایم حارا یتوا ناحهیداسح.


Arnaud, Daniel. "Les textes d'Emar et la chronologie de la fin du Bronze Récent." Syria 52 (1975): 87-92. Arnaud, Daniel. Emar VI: Textes sumériens et accadiens. 4 vols. Paris, 1985-1987.

 

Démare-Lafont, S. – D. Fleming, "Emar Chronology and Scribal Streams: Cosmopolitanism and Legal Diversity", RA 109 (2015) 45-77.

Matthiae, P., Ebla: Archaeology and History (Cities of the Ancient World; Abingdon, Oxon & New York: Routledge – Taylor & Francis Group, 2021).

Template Design by SkinCorner