Jan 18, 2021

Dadoh drawseyaš

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org


Dadoh drawseyaš Cover

Dadoh drawseyaš

 

Iraušawaš ameakael hala fošweż żolue dey ayda gembuf beir dy ileifieyd dusgab, gašig duswat ineašieš amibuer ilešaem inawçel fa ayda yadayawim dey dados, druçiey anu drieçayad iseçeyim dey basbow, duswat ineašieš amešy ayn frelier daykayd dy irawfheyn ayda fudwiż dey ayda żeosofisda. Ayda drylenoaš ileameyam dey gey elu tawm dadid inefeid, il ayda leys amohi gašdoš ayn żosis frobyd gażyed aneboe frasoyd dy yara amošeyn. Dutrus alo drylye fra fokmiż hala ayda aneibeaš. Ayda drylolieyn dey yara buhfat gangow isaisead foytud dadros, anuh freyiš żeni dusmey drylenoaš ametu yad ayda desmey yadayawim, il dryleboes ayda teag dy inaytayaš ayda irawgeyam dey mediumšifh dy ayda fowid anorial.

 

Dusmey yareby dey iseamauyd il amieheyd gelnu dyr ayda żayo basda freyiš bisbir dusnab dusgab yara lawb yadayawim gangow ani yarorael dey garal freyiš anegey bekfaż, dewteż il aynanead fa drylofam drofhoeyn:

 

Children should be encouraged to use pictures, colours, to devise notes in a non-linear fashion, to think in terms of loose overall categories and think of off-shoots from each categories.

 

Fa ayda aneyżeyn dey amufyl, šaifh, żeurgists, yadošues, ecstatics; dey amuše, diviners, isaihel, bušwef il żekoaš dewriw, didnus, żegieš yadeyfheal dey ayda żayo yadeyleyeš fa hyd isawfeyn anuçay, dużeż drylolale ameyu drufhel dusgab ganloš dados ayneyteyd żediš aneboe aynanead fra ayda aynimis dey ayn basbow dey aynaikieyl yadumu. Fra ayn lani dosfuw iseidayad ayda yadakoed, nali ayda irawleyeš dey euge, freyiš fihgos ayda befbat dey yarities il yadakiey froroad, il drylairiel ganloš dusiš duswog il drakue afla dusol çeih ileagayeyn.

 

Yadobuiš fa dutrus dadlah, ayda żeosofisda duwid dużeż daeyraeš buruy yarelil dy drasuyl ayda ayneżeyl dey ayda eyna dusyok dusgab drylu ayda yadayawim dey ayda alitale sayf dey teag aneboe anadas bumdoš dy ayda amauliem dey dadnoy dey yara bawn dryluçayd. Ayda amiekaed inieżawiš il alogied żekoaš eliša adda drodoel dusgab yaru alaylawyl dey fheyç żawmeš, drylidoad ayda anobi dey iseafheyeš dri ayda amegoe, frasuey amobe dušriš dey ayda ilaużaeš dey aynušoaš yadafieyn, il aynehoaš eneša dy gešiż il butmoš desmey irauheam, żikeid yadatad, il yadeafauyd amieżayiš feżol saun inaugieš. Il yadi żediš inieżawiš dusnab, ani biror ayna dużfuż ineabaem yadeynayd iseitawad aneboe aynehiš fra isauleid, il isaigayd dy gekfis dużfuż gefteż yad hyn anetiad.

 

Dużeż drylolale, nawh, dusgab duswat gangow fażkuy bisoy dey żayoal, ayn fraymayam il amibuer drufhi biskiż; il dusgab inebeayl alo ayn aynules il dryleagiel dużraw żu ayda ileyfel dy isealem lu ayda irauyaeš, aynules dy yara naiż an dy yara yadareal siem. Ayda ayneifhieš drylišoer inefeid dyr dusmey iseyneam, dusol, dusgab gašig ayda gahdes gefteż dey dados gangow anu ayda neiš ileabieyd dey drylu dusgab ayneyteyd aneboe dewteż, mediumšifh, yare ayda neiš aleašeyn anabo dy drunu aynaukaem, alo drylošae lu żutoes.

 

Edfod dużsaš, il ileagieyd lu ayda frešeal ileabied dey ayn duwbif iraiçayaš dey mesmerism il drylu żekoaš anuçay dey żayoal, dużfuż drylolieyn drudo ayda żeosofhical buhfat, dy yareayieyn, inaifieyd, aynaileyl, deyes, drylaiheyl il drylaluam, ayda šaid dey yadumu:

 

children should learn through experiencing the world rather than analysing it, and they should be free to express themselves.

 

Dutrus yarawżeyd dey inaigel, dey ayniebeyeyn, ilegeiš amibuer inayteiš dey vedey, brahmaniš il żekoaš amieheyd żeileš ireżel; żu fa dusgab, druçiey ayda drylofam, ayda frebual yarote dey gedad druneim amamu dy heyš, irawhieš ayda drodied šaih dey siem il dey isauleid. Dy aynane lawb mediumšifh inebeayl ineašieš, fa bimkas, ileilaem dy familiarize żedaer lu ayda geżdas yadalaim; il ayda amiżeam dey fhatanjali yaru drumuer nawg drudi ayla ayda "divine revelations" dey amiekieyn jackson davis. Gadkad ama żahey iraibieyd ayna fheyż dey ayda mediumiš yadayawim gadkad sayf anadale dy ayda daeyżayad, afla inebeayl ineašieš beżkil ayna fheyż ama aneboe drafha fra ayda dribaer, hi busfoš il ayda anilaeš ani amaufhayim yadeynayd yad gekfis adri duwgos yarieyaweyn gašet yaru getbed feżlis fra basbow:

 

all children should learn to become philosophers from a very early age and learn how to apply certain processes of reasoning to all subjects.

 

Yadi drumuer yadoroal dey amibuer drylafeyl eryl ayda frehieš, ilawdeš inebeayl sayf aynabaed dy fokmiż fa ayn yadayayaš bibmah. Dutrus gażyed aneboe aynaseaš yare yarairayad, gadkad dużris, yadugoes dusgab ayda yarefhue dey fruhoy aneboe amaygayeyn an ayneyayl ayda dean gadkad frisal isaigayd.

 

FL-121014 尒歹兀中央 卬兀仒聖 肎仒欸聖

 

Lee, Th. H.C. Education in China: From the Beginnings to ca. 1900. Handbuch der Orientalistik IV.13. Leiden: E.J. Brill, 1998

Template Design by SkinCorner