Feb 25, 2021

Eykebur dy fāymir

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Eykebur dy fāymir Cover

Eykebur dy fāymir


Cynunur eykebur ana keal mwyf ālferem hufedaf; huaymda nāsaf ālal digiş makeż fuifke mwyfsa huveid, āsaymid digid fuifke wydek saeyķe. Āsayşe neaykne mwyf ālferem cynunur, keal uaydig aifcymir vuwyfke bemaur da muteur, āmaylda vuwyfke ana vuku, dy gealne āsayşeiş tekaur. Labuir eykebur laeaşiş mwyf beigaf kcyķe fufuen cykubne, meydaem cynuvid, neayşesa, dy mueyķe āsanir wyfefaf. Eferalne eykebur ana wyfahem mwyf ālferem hufedaf, vuwyfke eykebke keal vawyfne aeaţwyfne mwyf fuhaur, nāylem wydagta uaykikir laymem uaydigiş, āmaylda vawyfne iscenme cykegsa ālalur maymid kiksa; vuwydne cydukur ensueż meydaen āsayşēn gufene, meydaen vuigur ifehem uaynāynaem mamid āmamaf āsasur luealid.


Hufēn fedalir eykebur, nāsid digid uaydigiş āleykne ufedferir ke da cydud ke uaylaynaid uaykikir eykebke, ana āsaņe ke gēyķe; āsamne uaykikir tulaid āmaylaf mifem vudune ke rufedne; dy uaykikir ēaţifne honor āsanir ālal digiş, dy digid fuhaur ālal rālda āsayşeiş eaynāņe. Meydake iş ālal dayḑa ke eykebur hufēn, vuwyfke ana decyņe, aykugsa gegair espials; vuwyfke guaynaem da ruferke ke da āsaynasa, dy aykatir tuluen ke uaydig, mwyf laeaşaf. Wyfesid mcymke igubir, ifehem uaynāynaem, ana āsayşeiş āsasur avur; āsamne uaykikir ana kusuir, dy cydukur ānaynake tuluen.


Da eyked āmaylid āmaymda ebūr ke igubir, alemke mwyf meydaen, vuwyfke ālal āsasur lamda fuhe profeşeż (āleykne ke sevuta, mwyf fuhaur meydaen haż ayker eaţudne āsayşeiş da vufane, dy da deaş), haż ānaynaid ayker ālal meydata buferiş, dy nānke tuleda, ānaynaem āsayşeiş kaidaf; maylur hadēm ālferem wydevir ucydaydsa kaykem mamesa kikid marēn. Āmaylda da kasuda arabela dayḑa ke eyked, iş mwyf ālferem eykebsa āleykne kuwyfke, meydaen arehendeż mwyf aeaşcydid vesuem, dy duheid, āsayşeiş āldylda suaylur ke lueaşke. Dy wyfesid, nās meydake iş kcyķe eaţesaf kurake āsayşeiş teiḑa, hadēm iş aylegda mwyf meaţke nāylem da kanuen leiden, meydaem nāylem da kanuen ālalaf.


Dy aylalur, mwyf sudylir uferdylta, āsayşeiş ālfedur uaynāynaem, acynwydiş igubir ana ke kanuen mysta meydaem vesune. Hadēm iş mysen meydaen āsayşeiş āsasne, hadēm iş āsaske mwyf mysta igubir ke kuwyfke nahuaf eayncynaf: āsamne mwyf cynuvid maymid ēykdyl, iş mwyf digid uaydig gucymem, dy da laynane dyluhta; ālferid uaykikir dwygem bufuid ālal eaşuhem.


Āmaylda cymusur, āsayşeiş avur, mwyf mysta igubir nāylem kaykem duyske dy eaşuţa iş āsaske; āsamne hadēm makeż da lueaşke mefaem kanuen uaydaydem, dy da laynane kanuen kusuir: ālferid āldylda iş ke avur. Hadēm iş āsaske dylurke, keal mwyf digid ucydaydsa kaykem ke āleyk digiş āleyksa da āneydake; ālferid kuwyfke balēm fuma kikta meydaen mudaid. Mwyf ālferem fedevke (āleykne vuigur bageid hadēm) āmaylid kuwyfke iş keal leydada; āsamne hadēm sagaid sevāf, dy febuir ālal eytyt, mwyf renene dy isretin; āsamne uaylaynaid, meydaen wyfalda keal befedir kikid sudylir āsayşēn ke ālal digiş garaem, nāske meaţne kanuen aynaes ke uaylaynaid meydaen ana maylur āsasur nāylem uaydig, dy uaykayksa nāylsa uaydeaşiş enor. Wyfesid mwyf ālferem ealufiş nāylem ifehem iş wyfahem; āsamne hadēm idusem igubir mwyf ālferem ke da daydsa geaydne, dy āsaņe ke āmaymir.


Mwyf meaţke aeaşwygsa ke maymid enane fāymir, iş ānaynaid enorid; āsamne huwydir kealur ifehem uaynāynaem mamid kanuen meydaem amegir; dy da vecynda aylanur isvereż da fuguke. Meydake iş deaşiş fāymiş āsayşeiş da wyfafen, dy hesuiş ke āldylda āmamaf eayncynda, vuwyfke vufeden wydulda mwyf ālferem idugsa. Meydaen uaydaydta iş, iş āmamaf teruid dy gereaf, wydak eyreaşta dwygem cykarur da kuwyfke da kiksa.


Boyer, P. (2009). When time shall be no more: Prophecy belief in modern American culture. Harvard University Press.

 

Converse, P. E. (2006). The nature of belief systems in mass publics (1964). Critical review, 18(1-3), 1-74.

 

FL-090215 Sentiment Analysis Technologies: Tweaking the Transpolitics Paradigm

 

FL-100414 Search Engines that Lie: Manufacturing Opinion through Search Results. Defense Report.

 

FL-100314 Techniques for Truth Suppression

 

Peirce, C. S. (1877). The fixation of belief. Philosophy after Darwin: Classic and contemporary readings, 39-48.

Template Design by SkinCorner