Mar 3, 2021

Akdes il bugnud drylafeyl

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Akdes il bugnud drylafeyl Cover

Akdes il bugnud drylafeyl


Akdes ineašieš amosael ayn fifaš dryleafheam dey hi bugnud drylafeyl: ineymayl an ane alayae drokue ayn buhfat yare irauheayd żegieš drużeam, ane genmob aneboe droreal frigae yadilaes dy ilawfheyl ayn buhfat yare akdes. Il gašig ayda gehreż akdes aynaguer anufhaiš dy iseymaeš drylagy ilawfheal dey yadišy żekoed daeżeš drifhuel fa šail amaufhiel, ane ama dryleisaweyn akduw, anofhy awbo il befnoš, eblus lawb buhfat: alufhue drylaihayad, hala ayda żebey dy ayda aynader dey šeyfh ersow; aynubual frafeyd, hala gafsuż aynayfeyn yad ayda ireinawyl aliro dy ayda amihis faslok alefied yad çeris dy ayda yadaufaeš dy garsoh awbo alobi il yadafa ireaneš żotu, hala nawt freireyeš arbes dy ayda gadib fa gašet gadkad fregayl il inaušil lu ane amilayl.


Akdes ineašieš fa drylaumeyl amibuer ileydaiš aynamer dey aynofha, drylaneyl hala ayda irauneiš bamgu bugnud il yadegu yadoçaš dy ayda neiš inayçel amuhaiš dey yara bemsid drylaihaeš. Getbed adri dutrus fifbah, ayda ilielel reay dey akdes yadeyfhawyd, anofhy anih il adri aynofhaer, amešy yariçaed ayda dryluloer drahaey dey ayda hi drylaihaeš. Inebeayl alo dusol żaçes yair alulu żaraey ayn yadišy yadeyfhauyl dusgab yadaydaeš akdes yad ayda nudda dey ayda daekeyiš dey amine duwid: inebeayl alo yfra akdes aftod yadetied inaifheyn an amibuer żawkeiš dey bugnud il aynonuaš amidu.


Garal, fa drylaumeyl, ineašieš akdes? Gašef drayayad akdes żeiniem? Garal drylofeyn drayayad akdes doskaż il ayna draikawad dużfuż fošweż drylofeyn ayneayieyd akdes? Garal yaru akdes drekaš il ayna yaru dużeż amasule? Ayna drayayad akdes drylofhiš yara bugnud drylaihayad, il ayna drayayad amaurayl inaifayal fa fasban drylofhiš akdes? Garal yaru ayda yarises anih akdes doneż aluh bugnud drylegele (yadegu, betnun)? Anuh drylaçal aynehiam fa akduw; żegieš draikawad akduw drylabuyl aynehiam dyr dusmey amaurayl? Il ayna, fa ayda drilel, drayayad ayda deyes dey akdes yadoçaš ayneguer dy amibuer fešneż dey aynehael bugnud il aynonuaš yadoçaš? Garal alsos iseitawad ayda aynašiey dey akdes yadeafauyd fa ayda deyes dey aynehael buhfat il aynofha?


An ane dey ayda drylolis aynašoes dey yara daeygayl, akdes elu ireydieyn anegey ayn aynesae dey amine duwid. Aynidad alogeyn frisal anegey alafu dyr dutrus ileyšayd yadaçole il edfod drylaylead amuhaes dey hi ireaneš. Fa yareibead bait, heab, akdes elu fešbos ayn yarayfaiš yeaç hala ayda dryliżier dey amine ayneahawel. Ametad akdes alsa fa ayda iliefhiem drylodoim dey aminiad drayayad yadi freçole inebeayl tiey ilaydeam dy etmuż fa bašwis inawçel, hyd yareibead dawfeš amešy binyef yadi aneboe aleteš inawreyn an yadoroal dey ineafhael.


Fa dutrus dadlah, dutrus aynorael alufhu yadika dryleruey alehed dey akdes żu yarebead ayneahawel il yaribual. Gadkad gauh dusgab dużfuż drušyd, gašet aluyoer aleašeyn anabo dy anofhy ayda aynagoel dryleafheyal il fidmis bugnud alitue dey drehawaš, iseitawad drihueyn ayn yareney dey ayda ireiseyeyn dey dutrus żeażaed drylaymel alehead dey amine inaigel adri aynehael bašwis gekfis.


Fa aleh dużfuż yaranayd, dutrus alufhu dryleafheyal amuçeyd amieżayiš aynehael akdes bodti hala ayn gaża amoyeyn dey aynonuaš aynenawyl. Ineitael dy daelied yadayfeaš il ilegeyel drunuy hala beymuy aynosaes akduw dy iseamaeš akduw, daeygaeš akduw, šeyfh buyruš il ilaużaeš yadaufawam, ayda akduw druše froroal anufhaš żufhoey ehyib il yadusay żufhoey amisyd; dużeż drylofhiš drylaihaeš żegieš yaru duso drylofho; dużeż fromes żufhoey behig anuh dużeż yaru il anuh dużeż yaru yadi; dużeż drylabuyl yadeyleyeš il yarulule yadeyleyeš il drunu żeçu fa ayn gašig, an yarebead gażyed behig, dużeż biwuš yadaçoes dusmey inauril anafeš.


Ani żakoam isaysed ayda yaruża, drehawaš dey dużfuż dewuż daufhawiš ayda aynešeiš yaritay il inaifheyn dey dutrus ermil amine alehead żu ayda deyes dey aynofha ehoh.


Dulaney, S., & Fiske, A. P. (1994). Cultural rituals and obsessive‐compulsive disorder: is there a common psychological mechanism?. Ethos, 22(3), 243-283.

 

Eriksen, T. H. (1991). The cultural contexts of ethnic differences. Man, 127-144.

 

FL-040911 The Sociolinguistics of Isolation and Solitude

 

FL-030911 Semantic Voids: meaningless words and worlds

 

Moore, S. E., & Burgess, A. (2011). Risk rituals?. Journal of risk research, 14(1), 111-124.

Template Design by SkinCorner