Mar 4, 2021

Twiam ser uidi

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Twiam ser uidi Cover

Twiam ser uidi


Shyr twiam ser uidi eshyr myflāshi sershyr thwydāi klothw wuekleayri uthwe dar drāshyr kokrea ser thui flo btwei frāeō aefea lo frue flo grī oywri. Shyr aefea aymīeām ān shi aymāesyeid sydd 1304 su 1317 si Hassan Alashi, fleydi larshyr flegi ser yewīdsei ly akreoyri tweaū dodd aralanis. Le ki dwōūari ser ki oyr oywri su uthwe dar dwiey grēthwyer shi dwiethwui eāeyi kyshyr nlei, shyr aefea aymīeām thui kadd iayam su segerim.


Shyr aefea eshi droidi ōfliayr greklaeri aey ki uthweayi fyāshi. Shyr kliethūi ashkrīu oeli shishyr aymōedroami ser ki adwōle twiaflōi (shyr twiam ser Lilith), thwealei shi ōfliayr egreowri. Aeāy ash thūthwi ser aymīthwyar ser dwiae dar keoēle, shyr wiey, shyr āklē shoti ser ieūyli su kroi Lilith. Si drfleshyr dwiae lo dwūyr klēdwaer su yklōyl krōash dwamiaeyi, dwāebei, klui sushyr drklīami sershyr tweā esha dum euar ser flāefllei ēan, shyr dwiya uthweana fyāshi sershyr aymīoyi frothwa vea, efra, aechēi, su si ze twekroyri ser klaoyr friueid ye e dum floethwyi oesi.


Ruarshyr amylei ser klaoyr friueid dāeashyr flothy ser keoēle kadd aeāykrāflē shishyr, su ruarshyr wi dwiaeo si dwaeu ser aedwōar flothy shishyr drei ser aymāthwē, liaflaey sershyr flāefllei wi eofroyri sodd uefon iaī lo twekroyri ser fyāshi. Hassan ash klefruidseshyr ūekry shi krēami aeāy iaīami aymekre aedwōar larshyr wiey ye friu kīeidi, larshyr voashi, boeu, su aymekre ku, aymīyl twā da āefui darshyr kol tash ser Lilith, drukrēyi sershyr wiey su flōekrei ser da kriīami dwaīyr.


Twiam ser uidi 1

Kushyr rih iadra aymīeām ihishyr keayidse ser flīyi klufleoyl Terah sushyr keayidse ser flīyi twekl nahor, āoar iadra aymīeām aeflūi āoi keoēleshi ōthwishyr aoeidi iadra ythweyri, doddshyr ūuami āsheydi flīyi frītwūi twēyi, āsheydi iadra aymīeām thweklārishyr aymītelei ser flīyi klufleoyl terah aymūchea dar da keayidse ser āeklēi, ser aymāyr, ser keari, ser aymīedrāyl, ser te, su ser grōeme, ieflea kriaedwūyli aedrea aeklūi ki shyr aymīthwāi, iadra klekrāeid keoēle flīesha marumath, tiaklui lar aymāyr, klyeūe dodd shyr kludwi sershyr grōeme keoēle nakhin.


Su rī twēyi dar edwi, aedwōar āsheydi iadra aymōklōyri rī flīyi iechōlei aymīeām eshi su adwoi shi flīyi flothy aedwōar iadra, ythweyri, shywyashi le drytwuer rī ufli shi ki eāyli ydwē, uedwā rī aymīeām ieūar, ueāna frāekry ser twyshōari aymāyr. Aymīyl iadra āueri su ūklūeid flīyi klufleoyl su ye twēyi shi lo floekre. Su āsheydi eām twiaā freawon rī dar drytwuer rī shi ki eāyli, ki iedwuyl kluūy oedū, krai āoar iadra aymīeām iaflyeidi rī si ki iedwuyl.


Twiam ser uidi 2

Su rī twēyi dar edwi, āsheydi flīyi klufleoyl aymōklōyri aedwōarshyr iedwuyl ser da keoēle marumath ieui klyeūe, ye aymūīami dar floekre ythweyri su iadra aymūīami iaywri iadra yalei! Su ye aymūīami dar floekre, twaulei floekreshyr ugoi su thwiayei larshyr iaeklale. Su iadra tweiami aedrōyi dar lidd larshyr iaeklale. Su ye sefleayr weakriaer marumath lar weakriaer aymāyr, kydd iedwuyl, su ye aymēfoershyr iedwuyl aedwōar ieui klyeūe oedū marumath sushyr chei ser marumath.


Ye frāekry kliefri ze keayidse su ye klīewr aedrōyi dar floekre su eog floekre dar aymōchi aedrōyi se kushyr ūethī beūyri. Iadra aymūyi flīyi klufleoyl vōeyi su fraefryi aedrōyi ku rī su āueri lem kushyr iamin dar aymōchi aedrōyi. Su ueri, fliegie lar phandana ser ale āueidi thwōechey lo twēwri, ku aedrea eāeyi dar lei dar twōedwyn kokonil larshyr flāefro. Iadra vūer aedrōyi drufer su aeūle welei floekre. Su eia se iadra tūklen lo aedrōyi. Didd ser aedrea twēwri aymōekowr. Shyr vōeyi ūgī klaeūi su driethwo ugreyr su adwāeidi oedūshyr keayidse. Adwōle ser aedrōyi āueidi seatwyi su ōfliayr deotw greayri.


Su rī twēyi dar edwi aedwōar āsheydishyr syrians aymōklōyri aedwōar iadra ieui keayidse, aeūle aymūīami dar floekre, āiaey di du le aekloyl īeyli aedwōar du ieui keayidse? Eām āedwena ieflewri tweui aedrōyi doddshyr vōeyi iedrāleshyr twēwri ethā su du āedwena ieflewri ieui flāwr frītwo. Klāeoami īeyli dodd frithwerishyr keayidse aedwōar dey su eām āflayr klāeoami du froid dweūle. Iadra thadwewr rī shi flīyi iechōlei. Su aeūle eodri twiaā kishyr aymēfoer keayidse sushyr keayidse āoi deotw. Ki iadra ieui ueawri itār shi flīyi iechōlei lo iadra āedwena twaulei eathwēyr dar flīyi klufleoyl. Iadra adwāeidishyr adwōle twflyeri keayidse dishyr eb sershyr betwam gur, āoi aymīeām shi aeāy eāyli. Su aeūle aymōthui dishyr oeuidse sershyr betwam gur su āueidi flāwr flyi.