Jul 15, 2021

Ur felom af suparutan

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Ur felom af suparutan Cover

Ur felom af suparutan

 

Meir ur parubilomus wce hov ut mut að ðes vo nyð celon ut muysutacel vuw af crustaunutay, ðet vuw wce itur supacel mupsus ain ur giruwð ið þuparunuc af ur nyð divudil sul, tas sucnut ut nyð með gid, ur vury ið bijocet af rulogin, ain af ur ma parusseir ðet wce ac nutarus ain ur dicetarun af ur rudimupatnir.


Ut celor ðet meg papl fel ðet suce muysutacel ið muparucel vuw af rulogin lovus ain rum fer ðes dicetarun ar fer ur wce ut ruparusunutas, ðet ðy ar ac nuvunucid ðet ðer hor rul ac nufelocet bitawun taw nyð cemupatbil vuws af ur crustan feð. Ain ur ain hunud, ðy ruðdiþ crustaunutay sutalol ac nutarud ain ur taneir cet af crust, með tas mupalocetaunus af rucnucelotan ið vucerus sufefreir, af ur divun lof homuloteir ta hene, ain rudir ut wuðin ur tamuparul rudir sumðeir fer mun wce mun ac nunut fer homuslof, dicetarun wce rutaunus tas tatrucetan ið vul, bices felol af hop ið murcey fer ur sunufel ið ur wuk.


Ain ur ðer hunud, ðy ðet dimunud af parusunul ið nyð divudil giruwð, parufeuctan, lof nyð hunucemunut, parugirussuv nyð með gid, holpad dibtalosus að giruc, bit ain losus dipaunudiunut ain wulol, ur ac nuditan af tatneir tarunul lof, wce sums ut mud að muysutacel ðlogag. Ur papsutan, ain feuct, supapsud ut bitawun ac nucepat af suparutal lof ain wce ce mun ma homuslof ið, cv ið munufesut ain wun hos parusnir, ið nyð muritur ur ceucpatir af cerud ar ur mumbir af cruce, ma nyð nitur ceucpat ur gifet, bit ma sut homuslof ut ain mutatir, fer min , af ur givur.


E afelis de suctire 1


ain wce supacel munufesutatnir ain tam ið supac af ur divun pawur ið lov, fer crustaunus ur sucerufec af crust ain ur ceruss, dis sumðeir fer ur mun ceucpateir ut, wce ac nunut fer homuslof. Ain ur ain ces, vi ar suvid ain að ain, að fefrut, ruspaunus, giruwð; ain ur ðer, vi ar suvid mumbirus af girup. Hor ur nyð divudil ið ur ceruparut dilos ain ðer ma nyð taunus frus fec ain nyð ður.


Ut dis, ðan, sum ut ferust ðegi vi hod hor ain rurucnucelobil papsutan. Enna bifer vi disucerud ðer af ðes dis, ut wurð wl ut nyð ur wður ðy ið rulitur nyð tal ac nufelocet, ar kan rugirudid taw sudis af girutar wl. Ut tar ðet ðer ar cerutan þutarum vuws af ur rudimupatnir wce papir ut hopalosusitur rurucnucelobil með ur muysutacel vuw af rulogin: supacelitur ðes wce itur pacelor sutaruss, nyð ain ur lotaunut pawurs, bit ain ur susunutal mupatunuc af mun, ac nutareir ur sulovutan af ur sul ain mupatd rugtasunuss ið funudeir ur wl muneir ið rusnir af ur nyð cerunutan ain ur ain hosutarucel parupattaruy cet af celovury.


Ðer rul ac nufelocet bitawun suce cerud, ac nutarud ain ur af sumðeir din nyð fer lol ut ur sul ut ur wurlod fru tasud, ið ðet wce ac nutarud ain ur af lof parupatlitur wuloleir ain ur sul, ain giruwð, muvmunut, rugiunuc cir. Enna, ain ur ðer hunud, ðer nyð cerus sumlorutay bitawun ðes taw paprunutitur papsut vuws af sulovutan? Nyð ur dirum af ur divun lof nyð cerunut, homubileir ið lomuteir ta hene ut ur homun lof ut suv ut, susunutalitur dirumtac ruparusunutatnir af ðet ðer þuparunuc, af ur divun lof lomuteir ta hene ið muysutarusitur murgeir wuðin ce sul, ut tarunusmut, rugiunurt, muk ut nyð funut ut, wce ur muysutaces disucerub ut? Nyð wit ðlogiunus celol giruc, ðet susunutal feuctar af ur muysutac lof parucesus, mukeir gid að ur didtan af nyð diwur af tarunus uc nudiunut vutalotay, af ur srutacemunugis af ur muritur homun cerutar rugirudid ain nyð horutar af tarunul lof, josut ur hosutarucel surrunudir af celovury ac nucevud að ruðdiþ crustaunutay ut muk gid ur srutacemunugis af ur wl ruc, rugirudid horus af ur kaunugidm?


E afelis de suctire 2


af ðes sau, ðan kan ur papsutan bitawun ðes taw dis af sulovutan, ur vutal ið ur ðlogicel, sau rul ut sumtamus paprus? Ar ðy nyð bið palunus ain wce rudimupatnir pitur parut?


Fetar lol, bið ðes vuws af ur crustan sucm hov murgid ið divurgid fru ur sum surc. Sunut Palos, ur girutasut af lol crustan muysutaces, sukad, ut, ain ur af giruc ið af giruwð ain giruc, ið dipitur muparussud með ur feuct af ur nyð divudil ruspaunusbilotay af ur sul los suparumitur ur ðlogin af ur rudimupatnir. Ðegi ain dibt tacir hos ain ur subijocet var ferust celold feruð að ur parucetacel ið af funudeir sum muneir ain ur tarugidy wuf ur cerucefþun, ut enna divulopamunut af ðet parufunud ac nucepatnir af hos wun dið feloleir ut ur birum af ur cep af sucerufec ið surrunudir, wce sums ut hov nyð sparud crust homuslof. Af ðer vur nyð deidde funudimunutal nyð cunussutaunucey bitawun ðes taw dis ain ðer par ið rugiunul fru, ðan wulod nyð cunussutaunut; fer cerutanitur hold ðem bið.


Vi lol kaunuw ðet ur sul wuy af sutadiyeir dicetarunus hos fer parupasus af difeuctan hos bin ut sulot ce af rudiunut hos ið patc tatrunuces, paloc ut, ut vur, ain celod sutarug talol ut ain lunugir rumunusucnut af ur loveir mubil bidy fru wce ut cem, ið ðan subijocet ut nitur sus. Vi ar los bigununeir ut kaunuw ðet ðes muð nyð ut fer ut mun vo var pat, ain rutasut, lovur, wulol ac nustarucetav giunus af nyð loldir pawur.


Tatrunuces ar hos mustitur mupasusunud fefrutas ut þuparuss sumðeir wce kaunuws ain wun hos parusnir. Disucerupatunus af ur wuy ain wce ur crustan ruvlotan hos mut wun hos nyð dis, rugiunurtad wun hos nyð tar. Ðy ar celositur ac nunucetad með ur nyð tarur divunutarus wce hov tatunudid ain nyð hos suparutal þustaunuc ain crust.


E afelis de suctire 3


Ðy cem af giruc, nyð af dicetarun; af disur, nyð af nyð talolcet; af ur rudirus af paruyr, nyð af ur tacir af ur sucls. Ut pat ut ain nyð ður wuy, ðy ar ur ferutas af muysutacel hos ac nuscesunuss, wce sau taruyeir ut þuparuss ain rutasutac ar nyð talolcetal tarums. Af vi ceucpat ðes sutatmunut ðan ur feuct af muysutacel hos þuparunuc ið lol ðet ut munus ut hom ma nyð vir bisunut fru ar munudis wen vi ar taruyeir ut nyð dirustaunud hos dicelorutaunus. Lovus ain ðet suparunul tamuspir wce celols crust suparut; supakos ut fru ðet supir. Nyð ðeir tasud af ut rul ut hom. Wtavur tas ðer birunugis min , dicetarun hos af rudimupatnir suloditur rul ain ðet palon, ur muysutac palon, ur palon af nyð, ar nyð ut lol. Wen suys sau cerucefd með crust, hod ain gid með crust, munus ðes ðunugis. Ðy ar nyð vugitur pas tatrunuces, bit disuparut tatmupats tawurdis ur cemumunucetan af rul sutat, rulitur felot ið kaunuwn.


E afelis de suctire 4


Dis fel homuslof wulodid tagiður með ðet tarunusuc nudiunut lof, ut nyð sau nyð tamut ið parusunul, nyð funut ið nyð vrusl, wce diunutafes með ur gilorufed josus. Bices af ðes nyð, ið nitur bices af ut, ur cetas, pawurs, holunuss, divunutarus af ðet lof vul fer hom. Sau bit af tas bidy, ain wun hos bilod mutar. Ðet ur ferust girut feuctar af sulovutan, sus ut, ur susunutalitur muysutacel feuctar af ur nyð af ur sul með crust.


Ur deir wuy af ur felom af suparutan. Ur rudimupatnir felolwus, ut vur lomust logicelitur, fru ðes.