Sep 23, 2021

Aftifçie ģeayiz Nuehu 11

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 31yiş.


Moawaçi goeż ilayiz enayiz dahn meţo iş keadi enayiz façaçīme āsāçi. Şāyiz eţkakçie yiruz keadişi ariseżt, eţhaçīm nābe enayiz dahn meţo. Ere ģeayiz niufa, soţawçi, işsifçi, lingis iş kius ukoçişi mūkor ostaçiz işyiz otmançiz ķeruz keikaçir kaeroçin kouku ģeayiz taḑal, iş işyiz otmançin nuehu ķeruz uhlabir irut enayiz Yardena, uhlasşi aḑnulir iş muçar miowaçie nimuçi. Biḑaçīm işās ukoçişi biţir oşayiş iş owlaçīm kiosi ukoçişi aḑusçişi (kuewoçir?) eţyiz iftaçie. Iţkasçie ģeayiz keḑin riseż enayiz imkeçie ģeayiz keḑin, iş ufsuçiz (eţekçit) ukoçişi naereçir ilayiz enayiz imkeçie ģeayiz keḑin: ufsuçiz niamçişi aḑusçişi esayiz ubboçīme 5yiş). Çiz şi keģni ofnikçi, iş keģni awloçi şi eţyiz keḑin eţyiz meţoe ģeayiz keadi iş eţyiz façaçīme āsāçi. Keḑin şi ewkaçir iş niḑobir ilayiz eţyiz dahn inis, iş keḑin şi ubboçīm ķeayiz eţan ulte.


Eţyiz koukue ģeayiz idwue keḑin! Kiatoçit kotuçin otmeçi, kaiba iş uçruçi aḑusçişi estuçir, kiolo, ūnōçi Yuhana nuas ģeayiz Mahnuş, alyiz kiebiçi ģeayiz otfeņ meosi, açbaçi iş infē ģeayiz aḑnunçi, ukbaz uhlasşi saḑofçir aţyiz neifuçie idwuime ilsin. Otlaz şi aḑnunçie uhwiçi ūnōçişi işīsime keumeçi kayşi aḑnulir alyiz Hibil-Ziwa uhtaçi ikbuçiz ahmaçir miowaçie mana eţyiz keşz iş ikbuçiz idhār ilat, notoçir iş kēdiçir. Işa ūnōçişi moabeçir, iş nūfçir, eģayiz meokiçie ģeayiz Hibil-Ziwa ihtifçişi inhaz aḑōrçir kotuçin eskagçi! Ostiçi Hibil-Ziwa aţlalçir, miuhar şāyiz niabeçiyişe uḑtid, iş uhlabir enayiz Yardena aḑnid. Uhtaçi ūnōçi ifteşi meţur qauqae iş işāsur aģyiz Hibil-Ziwa, Hibil-Ziwa tiçeŗ umfiçi işyiz kaeroçin oçtiçi iş tiçeŗ an umfiçi işyiz ūnōçi, ostiçit nainir iş uhlabir enayiz Yardena iş muḑokçir meosae aşsit kiawuz, kotuçin giḑuçi, aşsit kiawu, işyiz inhaz ihtifçişi idbir enayiz Yardena eţyiz oḑāsçie ģeayiz kotuçin giḑuçi Yawar, iş eţyiz oḑāsçie ģeayiz Manda-di-Hīa an umfiçi haż ablaçişi niḑobir arayize użras.


Ostiçi ikbuçiz aţlalçir iş muḑokçir eţyiz koukue ģeayiz işīsuz abseşi işyiz kaeroçin eşke iş niḑobir çiz şāyiz kaeroçin ikbu, ostiçit muḑokçir keḑin eşīwçir Yawar-Ziwa, dehr otdiçit aḑusçişi keadir iş Manda eşīwçir kiawuz işyiz myrit umfiçi iş niḑobir çiz enyiz eşkee. Işaiş ikbuçiz iknāçir eskagçie ģeayiz kaeroçin oţfaçi iş muḑokçir oḑātçir iş eşer şi idwuime koude ģeayiz moawaçi, keadi iş iblam ķeayiz kaeroçin pandama, işsakçir kaeroçin pandama ķeayiz kaeroçin koiga iş muḑokçir isfēçi yiruz şi iţkatçīm, umrēçi, işyiz işīsime keḑin iş amkat isfēçi şāyiz işāse. Işaiş ikbuçiz muḑokçir ufsuçiz ihtifçişi ōmīr, meona, oşa, owlid, inhaz nuegor ena keaboçir kioloim foţi, eţkakçie Yardena kayşi adhiçir şāyiz Sam-Smir, inhaz ihtifçişi umbiçir iş meonar Yawar-Ziwa iş inhaz aşhanşi Yurun nuas ģeayiz Barit; eţyiz idwuim moawaçi.


Işaiş ikbuçiz iknāçir kaeroçin oţfaçi iş muḑokçir inhaz uhlabir enayiz Yardena, ikiş iţa inhaz aşfifçit ilayiz enayiz meţoe uhtat çiz nealar iḑufçir iţlunçīm koihiçi enayiz keakaçie ģeayiz kotuçin afriçi; inhaz ibriçir irut, iş ikbuçiz uhlabir irut eţyiz Yardena ilayiz enayiz an iţheçi ģeayiz kaeroçin ożeçi. Işaiş ikbuçiz muḑokçir eţyiz koukue ģeayiz Yusmir, işīsime ublo ķeayiz kaeroçin oçtiçi, iş emyiz meţoe uhtaz çiz saiżyiz eçmikir esayiz moawaçi iş askir eţyiz keadi ikbuçiz amkatir myrit umfiçi ķeayiz oçtiçie iş askir çiz esayiz kaeroçin oţfaçi. Işaiş ikbuçiz muḑokçir agnīçīm şi neinee iş saçadçir otniçiyiş arlōçi otrōt ķeayiz eţyiz Yardena. Işaiş ikbuçiz muḑokçir inhaz aşhanşi an maibiçir iḑmeb iş Avaunit, işgatçiyiş eţyiz içām iş nuotaçir ufnaçie eţyiz Yardena emyiz kaeroçin naefu, kaeroçin kaufoim iş eţyiz iţtu ģeayiz keşiz iş muḑokçir Piriawis aşhanyiz umkukir.


Ostiçi ikbuçiz anhuçir an infāçi iş naumir enayiz keşiz yaran keumeçi ķeruz hażim oḑāsçi otfāçiyiz iş ķeruz loveż kaeroçin nueha, dehir keşzir atiçir iş ibriçir irut enayiz Yardena, aḑusçişi aḑnulir, muçaçir miowaçie nimuçi, miuhar şāyiz naiba ģeayiz moaweçīm keadi iş niḑobir an iţnetim umfiçi şāyiz kaeroçin ikbu. Iş ūnōçi eḑusçir eţyiz Yardena iş oḑnewur ilgīz otrōt eņinçir keşzir (Hibil-Ziwa), ķeruz rişisçir keşzir alyiz naefuime ignimçi seçir keşzir enayiz kaeroçin kaufoim, meţur keşuz akyiz ilgīz iş kaeroçin oçtiçi, efkasçir keşzir otrō iş niobar keşuz otrō eţyiz Yardena. Işaiş ikbuçiz iḑlilçir keşzir otniçiyiş palmfulis ģeayiz ufnaçi ena elwoçir iş muḑokçir Manda eşīwçir kiawuz ķeayiz myrit umfiçi iş niḑobir çiz arayiz kaeroçin ūnōçi ikbu iş mienaçir neodeime kouliçi ķeayiz keşiz.


Işaiş ikbuçiz rişisçir ilayiz kūdaçie iş muḑokçir ufsuçiz ihtifçişi ōmīr koukue ģeayiz keḑin , mesoçīm kūdaçi aţmarçiyiz otmaniz iş otmaniz ufmaţ ewkaçir, işīsim keḑin ķeayiz kūdaçie. Ostiçi ikbuçiz niobar keşzar otrō iş keoliçir māfe ķeayiz keşiz otrō, iş emyiz emton niofaçi ikbuçiz kailur kaeroçin ignimçi şāyiz kaeroçin ikbu iş nāliçir otmançin kouliçi ukbaz ikbuçiz ifteşi mienaçir ķeayiz keşiz eţyiz Yardena. Işaiş ikbuçiz maidiçir kuştayiz esayiz keşiz.


Işaiş ikbuçiz anhuçir infēe taţeçit ekmiçir inhaz nealir enayiz aţaz , enayiz aţaz inhaz eşmutçir iş feḑoŗ iş An kuarīm efrōçi aşhanşi inhaz ķeruz hażut atiçir enayiz Yardanime aḑnid. Işaiş ikbuçiz mōfer eţan infēe iş ilseçi uţsayiz oşuçin eskagçi iş muḑokçir afhitçir iş meonar aḑusçişi keḑin ģeayiz Şum nuas ģeayiz kuegu iş idbu şi idbue işyiz idbue . Işaiş ikbuçiz muḑokçir eţyiz moawaçi yiruz şi idwuim aşhanşi inhaz intoçir iş keiber kaeroçin kanzala iş ilur kaeroçin eşke. Işaiş keḑin şi ubboçīm.


Ikbuçiz niamçişi aḑusçişi ōdāçir alyiz koukue uḑnal ģeayiz idwuime Wellsprinig: Şilmai iş Nidbai ifmatçie użras ģeayiz Yardena ukoçişi eşubir keşzir iş nagi iş balamtirē ukoçişi eşubir keşzir. Yukabar ukoçişi olruçir aḑhafçit kaeroçin eşke iş kaeroçin neiriçīm iş imnaim keşzim aḑkalçit enayiz kaeroçin kuçiwçīm ilri, meţoe ģeayiz eţhaçi. Koehuçit, aģyiz yaran Nasoraean ķeruz naţalçir kaeroçin pandama ukboçi maidoçir an aḑnunçi, an uḑnal ģeayiz idwuime eril ukoçişi ikfufir ilayiz iş eţaz ikbuçiz doeżz ukoçişi aḑusçişi awmiçir. Eţan misça ukoçişi aḑfutçir keşzir iş eţhaçi ukoçişi naigur aḑhafçit aţyiz keşiz.

Template Design by SkinCorner