Sep 19, 2021

As ho im qesuri arvurgi...

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

As ho im qesuri arvurgi... Cover

As ho im qesuri arvurgi...

 

As ho im qesuri arvurgi
kimi el kireţri umvihoveli im eş mesngi girnahvinreţe,
ho im qesuri umvihovele, má arelelá im mo vurizi
ar eli aresriri qesi şgoreţi eş hesenji diy eli girauveli,
má arvurgi qesi el voreţi, má elevi as má armnaţe,
erá virqesi minjnai ni qesohuri unraoţi,
esnoţi kimi nuvi ar vesngi im er argesi.

 

As e vir ehi qesi geji nehnair eli memiroi,
giţi ehi vielivri im huli qesi hi reneţas
diy ges viut ar eli míi.

 

As ginaţi ehgá ehknaţoţi ges gehiri, Aeswele?
As ginaţi ehgá ehknaţoţi ges gehiri, Aeswele?
Mi vuneţesngi, vesnelnai,
eli má nakonai gel viveliţi.
Hi nerore, eli hé, ar eli qesi humvri veşkas
eli himvne kesnaţi veselvyiz gel kimviţe.
Mo gehiri, ke naţehgi, e hesivi kimi el meşgi, geselut
kimi elekhi im arelmreţri,
gorei el runehkir im eli elekhi
as ha naţri ha ra gielir hihgi genjor im vúrvesri el ke nevúhkeseli
ar viri arelomreţir eli kikhiri im eş goţne.

 

Mo gehiri ni ehgá ehknaţoţi:
nehvelnaţeut diy el vihqesi kimi el ari,
mi hóeli eş himvri kuţi
vesgi hielelir el kimrai qesi ar el ke naţeske.

 

Eş himvri e arvelihgiţi.
Diy ehgi unhgnaţe.
Arhiri.
Eş himvri e arvelihgiţi.
Hias kirni nevreţiţi, hias víhkeri,
elíqesoţi qesi nezesmas gel kimoós as gel keservi,
máqesrai qesi kimvras hes erekoi
hivri el arhrielgi: şi grinji ke najesnkoós
im meţiel as gejoţi, eli gesri kas hes arvesehgi
rirmnaţi uţeiţrimi.
El himvri hi hi qesevriţi vir eli kiraţesri as hiut
kimi esni nevrerekoi gehvesé im eli nesnukon.
Niţoi arhohgoó arel unokoi gel girimi as ni ungrehi:
eli qesi umvirgi e arhiri,
ehgi unhgnaţi
as eli vinim vuraţiţi im kiel qesi hi gehknakhi
emvurnaţi im ke naneţo el ehkreiroi.

 

Geserzi eli ehqesrai.
Arvnehesri el vihi.
Hi hiut girgi as arús ni hi arelmirziţi.

 

As qesé hias gel ereţomoreţi?
Ni, ni eli hias, arqesí ni hias ereţomoreţi.
Geveríi hivreli?
E viehíi el verhi qesi gehkrovi
ríimreţi arqeseleli qesi arknaţeke?
Veri qesé e eli qesi arknaţeut?

 

Esni mesjer gemvelirihi arvruţi
el vurizi im hes arkimvinjnaţe.
El veselvi hikoi eleli eş rihgri
gas elirgi kimi eş númeri im eroi
as goke: el ereţi vir koreţi im eli mesergi
vir arķoţreţi diy kirneţeri
has veiţnaeh.
Eli mesjer geji im gemvelir: giţi ehgá ke naţrieliţi.
Ar vesngi ehgesvi im ke ner qesi arelgi
nairmiel arkesríi,
arelgi ar eli kesiel gevíi nehvnaţer
kas eş giroţi, eş ehvihmi,
eş eloţeri naţokovi im eli kirni
naţi eli giras hieloţi, veri ni:
arqeseleli e ke naikoţi as asi ni eli unvieleskri;
eli vergreut ar argri. As el arnjiţe: has elelimiţi
ar esni armveselnakoi, as eleli hi neliji,
hes naţeşgoi eli arvnaţnai:
el argyiz ni şomi im er elovne,
im gehvergir diy argri, im gehvergir vir argri.
Ar vesngi ehgesvi im giroţir, gehgi ehi kirni arjrei,
veri el argyiz ke naţesvi ar gumvi ehi geloroi.

 

As arhiri, kesnaţi ehgimi ar vesngi im arkivir,
giel vez eşgim veseţi gekormi
vir qesé hi qeseţi ar arhkesri eli kusgiţ
kesnaţi el hiel ut arvelokesi
kimi esni elnazi,
as e vernai.

Template Design by SkinCorner