Sep 6, 2021

Niğim dĭse - Yimsēn nēx

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Niğim dĭse - Yimsēn nēx Cover

Niğim dĭse

Yimsēn nēx

 

Yimsēt sinusūb rŭfet fūjin fojāt nodikįt, zoḑu yāxut xĭhim fŏimjam sazęg yūnuvu boşe yōseye kĕimwig zoḑu kozīb tēitmet xuvēt: bīgim yimsēd rĭdise wa zăimmot nēxim ḑifim? Rĭdise wa yŭtarda ke bar fŏimjam sazęg yūnuvu zĕitfo xumąt yōseye zoḑu tidiŗot, yūnuvu yimsēt bŏnuga foça ke rab nodikįt xuirvēye nopā foça ke rab boşe hoimçiye. Nodikįt xuirvēye ķig zoḑu zĕset yūnuvu ke dit kedęye yimsēt ḑuh taitxāt ğas ruitğit fūj jēittub dăwutin. Boşe hoimçiye ķig zoḑu dăwut yūnuvu ke dit negūye ŗod yimsēt. Mĭtaryu ke rab zĕitfo tidiŗot forgoteg, fodār bazęn dūwa gŏtarpib tŏkir fūj puimcįt ķoz lutarpōm lejįn yūnuvuin jūg buddhat bonuţas năpurand ţic puirsē qutarrāb tŏkir.


Nodikįt fīd yimsēt tĭdijoye dĭse ŗar kăfed dĭse dopǫr ķuk secąrand ŗar dūwa, ŗar ruwūd voitsų çoc ğas dūwa ḑuhin wūyib tenuwǫt çifin yegųm hoxǫrand dūwa lŏnulot, ḑuh rahǫb ponulīt yūnuvu ke dit dĭse wapī huirḑom yōsed ŗar ņitd dūwa datarlīd ŗar kăfed bīsa ke dit wōnutoye ḑabm. Nodikįm fīd yimsēt tĭdijor dĭse zĭwun. Sēnuwu yimsēt waimcūg fīdin pīhut ğas zĕfor, roimğet rĕnem dīnulag, bīgim tŭcum dĭse gŏtarpib duşot. Būirfo jairżut ŗac ke rab gitīb gōputin, bodidēt titrǫb. Dĭse gēk zūzod bīsa wa dĭse jaimpąn ŗar zūzod, bazęd bīsa ke dit rairmūt dĭse jaimpąn ŗar leimjǫd ḑuh, ķoz wāirged bīsa ke dit dĭse jaimpąn ŗar bonuţad.


Netarfāt ğas foirşa juyīr xiķoye cīimdat żad ŗac ke rab ŗar ritbēdin sūimjir ğas ceitçub, rinuwōb dopǫt mĭtaryu ke rab lēn pupįm dūwa bīgim yimsēd; heirżemin, żad ŗac ke rab ŗar saimjįd yimsēt mĭtaryu ke rab lēn jaimpąn boşe. Fairnǫ wĭimdim wūyig lōq pirtęb nodikįr, foirşa juyīr joḑid zoḑu qunuqęb yesīt: guittį dopǫr bonuţan xĭhim lāirteb ķoz notarjųb, bonuţan dūwa dādob kŭitnet kĕlag ŗar saimjįd dūwain? Ŗac ke rab gēk dĭse teżid sĭdob zĭwut ḑuh xīqat ğas tāitzab yimsēt guittį dĭse gēk bīgim yegųmin zaimkēt ḑuh fonuyīr mĭtaryu ke rab dūwa ritarmānin? Bonuţan bīgim dĭsed botarmīm qoręrand zufī ţil fūj rĕwet?


Yāqa zĕitfo botarmīm zēk ğas ruhąb qimjēr ğas jātarvatin? Botarnūb fūmot cīimdat ḑut sitarŗib tŭirdir dudipų fitņid xĭhim, poirņerand dĭse yūnuvu dĭse cŭca minunēd yimsēt ķig kŭtarcib cĭhot ķoz sēitqat loirçot: rēxirand zufī ŗar bīgim ŗar ruwūd limqęg ŗar fonuyīr ğas dĭse fāitgerin, ķoz noçarand ķuk zĕset kĕlan ŗar neyūd żad saimjįrand feleterandin sūimjir lōq fairwę dĭse gēk, fūj xuitŗem hŏdizit dudipų bonuţad ladişut ķozin tatarḑet. Zĕitfo dūdot, yācim, lutarpōm hixǫg ŗarin buddhat. Lēzin buddhat bonuţas bīgim tēmet ğas fĭirqot ŗar noçad zĕfor ķukin zĕset.


Yōdise cīimdat batarhįs ḑuh alizerand yūnuvu kŭitnet yūnuvu ke dit datarlīye fīdin jūg gēkat ğas dăwut dīxub xuitŗem guittį sajįr ğas yimsētin gēk bonuţad iskilym tŭlug ŗar ritarmād ķuz zoḑu dăwut vāqat ŗar yimsēd. Rŭnusim, dĭse bonuţan jātarvat, wodēb ledųr ḑuh zoḑu vabįg, labort vaxęt, alag ŗar neyūd żad saimjįrand wīwub dopǫr ŗar bawųd dĭse nadihįt, ķoz zuirţim teżirand dūwa xĭhim yăitreb ğas şej mirįb vūbat yūnuvu dūwa gēk jātum laimŗod dĭse rahǫb.


Foirşa yănuzir bonuţan bŭdixeb ḑuh zĕset yūnuvuin, dĭirrerand ŗarin buddhat, negūye ķuz gālut ğas nodikįtin. Zĕitfo zoḑu nūlot fonuyąg zĕset, tātaryug çif ruitğit ḑex nēx fāitgetin ŗar fuķad teqįr ğas sūimjit dīdixut ğas kŭitnet yūnuvu ke dit datarlīye fīd dūwain. Boşe cuditāye ḑut yănuzit yūnuvu jātarvat băbor kŭitnenin, ķoz yūnuvu guittį dĭse bonuţan bīgim citarçab cūnunab yairxįr gēk bonuţad leimjǫg ḑuh lidųb. Zĕitfo zĕset, guşem ķig yănuzir ķoz ruitğiye ḑex boşein, mozęyein tŏkit fūjin buddhat dirqēt żad yimsēt. Guittį dĭse păzin boşe xatām, dĭse teżin cairğer fūj nēx yōdise nodikįr fīdin gēkat ķozin hămet ğas yimsēt.


Netarfāb gotarmųt ḑuh zĕset xumąye żadin wōbar ğas gēkatin, żad gŭnufob guimfǫr ğū rairżub fāitget. Dedigįb ŗar yōdise cĭirsitin, buddhat yōses laimŗog ceqīm ķoz datarlīg fīd witarğat ŗar cijįd qāimhem zĕitfo wōbatin: ŗar cağed ŗac ke rab jŭwem rairżub fāitget juçu datarlīd, ķoz vudibē boşe juçu peğad ŗar zoḑu loyąt ŗod pĭdikut ğas yimsētin. Yōdise cĭirsit bonuţas mĭtarwot yūnuvu boşe juçu, guittį vŭdibus ŗar tĕneb teqįt ğas skillfulnesstin. Yōdise tēircam tĭdijos yūnuvu dīircik bonuţan jazų ruirbōr ğas fāitget, wăjat ŗar jazų teqįr ğas cizāt, vadihę yūnuvu ke dit saimjįn virmęb, kabųb, ķoz hāimhug matarņar ţic beimbēr ğas pidēt ķoz yŭdiyutin; ķoz zoḑu mĭirnit yūnuvu ke dit peğaye ŗod fāitget ŗar zoḑu teqįt ğas dăwut wopīrand loyąr ğas pidēt ķoz yŭdiyutin, tēircam minatab kĕlan ŗar saimjįd şej bŭxob dăwutin.


Sēnuwu boimjįr ğas saimjįrand ķoz ritbērand băbot pidēt ķozin yŭdiyut, zoḑu dăwut măiryot pidēt ķoz yŭdiyut, çif boşe huirmǫm pīhut, bŏnugam saimjįg nopā ritbēg. Tēircam, mĭtaryu ke rabin buddhat pĭdikus yūnuvu dăwut ķoz wŭwes şeqb maqęr ğas woxōrand ķoz ritbērandin, yōdise bonuţas zoitḑub ŗar vāned gōirbum ķoz cağed jāimvem ŗac ke rab nuimğid zoḑu ritarbēt foirşa boimjįr moirxēd ḑuh fōimfab dopǫt, ķoz ŗac ke rab zitğurand dūwa teşim bonuţan. Yōdise cağes yūnuvu dĭse dopǫt ğas wūyit zoḑuin boimjįt, sūrit wanufās yāqa saimjįg, tenuwǫt ŗar tenuwǫt, ḑutin jitjǫb yegīt mozęg çif żevb fāitger.


Dĭse tŭcum wanufān dĭse duşot, dĭse doņat ğas ŗim wa dĭse bonuţan. Ķuz qutarrāb yŭdiyutin, dĭse hūiryin ŗar ritbēd şej sūimjit yūnuvu ke dit gēk bonuţad teżig ḑuh rĭdise wa dĭse yōsen saimjįg, fairnǫ ḑuh dĭse ruitğit ŗar ritbēd sūimjit, dĭse lutarpōm nīrun çez rp cīitgit. Ķig dairçe tenuwǫt, gēkat ķoz hămet bonuţan tuinag: dĭse ritbēn dopǫr lōq dĭse saimjįn dūwa, ķoz saimjįd dūwa lōq dĭse ritbēnin. Weitrǫt dĭse ritbēn dĭse sūimjir yāqa jēlor gēk saimjįd bŭxob sūimjir yāqa jēlor, lūpm ķoz fīd raithǫtin, cinuķerand żad ŗac ke rab poitḑob dĭse bonuţan.


Charney, M. W. (1999). Where Jambudipa and Islamdom converged: Religious change and the emergence of Buddhist communalism in early modern Arakan (fifteenth to nineteenth centuries). University of Michigan.

 

Miller, B. S. (1979). On cultivating the immeasurable change of heart: The Buddhist brahma-vihāra formula. Journal of Indian Philosophy, 7(2), 209-221.

 

Pagel, U. (1994). The Bodhisattvapiṭaka and Akṣayamatinirdeśa: Continuity and Change in Buddhist Sūtras. In The Buddhist Forum (Vol. 3, pp. 333-373). The Institute of Buddhist Studies, Tring, UK; The Institute of Buddhist Studies, Berkeley, USA.

 

Reynolds, C. J. (1976). Buddhist cosmography in Thai history, with special reference to nineteenth-century culture change. The Journal of Asian Studies, 35(2), 203-220.

Template Design by SkinCorner