Sep 14, 2021

Wyfafne āsa cymevur āsa da māykda ke Şinar

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Wyfafne āsa cymevur āsa da māykda ke Şinar Cover

Wyfafne āsa cymevur

āsa da māykda ke Şinar

 

Dy da luayna iduren iş āleyksa laynane āsa da geleiş dy cydur, āsa da uferdylta ke da dyţa ke āldylda uaykikaf, dy āldylda ke nāymen meydaen asunda mwyf igaņe, mwyf igaņe aifcymir nāsid aigaydur luayna, ālferid ke da nāyliş. Āsamne āsayşe ēaşaynta nāylem āldylda da fēydaiş ke da suhuiş, vuwyfke iş ālal āsanid mwyf veaykda dy sa haytne ahaen, saseta āsayşe ayşēdne eyraynsa ālal nāyliş mwyf da fedalke ke sa ānayşene, mifem fuifke fedemaf, āleykne nānke āleykne aladsa gawyd mif; meydaen iş, da nāyliş wydevid fuhaur, hadēm iş sebesa meydaen vuigur sāmur duwylta nāylem bucydsa, dy aladsa gawyd dy uwydcynda mif, aladsa gēaşta ifugda, da nāylta ke da geleiş nānaf vuwyfke iş da nāyliş āsanir veaykda. Hadēm iş āsayşe nāsid aigaydur āsa nāymen, dy nāymen ana āsa igaņe, harusa āleykne da ānayşene iş āsa nāymen āsa guaykem.


Dy cydiş veaykda fareur aladsa asadne mwyfda. Dy cydiş veaykda veteiş meydaen daeaşta ke fuifke. Dy cydiş veaykda mamsa seyşa eyraynsa āsa hadēm, harusa āleykne āsaymid veteur da eņoias, da nena aykurda. Dy āsayşe rēaşda uaykikaf uaylan mwyf da wydafiş kebuta ke da mulit asadne ke da neveda iduren. Da wydafiş āsaynasa ke da ānayşene ke uferdylta neve meydaen āsayşe aigaydur da kuwyfke nāsid iş āsanir uaydig. Āsayşe mevēm mif ālalda da eņoias vuwyfke bahuiş kikta ke da uwydcynda suhuiş, ālalda da duguir vawyfne da nānaf, meydaen iş, da nena aykurda. Dy uaykikir āldylda ferasne ālal satata dytaf, saseta hadēm iş kikta ke kuwyfke. Uaykikir bemeaf igaņe saseta āsayşe vufeden wydaţa. Āsayşe bahuiş eyraynsa mwyf rāykta da fedalke mwyf kefada haytne dy kefada eikwylir suhūr.


Āsamne uaylaynaid nāsid vusuem āsa da wyfafen ferasne ayker megane āmaylid da nāske ke sa masiş Sofiş, sāynir nāsid iş ālal wydahiş, ālferid ke da guaykem vuwyfke fesēn keal ayker vebeta. Dy sāynir duwylke keal anunid aluhur āsanir da āldylda, kucydur āsanir da fēydaiş ke da asadne, kucydur āsanir da py leroma. Saseta sāynir vufeden āneydake, sāynir bahuiş eyraynsa mwyf megake monade dy mālne āsamne da maymir ke dy cydur dy da eikwylir wyduvem vuwyfke sāynir ucydaydta āsanir da eaţahiş aykurda mwyf aysifir aynaefir eaşafiş āsanir uaydig. Āmaylda, fevuda āmayşeaf guraen aykugsa āsa aladsa eaţugir fedalke, uaykikir eaydcydne āsa ānas āsa da eaşafiş āsa vuwyfke uaykikir vusuem, saseta uaykikir vusuem megane āmaylid sofid. Uaykikir tāykta laymne mwyf nealem da huealem, febuiş nāyliş ke da geleiş monadiş dy ke da fēydaiş ke da asadne ke āldylda uaylaynaid nāsid ludūr dy uaylaynaid nāsid ana āsa igaņe.


Āsayşe veteur ālal aynaefir eaşafir. Āsayşe beaydne kikta da kuwyfke nāsid vufeden āsa hadēm āneydake, dy āsayşe vusuaf āsa. Dy da wydafiş kebuta ke da arçoniş aykeg ufeaf. Dy āldylda da igagaf ke da arçoniş, āleykne nānke āleykne āldylda da aykubke meaynen ke da ānaymem, vusuem sām nānur hadēm reluta da hufedne ke da gamene, saseta hadēm vufeden dytid. Dy āsayşe aigaydur da kuwyfke nāsid vufeden āsa hadēm, keal nukaen fuhaur nāsid vufeden āsa hadēm āneydake. Āsamne āsaymid vufeden aladsa eaşasne digiş, āmaylda āsayşe, āsayşe aigaydur āsanir şeamke da fuaymen. Āsayşe duwylke keal neleid uaydig ānaynaem mwyf aykegke ālal bucydsa, āmaylda āsayşe duwylke keal rāykta kefed mwyf uaydig āsa da digda vuwyfke vufeden cydetid eyraynsa āsanir igaņe. Āsayşe rāym meydaen āsayşe aigaydur ālal taru mwyf da nena aykurda.


Meydake vufeden ālal āsasur ealukem āsa da wydafiş eaşasne anāf, nāylem cykuvir dy āsamaf, āleykne nānke āleykne (āsa) da māymem ke da arçoniş. Dy maymid vusuem lueaşke, nānur uaykikir reluta da wydukur vuwyfke vusuem aykugsa acykaykir āmaylid igaņe. Dy āldylda uaykikaf, nāylem da nadeid, meydaen bahuiş ānaylid, eydān āsanir fuhaur nāsid ferasne eydālir āsanir da uaymaylne mwyf da sofi ke āsaynaid, saseta sāynir ferasne eaşamne febuem da masem cykeksa veaykda dy āldylda da kuwyfur nāylem igaņe, uaylaynaid ke da nadeid ke adonaios. Laeaşaf aififda eydālir, āleykne āsayşēm āsanir da keler dy uaylaynaid nāylem uaydig, saseta uaykikir āsaymen ayşēdne ānaynair (dayḑa ke) laylid vawyfne igaņe. Dy meydake vufeden ālal āsamaf ke uaydeaşiş dytaf ālalda vutune uaykikir wyfalda cynutir cykeksa igaņe, uaylanid meydaen sāynir iş da wydafiş fēydaiş, dy sudylsa ānayşēn wydevur, kanuid, ālalur da digiş dy da wydafiş fēydaiş ke da asadne.


Hadēm vufeden keal lanta āsamne uaydig mwyf hecymem nāsid da ānayşene ke uferdylta, da digiş ke da fēydaiş, iş. Āmaylda uaykikir nāsid nealen da kaykiş ālferid ke cymevur nāylem gakesa, vuwyfke iş ālal bāynke dy ālal nāmda, fevuda daeaşke hadēm mwyf dukuke adeur, wydagta uaykikir ferasne idetke, āsa kikiş mwyf āmeydane myşa uaylaynaid nāsid ana uaydeaşke āsa da leydaid nānen.


Āmaylda uaykikir, da arçons, uaylaynaid ke da lamke ke yaldabaoż, rāykta da nasuta ke da alarta, vuwyfke gāynir vufeden ruheke āsa kikiş meydaen uaykikir dwygem keal hecymem da digiş ke uferdylta. Āsamne adeur, wydagta uaykikir ferasne eykusir, aluvke mwyf uaydig. Dy ālal eigeaşta dytur bahuiş ālalda uaymaymne uaydeaşiş eaymayşeir eaşafir, huaymda da alarta teytir uaydig nawyfaf. Āsamne wydevir uaylaynaid nāsid vusuem kuse mebeir, āsayşe duwylke keal nasusa duwylta huaymda uaydeaşiş amugne aykegke eaţugir.


Dy meydair ālal nāmid, ke da keler, bahuiş mwyf da alarta: aigaydur fedēm dy meydake iş ky cyķe kiksa aylalta igaņe. Āmaylda āsayşe helēn haluda nānur āsayşe ecynidta fuifke eaţugir fedalke. Āmaylda āsaymid vusuaf kealur mwyf leydaiş, miş digiş? Dy da eaymayşeir fuyr ke fuifke alarta, nāsid ferasne ruhuid adeur dy fuifke eaşafir, vusuem heleir āleyksa fuifke segāf. Dy uaymeaţur duwylke uaydeaşiş eņoia āmayşeaf mwyf ālferem nuayşeid lahaen da iduren ke da fuaymen, āsayşe. Da digiş ke uferdylta, wydak kaykiş uaykikir reluta saseta āsaymid iş āsa ālal maylem eaşafir lamke, saseta uaykikir ana maylem dy runa āsa uaydeaşiş eaţugir eņoir, kegair uaydeaşiş eleniş. Hadēm vufeden cymuben āsamne uaydig.


Da wydafiş fēydaiş ke da eififid ke da suhuiş vufeden āleyksa laynane āsa fuifke mālne. Dy āsayşe aigaydur āsaymid nāsid vufeden nāylem fuhaur, saseta āsayşe āsaymen aladsa eņoia ke ālal satata eaţebda āsanir da ecydeaşiş kuwyfur dy da uwydcynda dy ganūr nenur. Āsayşe luyţa da maylem eņoia āsa da wyfafen, fevuda ealukid uaydig dy fāynaen da wydafiş kebuta ke da alarta dy uaydeaşiş realda. Dy āsayşe vufeden vetu uaydig āldylda nāylem āneydaiş dy āneydaur ālferid ke kefada eņoia.


Dy ecymifur lueaţiş mwyf uaydig vufeden ayşēdne ālalda ālferid ke igaņe. Dy meydake bahuiş ālalda ālal ealukem dy ālal āneydaid anaur da ruseir dy bevēm, saseta uaydeaşiş fedalke nāske efereykiş, dy da cykuvir anaur adonaios kealur aynavda sakesa dy uaydeaşiş eaşafir, mwyf da keler dy fuhaur nāsid rēaşda, nu veaykda ruigenu. Laeaşaf ālalta, że māymem nāske beguke keal keleir.


FL-080721 Aņaisair fruçuey

 

Hiebert, T. (2007). The Tower of Babel and the Origin of the World's Cultures. Journal of Biblical Literature, 126(1), 29-58.

 

Liuzza, R. M. (2003). The tower of Babel: The Wanderer and the ruins of history. Studies in the Literary Imagination, 36(1), 1.

 

Pennock, R. T. (2000). Tower of Babel: The evidence against the new creationism. MIT Press.

Template Design by SkinCorner