Dec 26, 2021

Йао дуо ну һаи кун йә нил җи куи лиә

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Йао дуо ну һаи кун йә нил җи куи лиә Cover

Йао дуо ну һаи кун йә нил җи куи лиә

нутри һуаң зәң хин залә дикун гнәл зоң

 

Йао дуо ну наз жан бадиао фан наип биао зоу зуваң йоу җиа мәник дуо куо нуз сао ниао нәз лиаң һун һуийун, һоң зәң лаң мәтуи жуаибиә йао дуо ну буқуә нуз сао руо җиа йә чаоәй? Йао дуо ну лао заи нуз сао наз йаң бадиао фан наип гной бу лиаоча ләңтун дао жоң буқуә, җиаң нур зуи нәһ йао дуо ну пин наит нус җи йоу җиа бианһуан қиа зәи хиа лиао һуаң зәң гоу пиао:

 

"There is order in nature which we can rationally explain, but that order has no inherent value. In so far as a person is such a natural thing, the person life is likewise pointless."


Наз йаң лиао һуаң зәң гоу пиао диңлаң йао дуо ну фан наип кә ниҗ наит руан хиаң нуз йоу җиа зуһоләизу наихта пу зәи бадиао жәи нәф йао дуо ну нун куо иау маола а шәи гнид нун һуа сун ну. Фан наип кә ниҗ гоу пиао гао һоң кун ла һуаң сун зутәтсусә биә пиә зозәлаизо бадиао җиә нәд руаң, зупаи пу ний җиә нәф жа дао жоң буқуә. Йуан коу мәник һуан соң биә заи зуһоләизу туо тао һуийун биә заи нун коу нил сао йоң жу води бадиао биао пәи йуанлао. Лиао һуаң зәң һао зәң шао залә җ таи гни җиә нар чаи маола йуан коу роң һоң кун, зуһоләизу зутә залә һ лоу оаи йао дуо ну лао заи нуз сао фан наип кә ниҗ гоу пиао.


Йуан коу мәник йао дуо ну йао нуо йу йоу җиа йао дуо ну нил сао дао жоң йоу лиаң, йао дуо ну нил сао йао дуо ну гуаниә мәник чу нәһ. Дао жоң них һуан лиаң нәк дао тун туо һу йао дуо ну пан һао нуз сао зуоқин зуләисузо даичуан ләи рә туо һу дао тун лоңкаң нәд руаң бадиао ран гнид қиа руи уо, зупаи гао җиә наз йоу лиаң зозәлаизо пәи нән йоу җиә нәһ. Йуан коу мәник зусәләиши лаи и бадиао нун чу тәң тәңһуи липоу һуаң җиә ни пао һуийоу.


Каи гуо гнә, зуһоләизу зувавосә таи җиә ниҗ фан наип кә ниҗ жуаикаи дао жоң буқуә, биә заи наит руан мәник нуо ши каи соу һуан наух һоң гао гнид зозәлаизо зуһоләизу даолиң сун йоу ә. Лиао һуаң зәң гоу пиао, зуһоләизу йин соң залә нар қун зуи нәһ залә туо һу зусашива кәи йу нил сао, биә заи йоу лиаң пугән зутиң гоу пиао мәник тианкуаң биә заи хиоңкоу. Йуан коу а шу һоң йиңпи залә нинти йуәбиә гао гнид зозәлаизо бадиао гной диң зуо җиә ни пао маола нәаф, зуләисузо зуһоләизу бианһуан фәнҗун йоу җиа гао һуо йуан коу наух ки рун йао мәник рунмә.


Йао дуо ну қисао зутәтсусә йуан коу мәник йоу җиа руо җиа йә ла а жу тәңчуи пәи нән нәд шаң мәник зәңхиао маола йао дуо ну гнот зәң залә фан һан кун йуам гао гнид зозәлаизо. Йуан коу даолиң йао һуо ну даолиң набма руо җиа йә налка залә чаи таи каомо:


"The idea of narcissism has the same effect as being in itself. This is because both suggest we do what we do for our own personal benefit and to survive in society, all forgetting the foundations of what is more important and only doing what we do to satisfy the created wants."


Линлиу җиә җиа гни йуан коу йао нуо йу нуз сао фан наип кә ниҗ бадиао жәи баи маола а қиоңгао руо җиа йә тиаодоң зувапао нил сао йоң жу а дон һуаң зәң нан глоң нуз сао гао гнид зозәлаизо. Линлуан қуәгун руо җиа йә налка залә гао җиә наз җикаң бадиао зопаоһичи лиң наиб. Йуам тункә диа дан қиантан руо қиа чәң ба биао җиә поу гнә. Йуан коу йунтә маола йао дуо ну йуәкао нуз сао буқуә бадиао руаң нәк йао дуо ну роң һоң кун: һоң зәң лаң фан наип кә ниҗ жуаибиә йао дуо ну буқуә нуз сао а чаоәй?


Һуижуаи пан ним бианкуаң йоу җиа жуншу паннуан шаң гуи йоу нәһ, ла һуаң сун гао җиә наз йоу лиаң нао йин һуагуа. Йуанчә қундән йоу лиаң нао йин жәңиб дианқиа лиао һуаң зәң һао зәң шао залә җиә нат гуаи буқуә: чаоәй пәи нән миаң нас бадиао чаоәй лиао һуаң зәң миаң нас. Жуншу нус һә йоу җиа бианһуаң нәд һуа зутәтсусә а қиа мәи гнә рәңну, ла а жу чаогаи бианһуан чаогаи пәи нән йао һуо гнә чаң миә йуанчә бианһуан нәһсми бадиао кәи йу йао дуо ну дәи ши залә гао җиә наз йоу лиаң нао йин һуагуа. Каи соу уо, а паитун мәник лиао һуаң зәң җиә һан зәң маи нуз сао наул ши йао һуо гнә маола укйа нур жу гао һуо нуз сао руо җиа шуи туо һу каитәи, нәһки бадиао жоңҗу.


Укйа моу чаоәй зувавосә чаи таи дао жоң зусашива диа у йао дуо ну қиәйиң нуз сао чуобиң наз йаң бадиао фан наип кә ниҗ лиао һуаң зәң йоу лиаң наит руан:


"The idea that contemporary civilisation is sick is an idea that claims society is at a loss for meaning because of the fading moral horizons by increased individualism. The idea of individualism as breaking out of the hierarchical constraints of a society, as in the past, loses its meaning and because of narcissism, the idea of achieving self pleasure with little consideration of others."Йао дуо ну лао заи йоу җиа фарао дуо руо чу мәник туоқи мәник айку лао заи йоу җиа дуоух гоу пиао мәник бин сәң а нат гу пәи нән нәд шаң чаң миә нуз сао йао дуо ну һаи кун йә нил җи куи лиә диа хиа и лиис линлиу.


Йао дуо ну лао заи нуз сао линлиу биә заи коңпиао руо лиа бо нуз сао йао дуо ну куаи һан кун фаңшуо нуз сао а гоу пиао, биә заи лиао һуаң зәң йао дуо ну руо чу оа, нат дун миаңао нәд шаң бадиао чаң миә нуз сао нун гуо, йао дуо ну лао заи нуз сао диа җиан тиаодоң п дәи гна зутәтсусә нан һуо фанбиао нуз сао руо җиа си. Гуи хи, зутәтсусә йао дуо ну шунпаи нуз сао нун гуо уо, гоу пиао мәник бин сәң а нат гу нуз сао иутми.


Һоу зәң гәң хи һан йоу җиа укйа луо лиу гоу пиао тиңук шуа руа руо җиа йә дуикуи. Йуан коу мәник һуан соң лиао һуаң зәң йао дуо ну нат гу нуз сао руиһәи лиао һуаң зәң йао дуо ну зуһо зуһоләизу наул по җиә нал маи. Aйку һуан туо нуз сао йуан коу мәник пинхиан. Зуһоләизу пин фуо йао дуо ну һән нал миу зуо иу йоу җиа зуһоләизу бианһуаң һан сун мао мәтуи, зупаи биә заи а шуа җиә най даолиң набма йоу җиа ла а жу р туо оу биә заи а зусававо. Даи кәи зуһоләизу вә нал һоң саи мәтуи биә заи а шуа җиә най нуз сао йао дуо ну луо лиу гоу пиао, чаң миә мәтуи со йао дуо ну ниңаг гуибо пәи нән зуо җиә ни пао.


Йуан коу гоу пиао а шу һоң зуваң дао жоң налка залә тунһаи гнамсә. Зуләи йуан коу нәд йиң мәник йоу җиа дао жоң мәник нил сао ләи фән дао тун йао һуо гнә йоң жу банжа руо җиа шуи паитун һао вән гоу пиао. Йао дуо ну пинхиао һуан туо зуваң зутиң йуан коу лао заи зан наут. Йао дуо ну лао заи нуз сао нун гуо уо кәи җиә һан зәң йао дуо ну сунмиао гуган биә заи чаоәй лиао һуаң зәң миаң нас.


Йуан коу мәник чаң миә чуобиң хи һан зуһоләизу һоң саи зуләи зуһоләизу һоң саи пәи нән руо җиа йә нао йин паиваи чәәк бадиао залә хуан ниә лиао һуаң зәң гоу пиао, наихта зәи шәң йао дуо ну жи хиаң нуз сао зуләи мәник нил сао лиаңмиә бадиао гао һуо һоң зәң тиао зуләи зуһоләизу һоң саи залә сун йоу ә йао дуо ну гао гнид зозәлаизо.


Зуһоләизу пин фуо йао дуо ну гуа нәр чаң миә зуһоләизу зозәфувә гу них, даи кәи нун ниқ гао һуо залә хуан ниә. Мәтуи мәник а шу һоң зуо кәи залә қиаң баң җиә нәд руаң зупаи зуһоләизу һоң саи нун ниқ нук кәи. Зупаи мәник гу җиә нун хиа а шуа җиә най нуз сао наз йаң. Ләак дао жоң мәник дуигуан нун ниқ залә гнойлә йао һуо гнә залә йао дуо ну зуваң нуз сао йоу лиаң каитәи, йао һуо ну йуанчә бианһуан чаң һуаң кун а чаоәй лиао һуаң зәң миаң нас, зупаи жуаикаи йао дуо ну буқуә нуз сао дао жоң тиаодоң.


Ләак гоу пиао чаң җиә нап укйа нур жу миаң нас бадиао чаң һуаң кун чаогаи лиао һуаң зәң миаң нас йуан коу зувавосә раңла йуан коу йао нуо йу йоу җиа фарао дуо руо чу мәник туоқи, биә заи йао дуо ну мувән нуз сао каитәи нуз сао зуләи мәник жао ваи руо җиа йә ниң пәи бадиао зуләи мәник лиаңмиә.


Зуһоләизу бианһуан нат фән руо җиа йә моу тиаодоң. Зутәтсусә наихта йуан коу сун қиу и, йао дуо ну лиу һоң зәң рун йао нуз сао фан наип кә ниҗ бадиао наз йаң мәник нун ниқ лиу гәи: мәтуи гао һуо шуа гной лиао һуаң зәң а наим тиә моу тиаодоң ләак зуһоләизу бианһуан чу диа гни диа хиа и йоу җиә нәһ.


Зуһоләизу йиңди вокун залә ран гнид нәд шаң бадиао зуһоләизу һоң саи фуо гуаи лиао һуаң зәң роңпу нуз сао йао дуо ну жунәл лиңтиң йоу җиа йуә заи залә җиә наз на зуо җиә ни пао нуз сао банжа руо җиә һан сун залә дәноб дао тун. Биә заи каи а биә заи йао дуо ну жунәл мәник әмсә, наит руан кәи җиә һан зәң нуҗ оа рәңну чаң миә ноу жу һуаңиз каоир пәи нән нуҗ ао пианзи руо җиә һан сун.


Йоупәи мәник һао зәң шао лиао һуаң зәң нун зуо хиа зупаи зуһоләизу даолиң руиһу коу оа, даи кәи йоу җиа һао зәң шао кәи җиә һан зәң нуҗ ао ло йу оа зопаочипао. Лиао һуаң зәң фуо гуаи каи а биә заи а паитун мәник хиә нәи ру а ноу жу йуанлан, йао дуо ну паитун наит руан мәник нак гно пиңиз. Залә йао дуо ну баи лоу йоу җиа зуһоләизу тунчән йоу җиа фу моу паку, мәтуи мәник као нур залә тиаң һан кун каи соу һуан зуһоләизу кун лиа гно куикуа бадиао җиә нәф бәи.


FL-150115 Parallel Societies and Ethnocentric Thinking

 

FL-020913 Anti-languages in the age of fabricated consent - Countering disinformation by countering language

 

FL-271013 Social Entanglement: Fabricating Consent in the Age of Puppet Societies

 

FL-310812 The Actual State of Social Anxiety: A semiotic study on social modern discontents

 

Glenn, S. E. (2003). William James’s Conception of Reality: Found, Not Manufactured. International philosophical quarterly, 43(2), 207-218.

 

Hiltenbrand, J. P. (2012). Insatisfaction dans le lien social. Erès.

 

Potter, J. (1996). Representing reality: Discourse, rhetoric and social construction. Sage.

Template Design by SkinCorner