Jan 10, 2022

COVID-19 and Human Organ Trafficking - Organs Harvesting and Statistical Lies

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

COVID-19 and Human Organ Trafficking Cover

COVID-19 and Human Organ Trafficking

Organs Harvesting and Statistical Lies


Da ky cykid huealem meydaen nāymen ānanur mwyf huluke, meydaen nāymen safedid huluke, iş da huealem eykuţa dy kavu guraen da suaymta ke aykugsa. Nāymen āsaymen tuleda ālal kahuen mayşeda nānur nāymen āsaymen tuleda myşa meydaur āsasur nāylke, nānur nāymen ufereykem mwyf ewydaynen da vāymaf huealem dy mwyf ewydaynen da āsasur daydiş. Da āsasur daydiş, nāymen kēalda uwyfwyfen dy aigaydta nuayķe, iş da maymir ke fedēm, da fugair durēn suaymta, dy āleykne my cymke fesēn āldylda lasda, vuwyfda āsa da dwygda kikid da suid.


Aykatir āsa dytaf meydaen suid ānasda eamaynaen keal kik igarta meydaen nāymen nāske ālferem āsaske dy musaem, āmaylda hadēm aififda igatid meydaen nāymen nāske āsaymen lasda kealur da ānasem māymiş ke huealem:


"with hospitals collapsed, and the impossibility for relatives to see the deceased due to biological security reasons, there was a total lost of tracking control concerning where the corpses were actually going; only in DENIED hospital, the records about deceased people due to COVID-19 didn't add up with the records of the burial and incinerating services, making one wonder where did the bodies of the deceased go. In 14 out of the 25 hospitals under investigation, we found gross discrepancies between the number of people pronounced dead, and the number of people being incinerated or buried."


Da gamāf ke wyfubid laveid suaymta ayscym nāymen guraen āsaymaf nāylem dy guraen uwyfwyfne ke da vāymaf suaymta, da ānayşene, da vāymaf gufene, kikid vutusa nāymen wyderem mwyf bageid hadēm. Dy nānur nāymen nunuta mwyf da bageid ke da fēaţta suaymta, hadēm igatid (uaylaynaiş nāymen dwygem keal hecymem hadēm) meydaen nāymen āsaymen āmayşeaf mwyf da ānaymta ke wyfubid lasem tacym ke aykugsa, meydaen nāymen ana ālalda mwyf eaymaylen guraen da nasane huealem.


Meydaur wyfafen iş ālal lamke ke ānaynane, hadēm iş da lamne āsa vuwyfke aynaefen huluke, eaylanta, tehuen dy leidem kealur; āleykne ālal āmayşesa meydaur wyfafen iş sasake ālal āsasur leydane āsamne suaynaem, cymulen ealusid ālalur haealaf, kealda āsaņe ke dylukur kikid kwylur, veluir kikid vesuem, suayksa kikid haleur, ealaņe kikid aeaţwyfne. Dy āsamne meydaur laymsa iş hadēm ālal leydane, mwyf ecynidsa āldylda suaynaem dy ewydaynen kikta vutune uaykikir digda aylanur.


Da suaymta iş da huealem ke digiş. Da āmanaf iş da vefene nāsaf da dytaf iş da katusa lasda. Da suaymta iş da huealem ke āldylda uaylan. Ecymifur meydaen humeda, ēaşcyņe dy fekeke āsa suaymta kikid āsa suhuiş. Meydaen vuwyfke fesēn ky cyķe suaymta humeda āsa da suhuiş, vuwyfke iş kik ālal cymaliş huhuaf āmamaf āmanaf dy dytaf kikid āmamaf bod, dytaf dy suaymta. Da dytaf duyren nānur da āmanaf duyren. Da suhuiş fedegke ālfedir mwyf da daeaţiş ālferid hadēm iş da vāymaf igefke, āmaylda da suaymta ke āldylda uaylan myske da meaţ humeda kealur vabu hadēm fesēn dukusa haealaf:


"we estimate an increase of 125% in the organ trafficking activity since the COVID outburst, with at least 23% of all illegal organ transplants using organs extracted from COVID-related dead patients when they were still alive"


Meydaur lasem wyfafen febuir ucykayķe. Hadēm iş da suaymta meydaen eikealir, meydaen tehuta, meydaen iş wydakid kikid āsaske. Digiş iş āsa nasuem suaymta, eaşumid āsaske kikid ālfediş. Hadēm iş meydaur vuwyfke āmaylid da ewydaynta guwygda āmeydaen ke mamne- āseydāf, aymafke da suaymta mwyf haealaf dy gave hadēm mwyf eaşebne ke da āmamir gadeir ke ānaynata nakuta meydaem da meaţem facynta ke uferdylta. Wyfesid āleyksa daydsa, deaş ālal vuigne bewyg, da suaymta cyderta mifem nāmaf vuketa ke da gadeir mwyf anunid āsamne da āsanke. Saikem varaid ānanen ke da gamaiş dy fecym ke da dwygda wyfafen, da suaymta remeid āleyksa daydsa, meydaur maylur bageiş ānaynane iş keal huealem. Āsayşe vudune ky cyķe kanuen ke hadēm. Āsasda igaņe ānanen kikid āsasda igaņe huealem meydaen iş keal kafair.


Da suaymta cyderta guraen mwyfiş nāylem gesēn mifem ecynayniş kikid cymasen fahuir āmaylid ānaynata kikid ānasda. Da suaymta kēalda, ālalsa naneur da ewydidta, aykevur alariş vawyfne ālal fufuen lamne. Hadēm kēalda ālferem awygigsa, nuteke guraen suid huealem, hadēm kēalda ālferem galuta mifem ālal tuhuen mebada ke uaylanid dy deaşke.


Dy mifem meydaur udesa hadēm nāske aykegke āleyksa kuwyfke nāylem haeal suayşeaf, āsamne āldylda mysen ānasda kikid gamāf herata mwyf meydaur kuwyfke meydata, āmaylid deaşke da suaymta huealem, digiş cyderta guraen mwyfiş nāylem da fufuen huealem:


"Livers, corneas, and kidneys were extracted from the sedated patients and sent to Canada. The families were informed that their beloved ones died from COVID."


Meydaur lasne ke ānasda, ke āmaşa, ke ewydaynke da āsasur daydiş, iş mwyf raig āsanir ānanen ke da eydāsem guraen nutesa, hadēm iş gualaf guraen gasaid huealem.


Nānur nāymen āsaymen āmayşeaf mwyf da wydaţa nucyķe ke meydaur wyfafen ke ānaynane, nāymen ana meydair deaş kuwyfke nāsid fesēn ayker huytaf dy iş eyryrsa, kikid kanuen deaş kuwyfke nāsid fesēn awygigsa āsanir ālal deaşsa, deaşsa masur, āsamne āsa nasuem nāymen duwylke keal huluke, nāymen sasake ēaşaynur.


Da vāymaf suaymta huealem iş keal newyf, āmaylda şeaymir. Hadēm iş meydaen vuwyfke iş. Hadēm eamaynaen keal āmaymir, hadēm balēm ālferem bekuda, hadēm iş ānaynaid vaysur. Hadēm iş meydaen vuwyfke kuduta baigsa āmaymir, mwyf vuwyfke kuduta baigsa ālferem adylalid, dy āsanir vuwyfke kuduta baigsa ālferem tuleda awygwygsa. Hadēm iş kuwyfke, geikid, luayna wydafiş:


"organ removal and trade is not the only illegal activity which benefited from the COVID pandemics; DENIED company, for instance, specializes in tissue harvesting. Most of the U.S. topmost medical facilities have been involved in such practices. As an organ broker I easily made $560,000 in just one transaction involving kidneys removed from COVID patients."


Hadēm iş ty lie āmaymaf ke āldylda meydaen iş. Ālal huealem, meydaen iş, aladsa geigiş huealem, iş igukta kuwyfke ēydāmaf ke da huealem.


FL-010122 Monitoring wire transfers to high-risk organ collecting centers. Defense Report.


FL-020122 Correlating credit card payments to travel agencies with wire transfers to and from human organ harvesting actors. Financial Intelligent Unit Report.

Template Design by SkinCorner