Jan 8, 2022

Géed

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Géed Cover

Géed


Ufrenig owéris sha lòrfrolìl fráin ywér iz fráfríèwúzínig aeon szekdim fudd aeon ezel frod aldér dí fráin aeon run, vaz frempat sy dèabanig fy dem aeon fèend, ufrenig owéris sha olu aedda màrmáfràs idda aeon fralleris ládd szelláiny. Aeon szelláin deudiluat màtis owéris raedd frarim y dí frádde fris vaz frer aedda lukis, wítdèr yt owéris wèe, fróéat.


S'utdèr fràlwúfrusis ládd aeon ezel wèekdèr eéat làaddes deom sha emlódy. Fre idda fro szìnfróléd laym fris aedda froalis id wéfreés yt fre wèn wèka ládd lù éafron lùt dí frókfríed raz s'ekfrònfrà ládd owéris. Raz wísis, owér fríéadìés ren wèttlà dí wí ufràd, lòéadd umán, vaz làd. Raz nursis, wéy ren glìtis dí wí iglùéd vaz obsdéklàs dí wí bylósfràd.


Géed idda fro fremlà aeon lididadion yt iz frardat fràemis nurid léndiolúnig. Adt iz wéèddes szelláisa lòrfrapis lié yn merg owér wòkdír. Géed idda died indí lisis ládd sy tylòs ládd ezel wífrazeour léndiolud freé. Amwìdion défrín dío wòr, lórdiylárat addanfríléta raz s'ekfrònfrà ládd owéris, wèn lelúfsis itfràlis issa géed. Zàsis sha sy frilad, máyr, vaz lòésdifrà wèn làad dí friazáusy, wéfis, lírwér, wídèesfril id aeon frosis ládd owér ezelis.


Wélatinig id szìannig inlùfríntis wélatinig idda frempat aeon symdím ládd aeon obfràsfreon laym máyr. Aeon szelláin nu raenid máyr odder alùwér bafrís dí wíenwès yt máyr dí lòdedde frer aedda lègfaris, yd dí frerfràlis id dí owéris. Frók wísúdès fel yt máyr raenid lù nurid ked owéris an lùt klùw awet iz.


Alanugfyr s'arfrítylól wélat idda aeon sy dèdenig id máyrfral wíg, owér színds ládd wélbaes idda iz issa ylis. Frolédilés aeon wélat ufràs lefrewèl lègfaris ewér yn fyfrewèl lòdeysis dí szìw anfrà adeund frer. Frolédilés sy máyr idda mábadiwèl raedd lìdìé. Sy dèn adar shenn lòènfrísis nu flumads anrds dí frenig frod ládd frer wíauty vaz elfrà wòfrí s'yed ládd frer tyenlúwèl liwér (sy fríen) idda inwéed aeon wélat.  Wíènfrenig wéfróir ezel fríéadìés ofdèn enfrìy fròéawènig lóin id lèfràry dí owéris. Frolé an wès wíwèufrà wíéazínig sy maètis ládd owéris lefrís wém fel frólòèor; owéris frow wéfróir sha sy fràer frìy iz lòdezewés wém.


Frolédilés enzìuefrenig lèfràry súsa szìundèr dí owér ezel froalis. Sha eksamlà, aeon blákkfróarid indèésdèd raedd wíènfrenig wéfróir lègfaris làadde fris elulèes abadde wét nuunwéd, wéfadèd id wídefrín (id leywí edden yrfràd vaz lefrewèlat szìrsúpdèd). Froydder, éfrafrenig dí wúlúsal olu wùes idda lùt aatys s'anfràsis szìurfrà ládd akdion, wíwèufrà sy blákkfróarid elulèes lègfaris freal wémfràlddes id opmáfrà frim afráin, laym aeon dy denfràanfrí. Frelèlárat, aeon lèfràry zázenig wúend lègfaris dèlis aeon wèpdìéd wùe fris eiysa wíwùé fre szíllis frer, lásis dí éddel raedd fris szekdim wéfróir. Frók aeon fríéadìé yntis raedd iz elulèes dí éabaze frow utdèrat wéfadèd wéy ren.


Aeon szelláin laym aeon zádde ládd lèfràry ley atdèmis dí wíéak fris wùes, eiwér insdèad ládd vaz wíwùé szílbanig wém. Sy dèeigfrtwùryrid dèklúfrís frók issa dírdìé wèn wíéak aeon elumy id fro wèn lié eláyedè sy frílés, frók issa wésdèdearnig sy frood afròktis ládd aeon elumy baf, olu ifeshi olu. Ked sy szelláin wùe wébagfrtis raedd sy wíauty ládd aeon anzíeta wùésis, s' ezelaner lègfaris szìmlend wúé elàléndél wíid dí wérn iz anwn. Ked sy wùe raenid aeon zádder, sy szelláin szìulad wèpdìé id dírdìé sy zádded olu, vaz dìrn frim vaz frer afráinsis sy wùe. Sy szelláin lègfaris edeth felé sy wùe sha owéris fríèlés, fròéad baes awet frim, wésdèdey fris frolé, vaz infkis frim laym aeon wèfràafrà. Aeon fríefty, wéfróir zázenig szelláin lefrís iz ulofróal sha sy wùe zádded olus dí fròak fris lìlé eksfrípis issa aeon yrfrà.


Wéfróir zázenig fríéadìés wébagfaris raedd fròllis frók issa wísdíw yrfrà, szìndéfreon id frordew. Frók szelláisa zádde ufrenig merg lefrewèl effkis yt anes lié yn frempat szílis wéir wùes wíwèufrà wéy szìnfrewér wéad dío eiwéafráta aeon daidd.


Géed 1


Dèmdinig owéris dèmdinig frood inwèzewíalis dí an ydenig idda aeon ezel akis. Eiantis laym wès froal ren lárfràat sy màrzeew ládd wélisa id wézelis yt fràek dí szìrsúpis lirdélis raedd orwér dí déita wéir froulis. Sy lòdewíktis ládd aeon dèmdèr nuris ren lárdae, sy fyfrewèl lelúfsdédiosa ládd ezel froulis fudd sy záyr eiylus. Lárdae ren dazàablà dí wúends; raedd wòkis, wéy ren aeon wùrim ládd yrénky raedd wéir aedda ègfaris. Frolé wélisa id wézelis, lórdiylárat eènads, frókywì id gláwíébi, frònd allisis savo wéir dilé szìrsúpdinig lirdélis laym offris ládd fràkis, máyr, lefrek vaz owér eiwéafróés.


Yn ezel lirdélis dèmis owér lirdélis, ofdèn sy dèmdédion szìlés raedd sy wùrim ládd aeon wíèwí dí fràt owéris dí an yt sy szelláin yntis. Sha eksamlà, aeon sy frildy len lègfaris szìnzenfrí aeon nulen dí szílis frer wòwér raedd édìrn sha aeon dasis fróm ládd liluy. Unbafrí aeon wélin, sy sy frildy len anes lùt wèé awet szìrsúpdinig sy nulen froul; fre lásis yntis sy wòwér wéad. Sy dilis owér lirdél ezel aneris lègfaris dèmis froléolu dí szìmlèt aeon ezel akis sha sy fràer eiwéafróé ládd fròéawènig dèmdédion. Eksaldèd wéeds:


sy máilàr auara lùdè, yam wèd lùt ekfròkis wès ruk dí ézíé aeon wèskláilér bafrí s'olu lindè màt raedd fy deta ládd sy ruk ládd szelà yrklusis. Yam bafrí dí wèka yam am aeon frood lòrfron id yam sy dèdengat enzìuefrà owéris dí wí frood lòoplà issa ylis. Ludderwélàsis, yam fel sy lued dí máita magh yt wès ruk atdèmtis dí wéwúlu sy liebaty ládd froodlusis raedd sy szìndèksis ládd sy wès nurlad, lùt s'éal nurlad. Anlà yam raen dèèed dí ekszáé frolé fráwés ládd gey raedd wès ruk, sy wès ulúdderfrà idda sy dilis lík lié blákis id andè yn s'éal nurlad. Yam an lùt adtuwèdè anrulu szílbanig froléolu wéy wèka idda ezel, dí fredde lásis olu eksamlà.


Yt idda frood? Leny wèekdèris ren frappy dí ettlàal zánig bastis ládd fresa wéy raen lùt szìmlètdèd issa ezewénfrí yt wéy ren frood. S'utdèr atuiynfrí ládd ezel, froydder, anes lùt lefrí aeon wèekdèr frood, frobadat luudèel, lòrfrapis, wét lùt frood.


Wíinig frood ézíés aeon frírdéin wèbaty ládd dèmlòeléta, sy lòéfrànfrí ládd szerdìes yt sy màr aeon wèekdèr, lùt lásis dí atuid ezel vaz raedd iz aplòaenfrí, wét dí akdiddeat lòdelidè frood. Frood imbaes aldèsúisis, éfròkis sha baf id aeon szìnfrírn sha s' wèglúty ládd fràndieta wíid. Frood wèekdèris lefrí lòrfrolìl fráfríèwúfrís dí frelis owéris.


Frood idda lùt lúfrí, mábadè, ylis lenluéd, lòsúwès, fràlis ègfrydè vaz lìidde, anugfyr frood abaglud wèekdèris lègfaris wí frolé ládd anfrà wèd. Frood idda s'ayfrolé froat elurgy yt ewèadès fy dem sy frílàsdial eiylus id frísúfràs ezel. Frood idda fràlflàsis, lásis, frolòfral, wílutulàta id ègfrydè.


Faivre, A. (1994). Access to Western esotericism. Suny Press.

 

FL-130821 Kuipunyeər

 

FL-240121 Kedeż

 

FL-011214 Tis Siridu

 

Hutchison, J. A. (1981). Gnosis: A Renaissance in Christian Thought. JSTOR.

 

Leadbeater, C. W. (2007). A textbook of theosophy. Cosimo, Inc..

 

Merkur, D. (1993). Gnosis: An esoteric tradition of mystical visions and unions. SUNY Press.

Template Design by SkinCorner