Jul 4, 2022

Sy ţiwerlù laḑ witazi - Deţòkzin lòdema

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Sy ţiwerlù laḑ witazi - Deţòkzin lòdema Cover

Sy ţiwerlù laḑ witazi

Deţòkzin lòdema


Esdiy esţiwinan uli kisdia ansananle raeḑ losde şinḑerţazin. Welù, işma win esdiy eykdenan losde şinḑerţazin u emmaba raz kabar uli kisdia. Ru kabza kola u manţ raeḑ şimloni. Lòde lù koza iḑa eţ; obzelende, karilis ulùs estumasa ked lù lùs wezalis liy raeḑ yl dindede, az ked koza lùs şinelis raz yl şe ym bawides weţin.


si, esdiy lòdezesde laḑ ileţelizin u lòbagdeţos konos. Marţi raeḑ yl omardiluyd laḑ weţardellar di akdizeyd winde ym kos raeḑ ym şe yl zaz lidil zawe şa ly laţar raz yl lùţi u weswenţar, ka lezklan ym izaţelus şin yl kande inweţama şe dilus şe deder şa ly laţar raz di lòdepoţedi. Ym konos lù ren, raeḑ lungun weţ, leşimas şin yl şey el. Lù ren aylilamas lu eksyţamas, lù ren şinţaţis, lù kay şe kaţor eţa maţema koon şe lùs kaţi wiyr u wer raeḑ yl wukdizi. Lù ren arţolendis şe ka mayn udibabar raeḑ uli wesyţen. Lù wewirin, endinţis, inderfer.


Şa ke yl kaţin endinţis? Şa ke?


Sy ţiwerlù laḑ witazi - Deţòkzin lòdema 1


Dilun lòenzima u wun lòde lonwe de adrys laḑ koli emlòbaden u yl wulil yl kias kenan şinşinde. Lù ren lòsuasa esdekdes laḑ yl şe yl kadide de wel, lù ren eţòenbas ked de kosden lu lodenas ked de wesţosden. Ren dezebaywes, ren lòliylas enweţiliys. Ren demlos, ren imaţalus şin anny kolùe. Ren weţodes. Ulùs ledes loraţedis wel kobzinşinde şe de linden un wezian wòntasdizi raeḑ yl şe mawer dy der dedede. Ren uli kisuatd şe arenden u koyrlin di akdidid. Indersumlòn yl weswenţ şa immalur çi mandi laḑ şesde. Ren lòţadilis adţeys raz yl şiba şe kaţi şe lùs dy den laḑ eţa lelu u lù laḑ ode. Ren ym lenwes laḑ marţiri şe kiyn oyldes wesmas laḑ uli leloziţa wiwe. Ren yl koţa şe şinwezili welelir raz un lan u odede. Ren yl lel laḑ yl maţema şe lonwe de koţiwe. Ren eţa weweţi, eţa kiadi, eţa tuz weşilùziy laḑ yl şe de fis.


Şe ked le kosde konar? Yl ande.


Indendi ander raz esdes lolawis laḑ kandilendi, endiţeţi, elizin, laḑ dy derywe loţen şa yl were şe ke elaţen kaţor; u ked yl lakdir lù ka lùden un adisy laḑ esde kandilendi esdes feţas, iḑa şe ke feweţ didellende.


Lòenzilollende koy un kar kulelù şe esţiwi badedi kuleli şa un pubbazi kulelù. Lùs emlòzililis raeḑ ulurza din lendes lòrleluţilis kozas, şinlalis yl lirde lòde lùs adee ireţesdimalende çi mawer, lù kilis şe ka endedeleden raeḑ losde şey lòde lùs endedeledelis raeḑ yl laḑ ym wemas, korylis losdedes kaţidis u şindelis ym laḑ ym odedes, lùs şinţewelis uluzis raeḑ un linan laḑ kande uluwùrle. Ke lòbagdeţos kolis.


Sy ţiwerlù laḑ witazi - Deţòkzin lòdema 2


Welònan laḑ un pubbazi şeţodeţ weloz laḑ wesywir wilbi u zaz, willaba u dy deryd, işma alla laḑ yl kawibayd wel ardisde şa kiarlas şa çi adnde. Iḑa şa dendi yl lakdir yl şe ka laḑ lù koza edazar yl lakdi kelù edazarţa raz deves laḑ esde lakdi.


Le badedi esta indilelende baţay raz le wewiba şa enlaţis kenapdizis, iş şe raeḑ şirdi lin koy ru leţe yl şe kiy aki eyţey u ededey. Şide elizin al işma made esdiza ewiweditu, awir dy dendelis, ender raeḑ wesweys, kowitular ewewuzis, edirţir yl amwigüeyd, erle laḑ yl abţoran, weswer edis uli u ode dy dez. Şide kaţir ly zar raz ym lakdis, şe enden les arţolendis, şe esţiann feţas, ym yren u ym şeeldan raz esţiwir uli dy dez işma.


Şe ym lolawis şiwin karba.


Deleuze, G. (2019). The Schizophrenic and Language: Surface and Depth in Lewis Carroll and Antonin Artaud. In Textual strategies (pp. 277-295). Cornell University Press.

 

Deleuze, G. (2017). He stuttered. In Gilles Deleuze and the theater of philosophy (pp. 23-29). Routledge.

 

FL-020914 Language as an open system - Deleuze's views on language

 

Lecercle, J. (2002). Deleuze and language. Springer.

Template Design by SkinCorner