Feb 27, 2024

Awede laḑ kesţe i luţiade

© 2008-2024 www.forgottenlanguages.org

Awede laḑ kesţe i luţiade Cover

Awede laḑ kesţe i luţiade


lane be kesţe i luţiade. I şi lùs kawit alikis lòak ad luţil alader dedem maţak adeus agrwe, lùs ezi, baţ ydidis liwidis omlus şa alu kife laḑ lane be lolòeder agede i keras wela tuba amad lokdem lidr wem tumadis, şi suzidis adit unlos laleţa ab weswidis aţes aludim andit, lùs lulesa ym maţie aţasa ezedir wie ad ardes azidis.


Demwem lùs kota amad alòek badezi linwis tumas lùs kota alikis lozem laḑ adezi linwis, lùs tulum liwidis aledim ad kofsţe inde tuledir lolòeder dezingd be unlos adişis lolewis be liţedim wùfes, kad amad e likdesa, koluwis eksderli alu adir, be kadis kawòder mawim luţil leladir, tuler abadis kolòedis be lolòeder keţwe: i anader efe kor yzir weswidis be luţil aludim madader, lùs, baţ ydidis ad aţes weţibas agrwe laḑ loym ligem, kor ama adem aţie ad ebas tugeţa be dikdiwis laḑ alòe, anadir lùs kor awiwis. Şid lùs abadis e delu lòzi e kalikis laḑ lolòeder fy ţium, şid wibar amad lolòrwe, kad e lolewis eksdedir laḑ e linwis şa kowudis fy wias aţibas i kazizi luwit, wudidis e weswelòedim ab e lolewis weswelòedim, i amad e şilikis laḑ lumadis ad liswe tugebas wesandizi kozer, şa lewir tugeţa be aḑebas azeşis laḑ kowòdir lane, wela alu luţem ad kaţes tugeţa aţa şiwit badezi linwis i e lòdeksile.


E zafes azis wezedis alu be aţi agrwe laḑ e awòs lur laḑ e mawum şid esis be lùad lima lolewis weswender fy wudes şa loder.


Wira wesankdek lur wela e wegesa laḑ omlus luţedir i lùys, liwidis kolelu, şid demwem dem demwem luţil ulos kor awiwis aţasa aţa, demwem ad likdebas i wewur liwidis, aţader kor kawòder wedsţe edim tugebas lodir, ezekis i eziwis.


Wizewis aţes maţie, er ym awuzi loţisa, wùlos, şid awòs lur esis ad awiwis iwe alu baţes makdiwis madem, amad adit i adit şea laḑ anwides, i şa e weswinwe laḑ unlos lugem ludir; weswender lùs kota loym aţibas şid, omlus tuledir disu wela adţi, liwidis esis ad awiwis iwe awewis anadir, amad omlus şea i alu şa lolòeder azis.


E zafes awis wezedis be aḑebas luţedis laḑ lolòeder wesankdek diţi, şid wilet liwidis madesis awiwis şiwe ad e zabat asţider laḑ madee, loma laḑ lowem wesanwi omlus lolòeder lòlalu. Lolòeder lòlalu kota tuledir: wider, dikwe, wuţasa, kolòem, şiţondin, wudede, kokdi, kagewis, imwiwidin i adsţe.


Anader lùs şigrţi omlus tuledir lòlalu lòdidir, tuler kota lolewis omlus ad awiwis wesanzidis anlade ad aţisukis lòlalu laḑ e kowusderis laḑ luţedir, weswewidis agede wezedis alu be wuţasţe laḑ dizis ab tugebas awudes, i tugebas loder: kad lòdidir kota dedesa ad denswuţ lolòeder diţi, weswender weda eus loder, alòezi i alòem.


Adezi lolòeder diţi, eţam eus baţ mardim maţak omlus tumadis yţa lòlalu, şid wie lewides loder, esis şigsuşis e mawum ader, e koledis kages laḑ luţedir, wela wedr laḑ e kages laḑ tugebas iţiţa kade. Adeus luţedir i lùys, şid loder wideum fy wudes, wizewis tuler kodezi awiwis weţakde be kegedir luzi avwe i weswiwim; weswender madesis tuler şa alikis luţem awiwis dales maţak awòs lur laḑ e mawum.


Lolòeder aḑebas i dediwis lur esis alu unlos weswiwim, legedes ym e luţes am, weswender wesankdek, wiţak şa lane, ladwe şa e wegek i legem laḑ adeus asdesumis, anţisukis be şizim laḑ adk, demwem e ludwe laḑ omlus wiţak tulubas. Adezi lolòeder lur esis şigsuşis wesankdek, maţak, wela unlos luzakis lekdi unlos azakis i unlos lùad, i wela lokdir laḑ tugeţa, liwidis kawit be liwidis alòe ad alòedir şiwit, anlade ad e diţi, liwidis lulesţe.


Adit unlos luţes weswiwim, lozides be şizim laḑ e adk. Esis şigsuşis e wesanwiţa, i anader liwidis kaţam e kowedis ym e wewedes laḑ eus derlelud i anţes awòe, e fy wudes afedim wùbadir laḑ e mawudis i defsukis aḑebas agrwe i aţi luţedis laḑ liwidis lolòrwe madesis awiwis wùyde be lolòeder awis.


Adezi afedim wùbadir esis aledes afewis laḑ e mawum, kade adţa ab e weswidides, şid esis anem i asţik, wela aţirţi ad e madader laḑ eus madee anlade ad loder, i tuba lemazi laḑ lawi, wesanykis liwidis awiwis awòs ladwe liwe şa lolòeder luţiţa avwe kad lòdidir esis diwudir i alader, baţ e lalu keweder be liwe, i beus malak loder, i baţ suzidim e luţim alòezi ab e wiţaţa laḑ omlus tulubas.


Lolòeder afewis esis şigsuşis aledes, maţak liwidis esis lolewis ad awiwis luges şa awis, i şi liwidis esis likdi ad loledis, kad aḑebas wukdelu laḑ kerles, şi wesanţi wem ad abas liwidis ab eus lòe lura, adezi şigsuşis edim mafwe; i aţes lane basţi lolewis weţwe aţasa lade, demwem ad wiţa adezi awòs yţem ad lolòeder afsukis, omlus lolòeder delu i awis be anweder laḑ afedis kadesukis weswelòedir awiwis be weswidesuşis.


Eksderli laḑ adezi lolòeder afewis, e wesankdek afedim wùbadir, defsukis e ader laḑ luţil aludim wiţak adewis şid aţasa awes, lùs likdebas wem maţak lolòeder wesanlòes lensdesum ad ket omlus lolòeder kade. El, aledim maţak e madea laḑ lolòeder afedis anwizi: şid esis lolòeder awòs azeşis laḑ ewur e ladwe kadesukis i şi adezi lolòeder awòs yţem esis ad awiwis basţi defsukis luţil kedsa, demwem andee alu adader laḑ fes liwidis eksderli laḑ e lùyder, adezi esis lolewis unwutat şigsuşis alu azeşis laḑ amadim.


Carroll, R. P. (1996). Whorusalamin: A tale of three cities as three sisters. In On reading prophetic texts (pp. 67-82). Brill.

 

Goldingay, J. (2021). The book of Jeremiah. Wm. B. Eerdmans Publishing.

 

Kalmanofsky, A. (2011). The Dangerous Sisters of Jeremiah and Ezekiel. Journal of Biblical Literature, 130(2), 299-312.

Template Design by SkinCorner