Dec 10, 2009

The Lycian Language
S'2006 gwèmlóign ladd s' LYCIAN INSCRIBED MONUMENTS PROJECT ys jìnwíkdèd fdem auslóst 22 dí sòpdèmgwír 5 sem wúlìnjíal depmárt ladd s'Austrian Academy of Sciences id aeon jìndèègwédion ladd ETEOKPHTH.

Raedd wès sòasòn y yé ablà dí jìmplàdè s'arkslaeozáslegwèl id emaslàewúk anyléndédion ladd dèn dímbs raz daèous sódès ladd Laeszy (Licia):


TL 1, 2, 5 (Telmessos); Tl 52 (Sidek Yayla); TL 53, N 315 (Seyret); TL 75, 76 (Tiberissos); N 306 (Çagman).Template Design by SkinCorner