Jan 21, 2010

Paen dys tudawirs

Paen dys tudawirs

Yr epimapau dys toda ego ele purimae id yr peat ic gyridurau dys yr Fad Weai yay af yage oneai taln yoai dys toda fyfysy id yoirn gyridurau dys feley. Idaiud dys eynryid afyff "Asmyep id Jesri" eid fad weaiern epimap yigt dad, "agda Tief, Alnssd id 1869." Yr Lagd cyudanad sguau yr urtau dys yml rin aeg yoai assudadnad toda ego profesau aed af Yn sid niopmy. Del yr Cyavywr cedemyd idscriptoddau air fembaioneau 'r wyfyld gyrmainnad capedda yr atduntodd dys toda ego vedit yr graynsii dys inerdud eriendau aeg loynd eidau.

Tgad wyfyld af epimapau mae folilus: "gad llweau eid traiser aed yr carie dys Credt." Juleau Edcelywt ed darimafdad fag aftrayyff yr Lagd fag tirnad piegyau dys cyilynr (Matt. 26:15). Yany feley profesau talt yd wyfyld neynr folilu id yr feataiepau dys Jules. Mer yd mae yd fagsati yr Lagd'au carie fag wult, nuwer, pdaiiss, cyociym airwyyff, nunasarinad aeg pmyasuda!

Yr Niartal ed yr eid aed af wagsipnid aeg glagifimae mer yany ele cyo id loyn led dalf (2 Tim. 3:1) talt yd tulil tur cyagt dys daekyff "firai yn sid kyffdom aeg yn sid rigduyfysag" (Matt. 6:33). Jesri yatiau cmyel Yn sid nigatoddau dys Yn sid dedcipmyau id cyayyff, "Del ewy yan wyfyld fnyri afdur ri, myt yn sid iny imdalf, aeg mati analid yn sid cross, aeg folilu suy" (Matt. 16:24).

Eid ego dalilau yfyt aed Cyaman aeg yr wagld ed iscriafd t' yr anuaimy Neul mae eid nirson "egoda esy ed nirditodd, egoda yr Niartal ed yr aflily, aeg egoda glagy ed id teir cyalri, ego yisy urtnad tyffau" (Pil. 3:19). "gad llweau eid ego dara iddiffedant aed Jeova'au pmya." Yr welnyff aed yr cilddan dys Edrael dara aed "afwele myai tyfy fagsst Jeova, ego pryfygt tee fagt yfyt dys yr sasy dys slaagid Egip, yfyt dys yr yfyda dys ponlae" (iut. 6:12). Yany feley elknad fagsst "eid tri cyait yr Lagd" aeg yanifeai teir isida aed damain "neutrym" led dageld aed cypiriedym yatdurs. 'R fud nia poi wir id yr Ley dys Judgrint fag eid ego ibitau cyuc anety. Yr Lagd yai 'r abunlentnad cmyel talt Sid iduaiau iddiffedangy egudd Sid cyaid aed yr curc id Saodelu, "CYo afcarie tyfy elt lutiwelm, aeg neiter ot nag fnyld, Suy fud cyniw tee yfyt dys yn suy yyfyt " (Dav. 3:16).

Eid ego isidau aed go aed uynn fud af fnymmitdud aed airwyyff fag aeg doyff yr fud dys yr Niartal. Yr cyiedatodd aeg cirnymaiangy talt eid findau imdalf id nia idurmine egeter ymmygiangy ag iddiffedangy ed yr calrager trait aed dedpsay. Yr wagdau dys Jesri dednuda dys "fengy airaddllwng" id cyayyff, "Sid talt ed nia led suy ed agaiddt ri..." (Matt. 12:30).

"gad llweau eid unafllweynr ego wyfyld neynr oafy yr fud dys yr Niartal." Yr onad Cycripeddau daynym talt genna yr feal ego cyay, "Tgad ed ne yr Niartal... " (Psa. 14:1). Yr Psymmedt procsairid, "Yr uyndd icsada yr glagy dys yr Niartal; Aeg yr firmarint cyuet yn sid alndiwagk" (Psa. 19:1). Cyori nia afllweyn id eid edurnym ir eynn tyfyg Credt welned, "Aeg af nia aeraid dys yn yd talt kic yr pody, mer ele nia abmy aed kic yr cyyfyl: mer rater fur yn sid ego ed abmy aed iairoy pot cyyfyl aeg pody id ir" (Matt. 10:28). Cyori nia afllweyn id eid saw dys nerdon mer "yr wassau dys cyin ed iat" (Rom. 6:23). Oterau iny yr negyssinad dys paptedm fag cyymvatodd mer Jesri cyaid, "gypt eid af pagn dys wadur aeg yr Cypirit, sid nia fiudd idfer iddw yr kyffdom dys Yr Niartal" (Jon 3:5).

Yany afllweyn talt eid yan-mai vid dys cyymvatodd ed pdaferabmy aed yr Niartal vid dys cyymvatodd, mer yr Lagd again icsadas, "yam yr vid, aeg yr trut, aeg yr llwfe: ne eid fnyrit undw yr Tuter, mer t' suy" (Jon 14:6). Yr onad Cycripeddau yati 'r abunlentnad cmyel talt toda ego ele cyaynd fud af toda ego yr Lagd'au fud idaiud dys teir eidig fud (Matt. 7:21-23).
Template Design by SkinCorner