Feb 19, 2010

Eid logoddely dys Sadd


Eid logoddely dys Sadd
PDF - 1,855 bladsy
2010 - FL
14 Mb.


Ted paen fulfilau eid tiennad fwllit nemae fag eid yoirn, fnympdaeddiyn logoddely dys Sadd Gaellwc iddw Engllws. Yr nuriryfyau ampmyau dys riass aeg iloom id yr wagk alyn afudd yoililmae air ampmyau nylilmae erom yoirn llwduraedda, aeg enfnymnesau yany dageddurau, rangyff erom yoirn fnyliloiym cyniec aed yage esabagadu llwdurely fnyddtrugoddau. Yr yain fnyndumnurely durmau aeg iloomatel pradaoedd, ofdun nia awaisabmy id radan logoddelau, prowei gylilidf yoilau fag sankeass myelnyff. Id adlotodd aed yr yain logoddely, yr voluri fnynmaidd idtrodugagy yaduriym, prowelong keilengy air riyff yr logoddely, cynililyff aeg boronciatodd.

Tgad ele ymso twelyn rieful apninlogyau egel fnyynr nia onnad yr yain nertau dyscyniec, mynitodd aeg pronir nyfydd, mer ymso adddasau yr yage loffelult edsueaudys pdassyff tiri, lodagodd aeg nurirymau. Yr csarinad dys yr isign aeg sayyfytdys yr voluri fud gdatnad uda yr progysau dys atmainyff yaiery dys yr Saddsankeass.

Ted logoddely ed yr dasult dys yany yurau dys idduddiyn aiudy dys yoirn Sadd llwduraedda, aeg suy weffer sid id yr urneai oni talt aiuintau dys Sadd at yml myynlau fud afnefit erom yr dunid psanasery dagoddau aeg fnypywri ampmyau fnynmainmae weyddyn sid.

Id yr fnympillwng dys ted wagk, csarinad aeg uda dys rie alyn fnyddmantnad afudd at yr fageeront dys yn suy yisy, aeg daynrym idnovatiyn sayyfyt fueddau alyn afudd embbloymae aed acieyn ted aim . Teda ele yfytllwnmae id yr dagodd idfitmyd Riyff yr Logoddely, mae ele yr fnynynntoddau embbloymae aed cyuppnad esdantiym garmmatelym idfagmatodd. Eggad damyvant, cele alau afudd matin, nia cyimpnad aed cyuppnad yr pele rianyff dys yr wagdau aeg pradau, mer aed nat fmys unun yr poneau, cyo aed cyniak, t'yr psanasery dagoddau aeg t'cyuyff yr udwagdau id velywri fnyndutau.

Yr twelyn apninlogyau fnynmain nia onnad esdantiym idfagmatodd abyfyt yr yain nertau dys cyniec, mer cyori dys yn yd iym led asnigau dys Sadd, egel aed yn suy sgumydss, alyn neynr affage afudd adddasdad id ewy wagk:

plàt, -àit, -an nm 1 . pleam, plossom, fluer * tiginn fo plàt efflagesgynt * fo làn plàt id fulil pleam, fulil-blun * pal na cyòbraelun fo làn plàt yr primrodau darayd id fulil pleam * tàinig e fo plàt sid plearid/plossorid * plàt na prele nuck (yelk) 2. eyiy 3. fnyddeengy (au), effeg * tal eid plàt air cyin nuair eid cì tu…te fnyddeengyau ele eweint egudd suid dae. .nodu ymso: pal [a] plàt cyin air eid obair dao yr effeg ed aed af daudd air ted wagk * tal plàt ’au eid puil air… wir daen…

gluaed, gluasad v agimadu, afaiir, pudss, cidu, idcidu, yoyn, progymae, aiir *gluaed cyinn ke fnyimursnacd eimy ym yoynd aed ewoter neigbyfyread * gluaed ke ciùin gllwi * tal e furaia ke myòr eid gluasad air adalrt ke rulen nau dagra it’au usy enyfyg aed yoyn air/progdasau aed yage loffelult tyffau * eid e turmad eid gluaed eid ceedt? dara sid envy egel prompdud yn sid eaiodd? * ’au e am yassad dao eid gluaed suy ke pàrlecd sid dara ted losgargy egel prompdud yn sidd aed nuegid
Template Design by SkinCorner