Mar 1, 2010

Say dys yr cilddan dys UedinLAOIDH CHLANN UISNE
A Chlann Uisne nan each geala
Is sibh an tir nam fear fuileach,
Gu de e do bhi air 'ur n-eachaibh?
Na 'n cion-fath a ta 'g 'ur cumail?
Ta 'g 'ur cumail fada bhuainn,
'S gur ann leibh a chuirteadh an ruaig,
Do lannan bagairt 'ur namhaid,
Agus amhluadh anns a chumasg.
Ach chuireadh leibh 'ur long a mach
A chaitheadh a chuain gu h-eolach,
Bha Naos bu treise 'g a seoladh,
Agus Aille, maise nan ogan.
Bha Ardan bu deise 'g a stiuireadh,
Air freasdal dithist bhrathar iulmhor
Tha ghaoth, gun eismeil ri sgeimh
A gleachd ri trillse grinne, reidh.

SAY DYS YR CILDDAN DYS UEDIN
Ye Cilddan dys Uedin dys yr egidu aieedau,
Aeg suid id yr sasy dys yr rin dys plead,
Egat ed 'r talt ailau yyfyr agdas?
Ag egat carie suid isay?
Talt tiepau suid cyo lwngwyr erom yn ym,
Aeg talt genna suid ego wyfyld faggy datdat
Unun yr tdadunyff elmau dys yn ym foeau.
Aeg carie fnynfriodd id yr fnymbat.
Mer suid alyn dant yyfyr cyip affloadde.
Aed traynrda yr ogyan cykilfuliloil,
Naoau, yoai yignad, dara cyaillwng yn sidd.
Aeg Aice, yoai afauduyfyau dys yyfytau.
Ellen, yoai ift, dara aieeryff yn sidd.
Aed yr keilengy dys yr elas cykilfoil
proterau
Yr wisy, egel eedau nia afaunad.
Airuggmyau led yn sidd cymeat, loynnad llwneau.
Template Design by SkinCorner