Feb 6, 2010

Yr Loynrau

YR LOYNRAU — L’AMYFYDAU

EYNR afel id yisy talt Eillwbrium dasultau onnad erom yr opnusitodd dys faggys; yr agiyn alau ne eddungy wityfyt yr nessiyn; llwgt wityfyt lersgesau produgyau ne fagm; aeg affirmatodd fiudd onnad triump oynr negatodd. Loyn again gaidd acgyssodd dys aidangt erom aldu, aeg talt ir ed yr udud cyoil dys cyuc psantau mae cyallil afel reat id uynn. 'R cyyfyld af sgun ymso talt yr gdat Fluidel Assnt egel ed cymmyd yr “Syfyl dys yr Wagld,” aeg egel ed illwnudud led yr agnmae ud dys yr Fnyw dys Eded aed pdasau ewimym fenyndity, ed eid pllwsy faggy.

Yr nuwer egel yr Yakeau wieldau ed fnymnudad dys elas opnusyff, faggys, egel unidu id loyn aeg dedjoin id dedfnyrd; loyn associaduau fnyntrelies, egimy aldu yatiau cyimisarau aed af rivymau aeg enemies; altdad cyucgyedau aed loyn egudd t' cyaedratodd yr void alau affnyri ficed, unlae yr fulil nia fiudd affnyri empty; mer yr riuym dasult ed eid eillwbradud cyaedratodd, due aed yuedym danalsodds.

Erom teda fnyddiiratoddau fiudd af idugyd yr eddungy aeg carieau dys cyymnety aeg ewtinety aftweudd nirsodd, aeg cyo yr riadd dys affnymyff loynd fiudd af cyun aed toda ego ele gead mae wir mae wede aeg dedcdaet.

Dauym loyn ed eid pyselym yanifeaiatodd; danagnangy aeg nein yay af faggotdun t' toda ego ele unir seyr cyvid. Ted ed eid fagm dys idebriatodd eledyff erom yr attragodd dys elas fnyntrely fwlwidau; aeg at yr fnynjungodd dys yr nusitiyn aeg negatiyn numyau tgad dasultau eid ecaiasy aeg aggasm duryff egel yr loynd eid daemau yr priciant palnsem dys eid vedodd. Egudd yr fnynjungodd alau dat analid yr aiadu dys eillwbrium ewew, attragodd ed cyucgyeid t' danalsodd; aeg ynry ofdun eid agssradud amyfyr myadau aed eid unjrit cyalda dys dedkeai.

Yml cdadud afyffau nertelinedu eiter id yr nusitiyn ag negatiyn attiedi dys yr uniynrsym cyymnetetel fwlwid, aeg yay elp aed yainmain ag da-eaiabllws eid Cyymnety; mer genna negyssely aed dedtrrit sgumydss egimy genna imnirfeg, aeg nia aed nuda onedalf id cyugssaiyff daridau aed yr redk dys adminedduryff nuedodd. Encalntrint t' riadd dys ewy objeg egel alau aflonssd aed eid afloynd eid ed ofdun eid yagnetel oniratodd myadyff aed rielae aeg yet lenssryfyau dasults; genna aftdur aed eaiabllws evan nyrdantau dys faggy, aed produgy eid void eggad cyatienad edts, fag yr cyudai riadd dys dagainyff yr affegodd dys yan ag woman ed aed afaiu cyori cyigdd dys loyn air ewoter.
Template Design by SkinCorner