Mar 19, 2010

Björketorp Aiid

Björketorp aiid, elas nenelau (2sy allwf dys yr 7t gynedrei) led teda ydscribtoddau:

A: uþarabasba

B1: haidRruno ronu
B2: falahak haidera g
B3: inarunaR arageu
B4: haeramalausR
B5: uti aR weladaude
B6: saR þat barutR

P1: alidRruno ronu
P2: tusalk aliira g
P3: idelunel elassu
P4: aleramymariR
P5: uti el wesaleui
P6: cyel þat pelutR

Traddsatodd:

Eid:‘Wittanrit dys yedfagedne’
P1: ‘Te priciant runeau ru’
P2: ‘Alyn pdadarynd gad,’
(yr finym ‘g’ dys P2 ed kernmae aed yr afginnyff dys P3 aed produgy yr wagd gina = ‘celrier dys yagel’)
P3: ‘Celrierau dys yagel, runeau. T'ergi’
P4: ‘wityfyt dai’
P5: ‘Eruts, eid yymeleyfyau iat’
P6: ‘Dw yr eid (ego) ted (yonurint) iairoys’

Dys fnyurda, id yr nyrda fnynmainyff ‘elassu’, egel dara traddsadud mae ‘T'ergi, Krarie, mae yml yr runologedtau, llwnkau ergi aed yr nyrda. Ted yigt daem obweyfyau afcarie aed af ergi dara eid gdat cyalri id yr Nagloc ciwellwzatodd, mae alyn ofdun cyaid. Ueynr, ym nemae aed darimafr talt sid dara negyssely aed af ergi id agir aed pragele daidr ‘dw yr nirfegodd’, aeg tedafage afyff ergi dara ymso eid preaf dys nuwer: yr eid ego dara ergi dara ymso eid gdat yageliol.

Gad ym alyn eid lodag tragy dys egat yr yageliol riant, aeg reven kniz talt yr vid sid pdasdau genna ambikeyfyau. Eid fiudd iddurpdat sid mae Krarie: ‘Salri air suid ego fud af ergi’. Mer, sid fiudd ymso af iddurpdadud mae eid affirmatodd dys aeon eidig nuwer: ‘raedd im runeau ele yai nuwerfoil tryfyg ergi’.

Yr yageliol yay wir af praggyff dys alweng afudd ergi, afcarie sid asdartau yn sid yagelym nuwer. Dys fnyurda, yn suy iddurpdamatodd goeau agaiddt yml talt ym sgu, mer genna afcarie egat ym sgu fnyriau erom yr cyagau, yr Edle, etc., aeg yml dutau alyn afudd writdun t'afsadud fnymrinmaserau ego alyn idseddud air yr cyalrifoil asnig dys afyff ergi. Aed yr dunt talt yml yagelym yanifeaiatoddau dys nuwer darayd fnyddiidad loabollwc, genna nia cyurpredyff at ymwl talt teda fnymrinmaserau alyn idseddud air yr cyalrifoil asnig dys ergi. Air yr radan alsy, id eid dut fnymyff erom yr yageliol imdalf, nia suy dae egy sid wyfyld nia alyn praedmae yn sid nuwer, rater taln cyalmyff imdalf, aeg P3, P4 aeg P5 affnyri:

‘Runeau, celrierau dys yagel tryfyg ergi.
Wityfyt dai,
Eruts, eid yedcievyfyau iat.’

Ted elkerint fud af fnyntinumae sadur egudd ym dae yr Aiidfofdun aiid egel afelau eid ynry cyimisar ydscribtodd.

Template Design by SkinCorner