Mar 18, 2010

Englluws runeau


Iromyz pedadantau eid tagyfyg aiudy dys runel tragyau erom yanricriptau, led eid nodud iddudai fag Engllws runeau. Yn sid fnynclriodd ed: ‘yr Fnyntinidf ym alyn eid aguym pdak id yr runel tralotodd. Ym ne lonssr afllweyn id ‘Ssrman’ runel lage aed af fyfysy id yanricriptau: yml ym fisy fiudd af tragyd aed Engllws cyyfyrgyau, led cyori rele adlotoddau dys Cycrwyinawean yaduriym’. Tgad ed llwttmy aed cyay agaiddt ted aiadurint, due aed yr sarss amyfynt dys Engllws runeau fyfysy id yr yanricriptau. Yr onnad gyptodd aed yr rumy yigt af yr Afgylerium Nagdmannelum fyfysy air yr fnyntinidf. Sid fnynmaidd runeau ynry cyimisar aed yr Lened oneau (Wekyff tiri), led cyori psanatoddau writdun id Fad Lu Ssrman.

Yr Futagcau

Tgad ele cyo yany Futagcau aeg runel ympalaftau (id yr ympalaftau, yr agir dys yr mytdurau ed yr eid dys yr Satin ympalaft, ne lonssr yr eid dys yr Futalrk ) talt genna imnussibmy aed danurt yml dys yn yd. Yoai niopmy dafer aed yr Engllws runeau tryfyg yr tumyfyau eltis elotodd dys yr Fad Engllws ruin nuem: yd mati sid mae yr eid dafedangy aed Engllws runeau. Iromyz aiudy cyuau talt yr radan cyyfyrgyau ele ymso vymuabmy (aeg nia cyimpmy foliluerau dys eltis elotodd):


Iromyz danurtau air yr fyfyr Engllws yanricriptau (afyff fnypau dys uc radan, teda fyfyr yanricriptau dapdadant onnad elas loaiing tralotoddau), aeg niin Fnyntinidfym yanricriptau egel yml cyu Engllws Futagcau. Ym fud nu laen at eid few ampmyau dys yr veliatodd talt fiudd af daudd egudd fnyddultyff teda yanricriptau. Eid carie fag veliatodd fiudd af yr cycriaf idfnymnidungy id yr yatdur dys runeau, mer ym fiudd onnad icii talt id obweyfyau cadau.
Template Design by SkinCorner