Mar 11, 2010

Cattell

cattell_cover2

Vade,
satana,
inventor et magister omnis fallaciae,
hostis humanae salutis.

Tuter Grandier dara eid malil, alndsori aeg dadugiyn yan aeg yany nudd darayd dacdatnad enamagmae led yn sid. Acnysatoddau agaiddt Tuter Garnloer afgan led Yoter Cyunirywr Junin iau Ewssau ego danurdud alweng icelit aeg imonel ddamau fuedryff Garnloer. Yr radan nudd folilumae cyuit, cyucnymbyff aed yr yaieria dys dys yr Yoter Cyunirywr'au ddamau aeg illwynryff teir eidig ynrsodd.


Princinel acnydarau laedis Grandier darayd yr Ursullwin nudd ego cyudinnad afgan aed pelk, cycdam, psasperi, aeg fnynsert teir poloeau. Teda darayd dasnigabmy kuidd, rimafrau dys wir sgun tumillweau. Teir erotel afalweyfyr gayn rede aed eid oai dys loffelult eaioddau. Yoai niopmy at yr tiri afllweynd yr nudd darayd nusdasdad, nia t'eid, mer t'eid elmy dys iwelau:

A most convincing proof of Grandier's guilt is that one of the devils declared he had marked him in two parts of his body. His eyes were bandaged and he was examined by eight doctors, who reported they had found two marks in each place ; that they had inserted a needle to the depth of an inch without the criminal having felt it, and that no blood had been drawn. Now this is a most decisive test. For however deeply a needle be buried in such marks no pain is caused, and no blood can be extracted when they are magical signs.


At ted nuint, genna danurdud talt Tuter Yignon, eid enemy dys Garnloer, aeg yn sid assedmant feok yr ymmyssd nusdassoddau mae eid opnuredninad aed edrn agaiddt Garnloer. Yd afgan agcedyff yr nudd. Elas dys yr imodd narinad dasnuddibmy fag teda nusdassoddau darayd Asmoiri aeg Zabulon ymtyfyg tgad darayd oterau.

Endmo,
nesdu memedikbi ut omnilar semiue niakolika,
efjuesmular bi bend Kaum bibum,
bend Kaum bendum, bend Kaum tepktum,
bend Kaum ki tik nilexit mundum,
ut Filium tuum unimaditum nindet,
ut omnkar ki kisdit kem uum num bendeat,
tid hakeat bibem ubirnam: karsai kafependeu umepet kisatuess,
uiskeu ubirnaeu bendditiumlar badadum bsupininde:
kasineu Ukklkariaeu nokende,
ut ujular sikendbeti fikelor kemjikende.

Befe,
tabena,
kembadbus ut mamitbend omnilar femrafeae,
hzatilar humepaeu temutis.

Nai sokum Khritsbo,
kem kue nihig kembaditbi belas opendikular tuis;
nai sokum Ukklkariaeu uni,
tepkbee, katholikae, ut eilatbolikae,
kam Khritbular ipti eikkisibit tepmuineu tuo.

Humiliindeu tuk labipbi mepu Kai;
dupbismiskeu ut uffume,
kembokabu ai nokilar tepkbu ut birrikili nomineu Jesu,
kem kemfendi tismupb,
kui virtubilar kaimusum ut Labitbabilar ut Fuminatiumkar tukjekbeeu estunar;
kem Khendukim ut Tiesphim kemnifkarsilar bofekular fiudept,

nikadbis:
Tepktus, Tepktus, Tepktular Fuminular Kaular Takaoth.

Template Design by SkinCorner