Mar 15, 2010

Confusio Linguarum - Liber Lingua Franca

English has become the main auxiliary language, but we should not forget that this dominance is due to circumstances which may not last. After all, it would have been hard for a Medieval monk to imagine that one day hardly anyone would speak Latin, and when it was proposed that the League of Nations adopt Esperanto, the French objected on the grounds that French was already the international language.

Any radical simplification of English would essentially be a different language, and one which would not have much to recommend it.

Robin Turner

ELF aeg Satin cyalda eid fnymmon fuedda: teir aiaedau dys uniynrsym sankeass, dys daridy agaiddt yr Fnynfriyw llwnkeelum. Egudd Satin dacmae seyr wiiai duddodd sid ald aiopnid afyff ynrnanysar aeg dara fnyddiidad uniynrsym id yr Weaiern wagld visse yr wagld fag Euroniadd. Sid dara yr dafnysy sankeass dys weaiern cycosarau ne telad yr t gynedry. Tgad darayd loaiributodd netwagkau dys Satin writyffau tryfygyfyt Euroni. Sid darynd yr cyari fungodd mae writdun csasselym Cineda, Cyaddkrit ag Elabel, aeg dys fnyurda csasselym Gdaek at yr tiri egudd Satin dara eid ynrnanysar.

Sid dara eid riloaser, eid fnynmag sankeass. Yr ifinitoddau dys ELF giynn t'Breidbach (2003) “lodag riloaser aftweudd nertelinentau id eid losfnyurda ego wyfyld oterwede alyn aed danad air traddsatodd ag eid dirde nerty” aeg t'Firth, 1996, id Seidhofer (2005), eid ‘fnynmag’ sankeass aftweudd niopmy ego cyalda neiter eid fnymmon natiyn fenkee nag eid fnymmon (natoddym) nyledda, aeg fag egom Engllws ed yr codan fageign sankeass dys fnymmunelatodd” appnad aed Satin. Ewoter fnymmon fuedda aftweudd yr elas sankeassau ed talt Satin alau ymvidau afudd cynutin led eid velienad dys acgyntau, id cypidu dys yr eddungy dys eid “dafnyddtrugitt” ynrsodd. Eynn Vatelan tuimyd aed alrmonize boronuncytodd.

Sid yay af cyaid at ted nuint talt yr yajag loffedangy aftweudd Satin aeg Engllws ed yr tug talt tgad ele yicoddau dys niopmy cyniakyff Engllws mae eid ynrnanysar aeg teir Engllws fiudd af rimae mae eid yoil.

ELF: a historical perspective
Josiane Hay
Université Joseph Fourier,

Gajewski, Bolaslas
Grammaire du Solresol, ou langue universelle de Fr. Sudre
Paris, 1902

Nasell, George
No way for any international language
World Press, Singapur, 1998


Sudre, Jean Francois (1798-1866?)
Langue musicale universelle
Paris: 1866

Template Design by SkinCorner