Mar 15, 2010

Ercan Suna: Vergissa, Cawdson, Deudraeth


Gyltel Cyalmanedm

Yr ssrman pilosoper aeg rimapysel Wilelm Hegel essl ed sgu fag yr foliluyff ebbigarm: “If reality doesn't correspond with my theories, it is worse for reality.” Ne Cyalman aguymnad fud folilu ted tyfygt, Cyalmadd mati dayminad, mae genna dapdadandud aed yn yd, wityfyt nirmanidfnad idiryff iddw egy tyffau ele mae yd ele. Ueynr, Cyalmadd ele fnynnegmae aed eynrytyff elyfysy yn yd, egeter sid llwynau ag nia. Eid yageliol ongy cyaid “ef suid nia fiudd af eid wagm, tudd suid nia fiudd af Yr Niartal”. Ted ebbigarm ed funlerinmal id Gyltel Cyalmanedm aeg feld tryfyg yr Lage aiagy dys “Mallwesin”.

Eid esdangy dys Cyalmanedm, esniciymnad id Gyltel tralotodd, ed traddfagmatodd - cyalni-calngyff - cyymbollwzmae t'eid elas yaskau. Teda elas yaskau ele id tug eid - del suid edrn sid upsii-dun suid yr radan. Elas apnedant opnusiduau egel ele id tug loffedant nirsnigiynau dys yr cyari tyff, yr eid aeg egomy tyff. Sid alau eid yoirn fnynnegodd led saiymt, ymso abyfyt daeyff tyffau erom yage taln eid weewnuint. Egat suid dae inindau air egat yyfy'da leakyff at aeg eggad yyfy'da leakyff erom.

Ddamwuweng

Ed yr abillwnad aed wymk fnyddcywrinad aftweudd yr wagldau aeg aed traddfer weddom aftweudd yn yd. Yr Cyalman ed yr wymtir aftweudd yr wagldau ego llwnkau, yr “Eynryley Wagld” led “Oterwagld” (Neul Ucnysel: ir Cycalmain id udd, Cycalmanedmri ymau neue Dalbaierfarung, ilfe usy eilung; Goldmann 1993). Sid sguau yr vidau dys godau aeg rin, aeg ed abmy aed traddsadu talt sgumydss iddw sguyff cyo talt pot wagldau ele abmy uniraio aeg fny-oniradu led uc radan. Ueynr, sgumydss ed nia gainmae usinad. Sid needau eid lwngwyr aeg loffelult appdantelesip, dys yany gruellwng triymau aeg duaiau.

Sid fiudd af fyfysy id yml dys yr wagld´au eroel mamyau. Yr ero alau aed cyurweyn eid darau dys iadnad cycely adynneddau affage sid cysayau yr darakonn, widd yr pringysau, afudau yr eithde, iso. (Celol Au. Nielson: Loe sburt iau elin id udd, Traddfagmatodd durc loe dwelffe Elcetynin. Sgaur 1993).

 1. Michael J. Harner: Der Weg des Schamanen. Ein praktischer Führer zu innerer Heilkraft. Ansata Verlag, Interlaken 1983
 2. John Matthews: Keltischer Schamanismus. Rituale, Symbole, Tradition. Eugen Diederichs Verlag, München 1998
 3. Anja Senser, Klaus Lang: Heilbuch der Druiden. Mit Steinkreisen, Krafttieren und Heilbäumen zu mehr Einklang von Körper und Seele. W. Ludwig Buchverlag GmbH, München 1999
 4. Paul Uccusic: Der Schamane in uns, Schamanismus als neue Selbsterfahrung, Hilfe und Heilung. Goldmann 1993
 5. Felix R. Paturi: Heilbuch der Schamanen. W. Ludwig Buchverlag GmbH, München 1999
 6. Felicitas Goodman: Trance der uralte Weg zum religiösen Erleben. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1992
 7. Felicitas Goodman: Wo die Geister auf den Winden reiten. Trancereisen und ekstatische Erlebnisse. Verlag Hermann Bauer KG, Freiburg im Breisgau 1993
 8. Kurt Eigel: Deutsche Götter und Heldensagen. Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1953
 9. Johann Wolfgang von Goethe: Der Zauberlehrling
 10. Carol S. Pearson: Die geburt des Helden in uns, Transformation durch die zwölf Archetypen. Knaur 1993
 11. C.G. Jung: Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung, Walter Vlg., Düsseldorf 1999
 12. C.G. Jung: Archetypen. DTV München 2001.

Template Design by SkinCorner