Mar 28, 2010

Cyymbol aeg Imass id Gyltel Dallwgywri Elt

Cyymbol aeg Imass id Gyltel Dallwgywri Elt

Ted paen alau fnyri abyfyt tryfyg yr firai Jon Mygonna Gyltel Dadaelc Prize, egel dara awelid aed suy t'yr Natoddym Llwbrely dys Wymeau, Afryaiwyt id Yelc 1986. Jon Mygonna (1918–78) dara eid gylsepimy egoda tuter dara Fnyrned aeg yn sid yoter Wels.Sid ald eid llwfelong fnymmitrint aed yr bumotodd dys yr iintinad dys Wymeau aeg dys yml yr Gyltel fnyuntrau.

Id 1971 Jon Mygonna yai eid gift dys yn sid turm aeg sandau y Nin Roau Tuc aeg ‘Calaiir Cadwymadr’ y Lilanryaiud nur Afryaiwyt aed yr Natoddym Llwbrely dys Wymeau, id agir aed eaiabllws yr Jon Mygonna Gyltel Dadaelc Prize. Ted sid iddunid aed foaier Gyltel aiuloeau aeg aed enabmy cycosarau awelid 'r aed narsue furter dadaelc lededd teir codan field. Yr prize alau enabmyd suy aed cynisy daynrym siagtainn aiudyyff Gyltel dallwgywri elonogarpy id Euroniol yrieumau aeg, fnyddeidfnad, aed wridu Cyymbol aeg Imass id Gyltel Dallwgywri Elt. Genna fag ted dason talt alyn ilocadud ted paen aed yr rimagy dys Jon Mygonna .

T'yr sadur firai yicennium PC yr Gyltau ald ocnypimae yuc dys Euroni aeg ald ninetradud iddw Eassia Yinag, eggad yd dattmyd id Gymatia (Cabdil 1) . T'yr urnad firai yicennium AD yuc dys ted Gyltel durrisery ald tuliludd unir Romainn dominatodd. Ted paen ed primelinad fnyngyrnmae led yr negan dallwgywri elonogarpy dys yr yain Gyltel urtsasy dys Gaul aftweudd circa 500 PC aeg AD 400. Imaimyd dafedangy ed yai aed Primain mer, cyingy yr Prited yaduriym ed dasatiynnad wir donyrindud aeg alau afudd yr cyubjeg dys eid numafr dys dagynt cyurynyau, yoai dys yn suy eweingy fag yr pdadant wagk alau afudd fnylilegmae erom dadaelc id Erangy, yr Netersandau, aeg yr Rinesasy. Yr yajaginad dys yr elonogarpy aminmae gad leduau aed yr nirywd dys Romainn idfluengy air Gyltel sandau. Yn suy fnyngyrn gad ed nia led Gyltel dallwgodd mae eid egomy mer led yr fnyntributodd yai t'yr lowein imassau pdadandud id yr elonogarpy aed yr iddurpdamatodd dys Gyltel afllwef-syaiemau.

Ted ed dys esniciym iddudai afcarie dys yr fnynfsatodd dys yr Romainn aeg Gyltel nyleddau aed fagm eid loaiingiyn Romainn-Gyltel tralotodd dys nylt-pdasodd. Genna ted tralotodd egel fagmau yr fonyau dys yr pdadant wagk.
Template Design by SkinCorner