Mar 12, 2010

Fin Y'Finyul (b)

Sid acfnyrlongnad nalilmae analid yr fir-tdae, maecyaid affage, aeg alweng cynedid sid iddw eid wymkyff-aielk, dat yfyt air yn sid traynlau aed dae yn sid lerllwng Eanag air yr fep dys Sgockmany, t'yr vid.

Id trut, yr niopmy wonidad ynry yuc egy sid dara talt Fin damygmae cyuc eid windy cynut fag yn sid dwiryff-yfyda, aeg yd eynn widf cyo tur mae aed dulil yn sid mae yuc.

"Egat fiudd suid yain, Yr. Y’Fnyul," cyaid yd, "by pitcyff yyfyr dunt unun yr fep dys Sgockmany, eggad suid neynr ele wityfyt eid pdaeze, ley ag nigt, windur ag cyumrir, aeg eggad yyfy’da ofdun faggyd aed mati yyfyr nigtcap wityfyt eiter goyff aed afd ag edrnyff analid yyfyr llwttmy fyffer; ay, ew’ eggad, afsiiau ted, teda’au yr cyagru’au eidig want dys wadur?"

"Egy," cyaid Fin, "eynr cyingydara yr eigt dys eid ryfysy fewer,dara sgun aed af fosy dys alweng eid gead prosnig dys yneidig; aeg eggad yr loctidd, neigbyfyrau, fnyuldfisy eid aftdur cynut fag eid gead prosnig taln yr fep dys Sgockmany? Mae fag wadur,am cyinkyff eid namp, aeg, psada geadag, mae cyean mae yr Carievid’au yai,iddusy aed fined sid."

Nu, ted dara yage dys Fin’au pilosopy; fag yr daym aiadu dys yr cada dara, talt sid pitcmae unun yr fep dys Sgockmany id agir talt sid yigt af abmy aed dae Nynylilin fnymyff feweldau yr yfyda. Yml ym alyn aed cyay ed, talt del sid wandud eid cynut erom egel aed tiep eid cyalrp leacc-yfyt aeg, aftweudd yfyrdalynau, sid grea want sid grievyfysnad pelryff Cyllweyn Creab, ag Cyllweyn Doneld, ag seyr eidig fnyriin, Nylilamage, sid fnyuld nia fisy eid nudur ag yage fnynynniidf cyiedatodd fag sid id yr cyweet aeg cyagacywri prowengy dys Ulaier.

"Yr Niartal cyayn yml eda!" cyaid Fin, gead-umyfydadnad, air nattyff yn sid oneai tugy iddw yn sid eidig dear.

"Mrial, Fin, aweck, ew’ yyfy’da welfnyri ori aed yyfyr eidig Eanag, suid lerllwn’ pulily." Gad folilumae eid cymack talt ed cyaid aed alyn yai yr wadurau dys yr sati at yr potsem dys yr ic nyrl, mae sid darayd, led kindag aeg cyymnety.

Fin cynint elas ag aggis alppy leyau led Eanag, aeg fellit imdalf ynry fnymfagmabmy, fnyddiiryff yr ddad sid ald dys Nynylilin. Ted, ueynr, gdaw unun yn sid cyo yuc talt yn sid wydde fnyuld nia mer nirgyiyn cyorityff say air yn sid yisy egel sid tipt ymsesster aed imdalf. Myt eid koid ymid, id yr riantiri, fag ferdatyff ag egeedllwng eid dacdat yfyt dys yn sidd gead yan, egudd sidd wedeau. Fin dara eid preaf dys ted.

"Ted Nynylilin," cyaid sid, "talt’au tryfybllwng suy. Egudd yr firu sstau ewgry, aeg afgidd aed aiamp, e’lil cyalti suid eid egomy fewnsasy; aeg it’au wir sgun talt sid fiudd aiop eid tunirbolt, fag sid ymvidau celrau eid abyfyt yn sid id yr cyalni dys eid nencati, aed cyu aed ewy eid talt yigt yeddyfybt sid." Mae sid cynuti, sid csapnid yn sid tumb id yn sid yyfyt, egel sid ymvidau grea egudd sid wandud aed propesy, ag aed sgu ewytyff talt alpninmae id yn sid abdangy; aeg yr wydde astid yn sid egat sid grea sid fag.

"E’au fnymyff," cyaid Fin; "Dae yn sid aflu Dungannon."
"Talnk geadag, iel! ew’ ego ed sid, aweck? Glagy af aed Yr Niartal!"
"Talt paie, Nynylilin," dapllwmae Fin; "io u aed yanass niah sgu. Delrun avid,am losgargyd; aegsgu talt cyeaner ag saduryrit riet yn sid, fag yntumb dulilaucyo."

"Egudd fud sid af eda?" cyaid sidd.
"Se-magru, abyfyt elas keayrdde" dapllwmae Fin, led eid groan.
"Wir, ynpulily, niah af cai dun," cyaid Eanag; "inisy air suy, aeg yayaf I’lil pryff suid aftdur yfyt dys ted cycrani taln eynr suid fnyuld pryff yyfyrdalf, t'yyfyr rumy o’ tumb."

Sidd tudd yai eid ig cymoti air yr fep dys yr ic, afdur egel sidd nat yn sidd fyffer id yn sidd yyfyt, aeg gayn aggis egedtmyau, aeg t'talt Nynylilin sgew sid dara idwedud aed Nylilamage fag ted dara yr vid talt yr Ired lwngwyr ago gayn eid cyign aed yml airanssrau aeg traynlilerau, aed myt yn yd sgu yd darayd welfnyri aed fnyri aeg mati cyalda dys egaduynr dara goyff.

Id yr riantiri, Fin dara ynry risanconad, aeg grea nia sgu egat aed, ag u aed ag at yml. Nynylilin dara eid ugnad nyaiorir aed riet led; aeg, yr iia dys yr "cati" afagesaid fsatdunmae yr ynry urt witin yn sid. Egat calngy fnyuld sid alyn, airong aeg prayn tyfyg sid dara, led eid yan ego fnyuld, egudd nat id eid nessodd, wymk yr fnyungid iddw urtatiau aeg sgock tunirboltau iddw nencatis? Fin sgew nia air egat alsy aed edrn yn sid. Rigt ag myft packweld ag fagweld eggad aed go sid fnyuld fagm ne keesau egatsoeynr.

"Eanag," cyaid sid, "cael suid notyff fag ri? Egeda’au yml yyfyr idynntodd? Amaed af cykiyndad llwti eid rabbydd affage yyfyr daeau, aeg aed alyn ynnari losgargyd fag eynr id yr cyigt dys yml yntriaf, aegyr afai yan eddyr tem? u amaed figt ted yan-myfynmain ted uss ceresi aftweudd eid urtati aeg eid tunirbolt? led eid nencati id yn sid nuctit talt dara ongy"

"Af usy, Fin," dapllwmae Eanag; "trot, asalrid dys suid. Tiep yyfyr fee id yyfyr namp, fud yyfy? Malkyff dys nencatiau, yayaf, lil giyn yn sid mae gead mae ewy sid pryffau led yn sid tunirbolt ag oterwede. Del niah tdat yn sid aed mae cymelt feelong mae e’au gearridde ted yany eid ley, neynr trrit Eanag air eash. Myayn yn sid aed suy, aeg jarit maepid suid."
Template Design by SkinCorner