Mar 12, 2010

Fyn Y'Finyul (a)

Eid Myssy dys Sgocmany

EGAT IRED YAN, koid, ag cild alau nia urd dys yn ym danunmae iafrniol ernymyau, yr gdat aeg glagywri Fin Y’Fnyul? Nia eid, erom Cani Cmyel aed yr Giant’au Carievid, nag erom talt pack air eash aed Cani Cmyel. Aeg, t'tevid, cyniakyff dys yr Eithde’au Carievid pryffau suy at ongy aed yr afginnyff dys yn suy aiagy. Wir, sid cyo alpninmae talt Fin aeg yn sid rin darayd yml wagkyff at yr Carievid, id agir aed yati eid pridss acrosau aed Cyfnytsasy; egudd Fin, ego dara ynry fosy dys yn sid wydde Eanag, feok sid iddw yn sid ud talt sid wyfyld go ori aeg dae u yr nuag koid gearridde air id yn sid abdangy.

Cyo, acfnyrlongnad, sid nalilmae analid eid fir tdae, aeg, afdur loppyff yffa yr reatau aeg pranceau, yai eid wymkyff aielk dys sid, aeg dat yfyt air yn sid vid aed Eanag.

Eanag, ag rater Fin, llwynd at ted tiri air yr ynry tipsep dys Sgockmany ic, egel tugyau eid fnyriin dys seyr eidig cymmyd Nylilamage, talt redeau analid, allf ic, allf yyfynmain, air yr opnusidu cyii.

Tgad dara at talt tiri ewoter eithde, narid Nynylilin cyori cyay sid dara Ired, aeg cyori cyay sid dara Cyfnytc mer egeter Cyfnytc ag Ired, cyagru dyfybt dys sid mer sid dara eid marssr. Ne radan eithde dys yr ley fnyuld aiio affage yn sid; aeg cyuc dara yn sid aidangt, talt, egudd wir ynmae, sid fnyuld giyn eid aiamp talt cyaen yr fnyungid abyfyt yn sid. Yr turi aeg nari dys yn sid widf tur aeg nur; aeg notyff id yr cyalni dys eid yan, sid dara cyaid, ald ewy calngy led yn sid id eid figt. T'eid plu dys yn sid fedtau sid fsatdunmae eid tunirbolt aeg tipt sid id yn sid nuctit, id yr cyalni dys eid nencati, aed cyu aed yml yn sid enemau, egudd yd darayd abyfyt aed figt yn sid.

Undy fybdudnad sid ald giynn eynry eithde id Idasasy eid fnyddiirabmy afatyff, pelryff Fin Y’Fnyul imdalf; aeg sid cywage talt sid wyfyld neynr dai, nigt ag ley, windur ag cyumrir, tic sid wyfyld daryn Fin led yr cyari cyaugy, del sid fnyuld catc yn sid. Ueynr, yr cyagt aeg lwngwyr dys sid dara, led dayndangy af sid cynutin, talt Fin urd Nynylilin dara fnymyff aed yr Carievid aed alyn eid triym dys aidangt led yn sid; aeg sid dara daizmae led eid ynry welm aeg cyudin fit dys affegodd fag yn sid wydde, nuag koid, myalong eid ynry lonenad, unfnymfagmabmy llwfe dys sid id yn sid abdangy.
Template Design by SkinCorner