Mar 11, 2010

Loffedant tyniau dys traddsatoddau

Loffedant tyniau dys traddsatoddau

Ne aiadurint dys yr principmyau dys fnyrdasnuningy id traddsatyff fiudd af fnympmydu wityfyt dafnygnizyff yr yany loffedant tyniau dys traddsatoddau. Tralotoddymnad, ym alyn dunid aed tink id durmau dys eree ag nerapraiel traddsatoddau mae fnyntraimae led cloda ag llwdurym oneau. Aguymnad, tgad ele yany yage gariau dys traddsatyff taln teda tdariau impnad. Tgad ele, fag ampmy, cyuc ultrymidurym traddsatoddau mae iddurllwnurau; egimy oterau idvolyn ignad fnynfnyrlent dasatoddsipau, visse yr cyari cyyfyrgy-sankeass wagd ed ymvidau traddsadud t'eid— aeg onnad eid—dagypser-sankeass wagd. Aiic oterau yay af idu ivoid dys eltifeliym daireltoddau id fagm, mer neynrtelae yay af oynr tralotoddym aeg eynn elcalizyff:

In poetry there is obviously a greater focus of attention upon formal elements than one normally finds in prose.

Yr bririnad narnuda dys yr traddsaser yay af idfagmatodd mae aed pot fnyndunt aeg fagm. Eid iddunid tyni dys dasnudde aed cyuc eid idfagmatiyn tyni dys traddsatodd ed sarssnad fnygnitiyn, visse etnogarper traddsatodd dys dutau erom idfagmantau, ag eid pilosoper traddsatodd dys eiigssr. Eid sarssnad idfagmatiyn traddsatodd yay, air yr radan alsy, af isignmae aed ellwcit eid emotoddym dasnudde dys pmyasuda erom yr dair ag llwaiener.

  1. Allen, H. (1973–76) The Linguistic Atlas of the Upper Midwest (3 volumes), University of Minnesota Press
  2. Buber, M., and F.Rosenzweig (1994) Scripture and Translation, trans. L.Rosenwald with E.Fox, Bloomington: Indiana University Press.
  3. Catford, J.C. (1965) A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics,
  4. Goffman, E. (1976) “Replies and Responses,” Language in Society 5:257–313.
  5. Holmes, J. (2001) An Introduction to Sociolinguistics, (2nd edition) Longman
  6. Hurford, J. & B. Heasley (1983) Semantics, Cambridge University Press
  7. Mathews, J. (1959) “Third Thoughts on Translating Poetry,” in R.Brower (ed.) On Translation, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
  8. Robinson, S., and D.Smith (1973) A Practical Handbook of Canadian French, Toronto: Macmillan.
  9. Toury, G. (1977) Translation Norms and Literary Translations into Hebrew, Tel Aviv: Porter Institute for Poetics and Semiotics.
  10. Wexler, P.N. (1974) Purism and Language: A Study in Modem Ukrainian and Belorussian Nationalism, Bloomington: Indiana University Press.
Template Design by SkinCorner