Mar 20, 2010

Understudied languages

How much can understudied languages really tell us
about how syntax, in general, works?

Antaarmje ne tucja jeako jisy aamnzije mirimaogog jzneg steko mdaje. Ni anazseije jako istda ijena seerancj enaratnlaktag ak tucjamrem nigoije jeako jaaov tjeamog mirenarezije jaije sezita talvoregdayzm ak jed jazz jenjara ak jaanzar-tnekeog zlageagvo, nitsy ak nin akkemeaz zlageagvo ak jdayzjko istda omeazcy senetekraajaza timyzmizseemaz go amneinem miwra:

The extent to which a language counts as well-studied is, of course, a matter of degree; so is the extent to which its speakers count as sociopolitically or economically powerful.

Jed jeala ta antacy zlageagvo zeka Ovgzetje, Kanjmje, Granla, Seazela, Sejetavoa, jicy Jamlavoa. Ni azacj si omjeemje jed zlageaga seiecjko jako omazz-tinekeog jt, ak seierta, jed ndazana ak kagana; ti jako ni azacj si omjeemje seko temaakrako seiecj jako timyzmizseemazzije go amneinemazzije miwrakez. Jaesy ji nea omiezcy kovije istda Ovgzetje, Granla, jicy Sejetavoa jan jaanzana jekeog, jicy jat zitdaog omseje gandara anaz-wgozcy miwra, stla nitsy ak ni antsy ak ni omgozcy zlageagvo, zlageagvo temje jako Jaaztavoa, Kigreja, Katjenere, Rarinnegla, Staz, jicy Omizka.

Nije mitasy jako istda ni jaanzar-tnekeog zlageagvo jeala jzti jaaov kana gandara senen rejaengo ko si tucjamrem nigou:

Although many understudied languages are endangered, the correlation is by no means exact. There are endangered languages that are extremely well-studied—Irish is arguably one—as well as understudied languages that are not endangered.

  1. How Much Can Understudied Languages Really Tell Us About How Language Works? Sandra Chung, University of California, Santa Cruz
Template Design by SkinCorner