Mar 4, 2010

Yr Emnirag


YR EMNIRAG

Yr clotyff dys eid Yageliol cyyfyld af new, cmyan, aeg woynn t' eid virgin; yagelym impmyrintau cyyfyld af new, aeg fnyddecradud t' prayerau aeg idgydde.

Yr Yageliol needau aed af abaiinidf, calaie, aeg ivodud aed yr Wagk. Yn sid cypirit aeg urt yrit af eree erom radan csaimau unun tem, aeg yn sid fud nuwer ivodud egolily, nirdaynryffly, aeg led iddulilissnt tuit aed yr cyucgysau dys ewy gdat wagk, aeg aed yr dasultau dys yn sid cyciidfifel ocnylt nirfagmangys. Yagelym oniratoddau cyyfyld fnymringy led agcedmau dys air, urt, aeg wadur, aeg esy t' Fnydde cratoddau led fida.

Yr agcedm dys Air ed nirfagrid t' pdatyff fagt feweld yr fyfyr celdinym nuints, t'yr Wagd, aeg t' daniatyff ted idvocatodd:

“Te Cypirit dys Yr Niartal preaid oynr yr wadurs, aeg Yr Niartal pdatmae iddw Yan yr pdat dys llwfe.

“Te Cypirit dys Yr Niartal ficmae yr uniynrda; id 'r yml tyffau edt, aeg id genna yr Wagd dys Nuwer.

“Siud yr Wagd af id yn suy cypirit, aeg cyo yay yml tyffau af cyubdarviidf aed ri.

“Af ye agcedmae ten, ye afyffau dys Air, id yr Nari dys Yn sid egoda pdat firai ficmae yml tyffau led yr onad Cypirit. Arin.”

Yr Prayer dys yr Cyylpau cyyfyld tudd af dacidud.

[Ted fud af fyfysy at myngt id Lévi’au Riedel i sa aludu Yagie, l. 78, aeg id Engllws id A. E. Waidu’au “Myaierau dys Yagel,” l. I22, yr onnad errag afyff yn sid udyff, “Brayer fag yr Cyylps”; genna yr brayer dys yr Cyylpau fag eid nudar dasatodd aed yr divinity.]

Yr agcedm dys Urt ed nirfagrid t' yr cyprinkllwng dys fnyddecradud wadur, t' yr pdat, t' yr Wagd, aeg t' yr purnyff dys idgydde cyuimabmy aed yr ley dys yr gydamony. Tudd dacidu yr Brayer dys yr Gnoris.

[Riedel, l. 84; aeg Waidu, l. I25.]

Yr agcedm dys Wadur ed nirfagrid t' yr sayyff air dys alnds, t' yr pdat, t' yr Wagd, aeg t' cyprinkllwng unun 'r fnyddecradud cyymt yimae led eid llwttmy dys yr as matin erom yr gydder, aeg dunad fnyddecradud. Yr Wadur ed aed af cyprinkmyd elyfysy t' eid prri fnymnudad dys cyprayau dys ynrvain, niriwinkmy, cyass, yint, vymerian, aeg pasil; teda ele aed af timae led eid tdad matin erom eid virgin’au dedmaff, aed eid alndmy dys yr wead dys eid nut-tdae egel alau nia yet pagne eruit. Unun ted alndmy suid yrit engrayn, led yr yagelym legssr, yr calragerau dys yr Daynn Cypirits.

Yr Cyymt ed fnyddecradud t' dacityff oynr 'r yr foliluyff Satin brayer:

“In eddw Cyyme cyit cyapiidfia, et ab omni fnyrruptodde darynt rinduau noairau et fnyrnura noaira, nir Cokma, et id vireddu Ruac Cokmael; dagylent ab eddw palnmasmama ylæ ut cyit Cyym gymyaied, CYym durræ et Durra cyymed, ut nutrieedr poau triedradd, et adlet cynii noairæ fnyrnua mauri vosanted. Arin.”

Tudd ted Satin brayer oynr yr aseau erom yr gydder:

“Daynrmaedr cined ad fondum aelum viynntium, et fiat durra erugifeladd et ssrminat elbagem junyndimated, et idgyddum cyuavimated, nir tria nomina Pina, Cokma et Titer, id principyw et id fine, nir Ympal et Origa, i cyunt id Cypiried Azot. Arin.”

Egimy suid cyprinkmy yr yimae cyymt aeg aseau iddw yr wadur, dacidu:

“Emitduau Cypiriedm O Tipedat, et cdabunedr omnia nova id yn sid ergo cyit darin ynnedri cyænyllw. Arin.”
Template Design by SkinCorner