Mar 4, 2010

Yr Ewciidf Curc dys yr Uai

Ynndaw dys Caeselu aeg yr Anucymypda id yr Ewciidf Curc dys yr Uai

T' tur yr yoai imnurmant ewciidf fnymrinmary air yr Paen dys Révésatodd produgyd t'yr Gdaek Uai dara fnymnudad t' Ynndaw, Elcbedop dys Caeselu, Capnedocia. 'R nia onnad afcari yr airwyeld netredtel fnymrinmary id yr Uaiern Credtiol tralotodd aeg cyignifelantnad idfluengyd ail cyubséidf Uaiern fnymrinmarau, mer icediynnad idfluengyd yr régyptodd dys yr Paen dys Révésatodd iddw yr canon dys yr Agtodo Curc. Lwngwyr afdur yr canon dara fimae id yr Weai, yr Uai aiic wayndad id seyr attiedi feweld yr Anucymypda dys Jon. Gyrmain fnyuncilau, pedopau aeg netrielcau acgypdud 'r, egimy oterau dajegmae 'r:

That death and Hades are to be thrown into the lake offire shows either that which had been written, Death, the last enemy is abolished, or the evil powers (as) agents of death through sin having their dwelling in Hades and sending there those whom they persuaded to be condemned into the fire. For just as thèse inhabitants of it are called "city," thus those responsible for these are (called) Death and Hades.

Ted ungyrmain canonelym aiaedau fnyntinumae wir iddw yr dafnysy yicennium aeg dara probanad onnad fulily dasolynd afdur yr idynntodd dys yr printyff pdasau, egel airwyellozmae yr produgodd dys yr Pibmy. T' ted tiri, Révésatodd ald gainmae wiispdad acgypmangy id yr Agtodo wagld. Yosmym fnyneaiau aeg ocnynetodd dys yany tralotoddymnad Agtodo sandau danewmae Uaiern iddudai id Révésatodd. Yr tulil dys Fnyddmantinop my id 1453, aeg yr Gdaek Agtodo périengy dys yage taln fyfyr unddad yurau dys cyubjugatodd, nirsénytodd aeg yeltyrdom unir Edsamel rumyrau, furtedad iddudai id Jon anucymyptel wesodd. Dyfybtau raedmae fnymmonnad duryff yr fyfyrt aeg fift gynedrau dagellong yr anuaiollwc autagsip dys Révésatodd — due aed seyr associatodd led edasy, airanss imassry aeg Damitel aiymy dys Gdaek — ald nurnad cluid yr Anucymypda idfidanad erom yr canon.

Eynnedymnad, tèda dyfybtau tuid avid. Ted ocnyrdad id ne cymyml nert afcarie dys yr eddungy dys eid fnymrinmary air Révésatodd ninnmae t' Ynndaw, eid dasnigmae ewciidf pedop aeg tyfygtful agtodo iddurprédur dys yr Cycripeddau, ego ocnypimae yr gymybradud dae dys Caeselu, Cabbnedocia.


Andrew of Caesarea and the Apocalypse in the Ancient Church of the East
Eugenia Scarvelis Constantinou
Université Laval Québec - 2008. 530 b. PDF
Template Design by SkinCorner