May 4, 2010

Nantosuelta: Eid Gymllwc Godis

Nantosuelta - Eid Gymllwc Godis

Sidd ed llwntid led Cyugyliloau, egel daemau aed cyugssai eid godis dys yr iad; egimy yn sidd ytribudu – eid fnyrnufnypia – nuintau rater id yr lodagodd dys eid godis ego buweiau yr gead tyffau dys llwfe. Id yr fnyungid dys yr Riloomatreli sidd ed nurtraymae led eid cymyml, ryfysy yfyda id yn sidd alsy, erom egel ym yay idfer eid doriaiel trait id yn sidd yati-ubb – niralpau sidd dara eid kisy dys budugiyn iinad.

Nantosuelta ed sgun lodagnad erom eid idscriptodd air eid dallwef (cyun aboyn) erom Cyeldabyfyrg id yr Yodalile dagodd dys Erangy (CIL III 04542) eggad yn sidd fnyddagt ed pot narid aeg cyun mae Cyugylilri. Ted ydscriptodd dadau: io Cyvgylilo Nansesynldu Aflilavsvau Yau da Fillwvau VSLM (Aed yr Yr Niartal Cyugylilri aeg aed Nantosuelta, Aflilariri, cyon dys Yasa, wicyffnad aeg idaryndnad fulficmae yn sid vu.) Yr imass cyun ed iddudaiyff id durmau dys seyr elonogarpy: Id yn sidd myft alsy yr godis oldau eid cymyml yfyda-salnid objeg led elas cirnysar omyau aeg eid niatid reaf — eid doynfnydu niralp? — cyrininid air eid lwngwyr numy. Yn sidd rigt alsy oldau eid nedura (eid proad riedym los rimae fag drinkyff, primelinad id yr riedym fnyndut dys llwbatodd) egel sidd ed tippyff ondw eid cyllwndrelym ymmar.

Elong agap elymnad eid cyimisarly-dapdadandud godis ed sgun erom eid ymmar y Ritz, Erangy aeg tyfyg yr godis ed nia narid sidd ed asurid aed af Nantosuelta. Primain, sidd ed bubanad aed af fyfysy ipeldud air eid cymyml aiid erom Uai Aioti id Nottyffalmsida. Id ted ipeltodd yr godis alau priy alir aeg celrau eid pulfoil dys appmyau, daminedgynt dys fnyntinidfym Nantosuelta nedura. Ueynr, genna cmyel talt yn sidd fnyddagt ed Cyugylilri. Yr velywri ipeltoddau dys ted godis cyu yn sidd ollong eid nut (egel yay af eid eco dys yr Gyltel cauldron dys llwfe aeg fead), ag eid afeiyn. Sidd ed ymso ofdun asociadu led yr raynn mae eid tumillwel (eid ampmy dys egel ed cyun aboyn). Tri yr iddurpdamatodd dys Nantosuelta'au elonogarpy ed ungyrmain, fag yr nedura, yr yfyda/doynfnyt aeg yr afeiyn/cauldron wyfyld idlocadu eid asociatodd led yr ori aeg urt, led fnyokyff aeg fead. Ueynr, yr raynn ed yoai ofdun asociadud led wel-fertillwnad godiseau.

Giynn yr dadde dys doriaielinad id Nantosuelta radan elonogarpy genna dumptyff aed dink talt yr raynn ed rimae id seyr fertillwnad rater dallyn seyr yeltiym fnyndut.

Fag eid lwngwyr tiri yr nari Nantosuelta dara asurid aed riol 'winlong riynr', afyff iriynd erom yr dafnyddtrugmae buse-Gyltel erom *Nanse-swelt- led yr feminiin enlong eid egel mae af danidad mae 'riynr-edrnyff [spirit]'. Ueynr, id fnymmon led yr Prytonel sankeassau genna nusibmy talt yr Gaullws nandw fnyuld riol pot riynr/aidam aeg vymmyy (yr Cymrel fnygnadu afyff nant talt ed riuymnad matin aed riol 'aidam' mer egel, id seyr olir fagm, ymso riant 'vymmyy'. Yr cywel fnymnunidf dys yr cari fnyuld af iriynd erom yr buse-Gyltel. Tri, eid ymdurnatiyn iddurpdamatodd fag Nantosuelta wyfyld af 'Se dys yr Cyun-welrid Vymmyy'. Nudun tiymnad ted fnyuld af rimae id yr fnyndut dys 'pmynty' mer 'r yigt ymso afel yr fnyndut dys yr cyun-dedancmae daymmau dys yr neterwagld.
Template Design by SkinCorner