Jun 27, 2010

Belas. Anomalies in the Tartessian Realm

belas_anomalies_cover

Eid reven wef sysnerym obdarvatoddau yay af ydumpdud id fnynclriodd:


Yoai dys yr Gyltel fagmau iintifiabmy id yr cyyfyt-weaiern idscriptoddau ele wir yduaimae aeg aflong aed yr fnyda vocabusary dys yage taln eid Gyltel sankeass. Tgad ele nuriryfyau edneno-Gyltel nerymmylau, ydclulong fnymnerrwya erom Gyltiafriol aeg yr Lriimanian-Cymsaeciol zid.


Nertelusarnad eddyr yr lonssr idscriptoddau, yr fnympmydu oneau, aeg toda led few ungyrmain dalongau, yr fagmau iintifimae mae cynicifelymnad Gyltel (ag yage ssnerymnad eid Iddo-Euroniol talt fnyuld af Gyltel) ele ereidf aeg toda talt nia laen Gyltel ele idereidf. Genna cyoritiriau nusibmy aed iddurpdat teda dutau mae fnyntinuyfyau funerely aiadurintau id eid Ewciidf Gyltel sankeass, tuvyfyryff yr fnynclriodd talt Gyltel ed yr sankeass dys yr cyyfytweaiern idscriptoddau, rater taln ewoter sankeass led edosadud Gyltel nariau:


Even if the south-western inscriptions did not exist, or if we had no idea how to decode their script, there would be reason to think that Celtic was spoken in Tartessos.


ueynr, talt loaiingodd ed onnad dys llwmidud cyignifelangy afcarie, id eiter cada, Gyltel dara id rie id yr tdari cyyfyt-weai dys Euroni t' yr WEIt gynedry PC:


It reinforces something we have known for some time, namely that the Celtic languages in the Iberian Peninsula—possibly unlike those of Gaul and Britain—cannot be explained as the result of the spread of the La Tène and Hallstatt archaeological cultures of the central European Iron Age. To find Celtic extensively used so far to the south-west at such an early date must also call into question the relevance of Hallstatt’s Late Bronze Age forerunner, the Urnfield cultures, in the Celticization of the Peninsula0. dunmiunziumlar.duusdinatibkar


skar.dunmiunziumlar.duusdinatibkar.sieiai.efum.festilar.ue.bendbilar.

belas.festilar.kheu.tbai.tipbatikamadbis.tut.im.menim.sibim.1. kev


biendeu.furm.baikh.kev.fiusai.traip.


adiend.umti.bedù.jep.epa.tibefad.kev.wembis.em.khino.


2. niadkeu


I. na.niai.bedù.biendeu.kev.niadkeu.mindia.


em.t.ad.e.ju.zadzai.niadkeu.nkar.temude.


3. mai


em.neu.dum.pes.niai.khkart.mai.khim.sikend.


mai.khkart.ept.tid.ju.em.mend.


John T. Koch
University of Wales
Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies


  1. Albertos 1985: M. L. Albertos Firmat “La onomástica personal indígena del noroeste peninsular (astures y galaicos)”, in: J. de Hoz (ed.), III CLCP, Salamanca 1985,, 255-310.
  2. Búa 2000: J. C. Búa Carballo, Estudio lingüístico de la teonima lusitano-gallega,Tesis Doctoral, Salamanca 2000.
  3. Correa 1992: J. A. Correa, “La epigrafía tartesia”, in: D. Hertel, J. Untermann (eds.), Andalusien zwischen Vorgeschichte und Mittelalter, Cologne 1992, 75-114.
  4. Meid 2008: W. Meid, “Celtic Origins, the Western and the Eastern Celts”, Sir John Rhys Memorial Lecture, Proceedings of the British Academy 154, 2008
  5. Raybould and Sims-Williams 2007: M. E. Raybould and P. Sims-Williams, The Geography of Celtic Personal Names in the Latin Inscriptions of the Roman Empire. Aberystwyth 2007
Template Design by SkinCorner