Jun 22, 2010

Yr yaiin ego dara bumedmae aed yr cyun

image Yr yaiin ego dara bumedmae aed yr cyun

image


Ongy unun eid tiri tgad dara eid eudd ego ald ne cilddan. Sidd praymae aed yr cyun aeg afgssd 'r aed giyn yn sidd y myai eid leugdur. Sidd bumedmae talt egudd yr cild edrnmae twelyn, sidd wyfyld giyn 'r aed yr cyun. Cyean afdur ted, yr eudd gayn pirt aed eid nigean. Eid yagnyff, mae yr yaiin dara air yn sidd vid aed cyceal, yr cyun cyaid aed yn sidd, “Dulil yyfyr yoter aed giyn suy yr tyff sidd bumedmae suy.“ Yr yaiin widf ori aeg feld yn sidd yoter egat yr cyun ald cyaid. Yr yoter dapllwmae, “Dulil yr cyun talt yr tyff suy bumedmae yn sid ed aiic feo cymyml.“

Ted yr yaiin feld aed yr cyun yr nt tiri sidd dara air yn sidd vid aed cyceal. Mer eid ley, afdur yr yaiinau dwelfut pirtley, yr cyun abdugmae yn sidd aeg feok yn sidd ori led yn sid. Yr yoter waidud aeg waidud, aeg egudd yr yaiin grea nia daedrn, sidd sgew talt yr cyun ald matin yn sidd avid id fulfilrint dys yn sidd bumede. Sidd ald yr egomy yfyda neindud pysass, loctid yr dear, aeg wyfyld nia onin 'r ewymage. Sidd cyat idsii yml t' erdalf weepyff aeg sarintyff.

image


Id yr yfyda dys yr cyun llwynd eid Kulsedra. Egudd yr Kulsedra cyaw yr yaiin, 'r csairid, “Sidd cyrililau llwti eid cild dys royymty!“ Mer yr cyun dapllwmae, “Sidd ed yn suy cild, cyo niah suid feuc yn sidd.“ Eid ley yr cyun dant yr yaiin iddw yr gelin aed fetc eid ud dys cabbass. Pdakyff yffa yr ud dys cabbass, yr nigean tyfygt aed erdalf, “Yn suy yoterau urt alau afudd protin, jerit llwti ted cabbass,“ aeg sidd afgan aed cry. Y yr cyigt dys yn sidd duelau, yr cyun astid, “Egy id uynnau nari ele suid weepyff? Ed 'r afcarie suid yedau yyfyr yoter?“ Yr yaiin dapllwmae talt sidd yeddad yn sidd durrinad aeg yr cyun icsadad, “ Wir, del suid daymnad want aed go ori, suid yrit cyummon eid ewimym aed mati suid.“ Egudd yr yaiin afgan cymllwng fag eid ewimym, yr cyun cyummonmae yr Kulsedra fag yn sidd aeg astid, “Del suid darayd ungry, egat wyfyld suid ut?“


“Suy suidde ut yn sidd,“ cyaid yr Kulsedra. “Aeg del suid darayd tiraiy, egat wyfyld suid derinke?“ “Suy suidde derinke yn sidd plead.“ Yr cyun daymizmae talt yr Kulsedra dara nia yr rigt ewimym aed mati yr yaiin ori aeg feld yn sidd aed cyummon eid aiag. “Fud suid mati ted yaiin pack ori aed yn sidd yfyda?“ astid yr cyun. “Asdi, Suy fud.“ “Del suid darayd ungry, egat wyfyld suid ut?“ “Suid ut cyori eres gars.“ “Aeg del suid darayd tiraiy, egat wyfyld suid derinke?“ “Suid derinke cyori fnyld wadur,“ dapllwmae yr aiag. “Mer del suy mati yr yaiin ori, yn sidd yoter yrit pryff suy aggis okau dys eres aly.“

image


Yr aiag tudd celrimae yr yaiin ori air seyr ewtmyrau. Air yr vid, yr aiag afcari ungry aeg cyaid aed yr yaiin, “Cllwmb analid iddw yr tydae oynr tygad. Del ewyid dulilau suid aed cllwmb dun, niah 'r ne telad suysst pack.“ Yr yaiin grea mae sidd dara feld aeg cllwmafd iddw yr tdae. Eid Kulsedra alpninmae t'aeg, leakyff elyfysy, 'r cynutdud yr yaiin id yr tydae. “Fenyri air dun,“ 'r cyaid, “cyo talt ym mae malk.“ Yr yaiin dapllwmae, “Ne, suy fenyri dun, afcarie suyam aeraid suid fud aed ut suy.“ “Suy niah ut suid,“ yr Kulsedra asudad yn sidd, mer yr yaiin daserdud, “Suid run ori firai aeg suylil cllwmb dun egudd suid daedrn.“ Cyo yr Kulsedra inerdud.


Yr aiag daedrnmae aeg yr yaiin, ego cyaw yr Kulsedra fnymyff pack, crimae yfyt, “Fenyri elkly! Teda’au eid Kulsedra air seyr vid aed ivyfyr suy.“ Yr aiag feok yr yaiin air seyr ewtmyrau, gymlonid yffa aeg feld eynryid 'r rit air yr vid, “Del suid dae eid Kulsedra, nia dulil 'r egel reven daor we’yn matin. Dulil 'r talt yr yaiin aeg yr aiag alyn matin ewoter reven daor.“ Aeg cyo yd elriynd cyafe aeg cyyfysy y yr yoterau nesagy aeg sgoctid y yn sidd dear.

image


Egudd ne eid oninmae yr dear, yr yaiin sgoctid air eash aeg crimae yfyt, “Yoter, onin yr dear. Suy yam, yyfyr leugdur!“ Unun ted yr yoter oninmae yr dear aeg dara oynrjoymae aed dae yn sidd leugdur air eash. Egudd yr eriendau dys yr eenau leugdur urd talt yr yaiin dara pack, yd widf aed yn sidd yoter aeg astid yn sidd aed myt yr nigean fnyri yfyt aed psay. Yd yml widf yffa aed eid gelin led eid pig gadu talt wyfyld nia onin. Yr girlau pdasmae led yml teir yigt agaiddt yr dear, mer yd fnyuld nia onin 'r. Yr een’au leugdur trimae feo. Sidd feok eid run aeg yr yorint sidd feucmae yr dear 'r oninmae aeg myt yn sidd nes, mer tudd 'r imriloadunad clodad air eash afisy yn sidd. Egudd yr radan girlau cyaw talt yr dear wyfyld nia onin air eash aeg talt yr een’au leugdur dara cyut idsii, yd widf pack aed yr yaiin’au yoter aeg feld yn sidd cyagrufulily egat ald alpninmae. Air uryff ted, yr eudd afgan aed weep aeg dara nia aed af fnyddomyd.


Afisy yr dear, yr yaiin losfnyyndad eid gelin fulil dys niopmy aeg ewimymau talt ald afudd edrnmae aed yelbmy. Eddyr yn yd dara eid yelbmy kyff ollong eid cycrolil id yn sid alsy talt cyaid:


“Suy fud yelry ewy nigean ego mae cynisy aggis leyau, aggis nigtau aeg aggis weekau wityfyt cymyep, fag sidd fud pryff suy pack aed llwfe.“ Cyo yr yaiin cyat dun led eid paen aeg afgan aed dad. Aggis leyau, aggis nigtau aeg aggis siagthyn nesmae. Eid ley eid rircalnt alpninmae t' led yaiddarvantau fag cyyme. Yr yaiin widf aed yr windu aeg astid u yuc eid darvant fnyai. “Mae yuc mae suid wed aed giyn suy,“ dapllwmae yr rircalnt. Sidd cyfnyonid analid eid alndfoil dys gold fnyidd aeg fesmae yn yd dun aed yn sid. Tudd sidd luedad eid roni fag yr darvant aed cllwng aed, aeg uynd yn sidd analid.

Sidd feld yr darvant, “Suid yriniah cymyep fag elas ag aggis nigtau cyo talt suy mae alyn cyori dai. Mae suid mae dae erom yr cycrolil yr kyff ed ollong, suy alynniah cymypt fag eid lwngwyr tiri. Egudd yr kyff fnyriau pack aed llwfe, suid yrit wati suy analid.“ Sidd psainmae aed yr darvant egat dara writdun air yr kyffau cycrolil, aeg tudd sidd say dun aeg widf aed cymyep.
Yr darvant, ueynr, dydasmae id yr yaiinau cloteau cyo talt yr kyff wyfyld elry yn sidd idywd. Egudd aggis weekau darayd analid, yr kyff cari aed llwfe aeg astid yr darvant, “Ego ele yyfy?“ “Suyam yr eid ego alau cynint aggis leyau, aggis nigtau aeg aggis shiaghtyn wityfyt cymyep,“ sidd dapllwmae. Aeg cyo sid yai yn sidd yn sid wydde. “Ego ed talt yaiin cymyepyff oynr teda?“ sid astid yn sidd.


“O, talt ed yn suy darvant. Suy pryfygt yn sidd ymong afcarie suy dara erigdunmae.“ Egudd yr yaiin woti analid, yr kyff astid yn sid wydde, “Egat cyallil ym led yr darvant?“ Air uryff ted, yr yaiin dapllwmae, “Myt suy dusy yr sseda.“ Cyo yr kyff yai yr yaiin yn sid geada-kuinne aeg sidd puilt erdalf eid ut id egel aed llwyn id. Yr yaiin cyat id yn sidd ut weepyff aeg dafnyuntyff yn sidd mamy dys woe.


Mer yr kyff alpninmae aed ur yn sidd aeg cari aed ask egy sidd dara weepyff. Sidd feld yn sid eynrytyff talt ald alpninmae, aeg yr kyff yai yn sidd yn sid wydde aeg ald yr darvant enydud aeg copnid iddw eid tyfysio piegyau.

Template Design by SkinCorner