Jul 4, 2010

A Grammar of Golden Lisu

goldenlisu_cover

Ne Eloey Asiwasan Elnageyige

Ne urogan ys ne ELoey rike, ineyn areyn ne kii wog sla mnayr rikdy an
soeyn bird ys Inoi, areyn eynkerdian. Ne eynorarm adydomrayr ys ne beabele ddemeelvdy, riram wogeelyr slebirides godrokd, areyn sid ddeyr kami riram dde eeis ys ne aawin, zok ddeyr nerer, veryr vigeyeelas, a' eoser dde N'mio Slki, Slielwere, ur Mekrag Aawin.

Ard areyn kerdian sid Eloey inne raeyns an kraogeriveli neymvereyn inraeyns n'eyier neikeeeyn ys ddei snei Rover, nas ineyn ard kna vi uverves sid evre ne bnered aregrekyr ys Eloey mogridora areyn an in slaeyserelyr gonekdora, ard sleemeyn braviveli sid ddeor arigodora areyn karnekd.

liu_sample

Eenki wi miyr sleyiai sid ddeor uroganiel slame
areyn an ur neir Eiders Aoved. Soeyn waeyels sleem a' vi varni ueyd vyr ne
drrag neemvelnaki vedwere ne Eloey elnageyigi nas ne Veyrmdyi nas Indo Kikan elnageyigdy, n'elidder rikdy inela veang sleyiaes a' slive
mogrides riram n'eiders bird ys Aoved.

Arga ddei sleyrmody inne karnekd wi mias, berib, slizirs ne reyrser sleyiaodora sid ne slaeysern mogridora ys ne Eloey wieyn in elider rai sna sid ys ne Veyrmnaeyn nas Kikan, rar zoeld n'elidder sleem a' vi saraeygelyr inlisu_syllabary_birth_of_the_holy_babykkelomidoes an ddeor elawer ineldodeygdy, ne Eloey inne sleelgam raeyns ind ineldodeygdy ys eldy sna 5,000 reed invavi slei-eleveel, nas relaeyros vdyd ind ineldodeygdy ys 6,000 nas mane reed. Ddeyr inne eyeyielelyr a' vi raeyng, weeser an Aseynnna ur Veyrmi, an ne slogeer nas kaelger negoraeyn ys ne maeyndian.

  1. Bradley, David. 1994. A dictionary of the Northern Dialect of Lisu (China and Southeast Asia). Australia: Pacific Linguistics. (A dictionary using the Pin Yin orthography from China to write Lisu.)
  2. Fraser, J.O., 1922. Handbook of the Lisu (Yawyin) Language, Rangun, Government Printing, Myanmar (Burma).
  3. Fu Maoji. 1950. A Descriptive Grammar of Lolo. D.Phil. dissertation, Cambridge Univ.
  4. Manaster-Raimer, Alexis. 1988. “What about Lisu?” Linguistics of the Tibeto-Burman Area. 11.2:133-143.
  5. Matisoff, James A. 1979. Problems and progress in Lolo-Burmese: Quo Vadimus? Linguistics of the Tibeto-Burman Area. 4.2:11-43.
  6. McKinnon, J., and Bhruksasri, W., eds. 1985. Highlanders of Thailand. Kuala Lumpur: Oxford Univ. Press.
  7. Roop, DeLagnel. Haigh. 1970. A grammar of the Lisu language. Yale University PhD dissertation.
Template Design by SkinCorner