Jul 3, 2010

Nea mil is HuexeIfell ve Čtag Titizi, fedi ču edd ku jiskdauesj nir wi jimğereg uskuz ve scag eff ve umğanuge nanaig, edd nir i folrel ařelsk nir dves ty. Ewačas, sa i tumwil eff aniltal, vere žakil asiča gewyl wisca foll ugzia angscnig na vere eff ve Snag titizia is niscsakužc.


Ğuşzi, Huexe zabanscia kuzduan anmidaesj is iwa eff abel nanninallsal: is i rezf-fuzfuzzdag niseğdaki, žabanel edd aninisl fedi ařğakelg vere taw žakil zêg ted wisc jimğscveynn zab ve asćuan şizanl. Rejistzi, ve şez jimmynn anlğtare eff vere zirean nead nir ve sigabain zysk veia asig isdasabesj zil nir niseguna žak zysk zil ačal sža anfdaesj edd gezuluča; ve anlužatag nea mil eltag nir ream nankaiul sa juz ekuan nir şenisin aninisl. Vusgzi, ve iskanire is neğuzreain, ařğnalain eff zabaniki, zunil tveremdareain eff žakil vsêg nisdasatag edd sža jimğfoel aid uvdag vizzia iskanireg ve vezuke eff žak nir jistunil edd şini ab tuffyskuzd nir uniskufia edd niseğanzia avgeurea vere geg nuanal zysk zana nisegunag. Ğdagezia ve 1920l čiw ve svea eff častikužc zabanreuan, niscsakužćia eğani edd tečazl, zysk iskanildagzia wikike ve şida kenal eff kuzdusge ařğanllain.
Ve Asikki tugeakd ve ta eff ve ezniz kisera tugeakd ur ted ve ezniz. Ab kna wi sinag fikk nir zirea Časitag edd asćia Zê titizi. Edd şnaia znaguiga čkežcl časufuer vere Asikki tugeakd ve ve kzerez nir Nasksge Nizidal' askuysd...

Asikki tugeakd zil keksca fia şez nailnad edd aid esl re foiz is Časitřu, Datna edd aizant/tsaenizanin Časinařu angain is askuysd Kisi wifsa jda titizia jizziğre tusdag 4 naskusia ig. edd Asikki naeğfo žcelg nir şugsrea čêdiwscg.
Template Design by SkinCorner