Jul 31, 2010

Lingua Argentea – Lingua Aurea

lingvargentea_cover


LINGUA ARGENTEA – LINGUA AUREA


Yr dadant nabllwcatodd dadantau yr elotodd dys eid Ired tedatede air yr uniynyrda, fnymnudad id yr nint ag dunt gynedry. Ted wagk, egel narnurdudnad dafnyrdau eid daynsatodd dys yr yyaierau dys yr fnysmoau utdudad id ewssllwc sankeass t' yr cyyfyl dys yr anuaimy Pillwp, ed calragerizmae t' yr wewedag dys seyr imassry aeg yr rel loynrsinad dys seyr fnyndunt. Afsiiau buwelong yr yoai fnyddervatiyn ynrsodd dys yr dut, pdadarynd id yr Paen dys Llwsmage, yr paen cyuppllweau air tucyff nessau eid fulil critelym elotodd dys yr dafnysy dagyddodd, fyfysy id fyfyr furter yanricriptau:


Apocryphe Priscillianiste

Fratres karissimi, in postremo uidebitis multa
mala in seculo prefines aduenient, servi dei
blapsphemabuntur, iniquitas unusquisque
proximo suo operatur, totus mundus in maligno
positus in mendacio in fornicatione in omnibus
malis et persecutionibus, anathema uirginitatis
denutabitur, ecclesie deserentur, ueritas
non agetur, pax non erit, disciplina peribit,
bella exercentur in illis diebus.


Uae his qui nuptias facient quoniam aut gladio
aut fame aut catipiuitate filios generabunt.


Pot ynrsoddau ele acfnymnenimae t'traddsatodd. Eid idtrodugodd tragyau yr dutau traddmedsodd erom yr tiri dys seyr fnymnusitodd dun aed yr finym flueryff dys yr Ired cycribym tralotodd id yr eigduidf aeg nineduidf gynedrau; unirmatiau aed iintinad seyr cyyfyrgyau id urllwer anucymyptel aeg fnysmologelym llwduraedda; aeg cyubjegau 'r aed eid id-ipt llwnkeedtel ewymysed id agir aed psagy yr eaiodd dys seyr ledu id eid cmyeler llwgt. Idloweduym asnigau dys yr wagkau fnyndunt ele losnysmae id eid dunid fnymrinmary, egimy yatdurau dys cynicifelymnad pilologelym iddudai ele fnyyndad id eid dagodd dys duedym noduau.


Istarski-razvod2

Y eid giynn tiri id yr iynloprint dys yr Satin tralotodd, aeg dys yr weaiern tralotodd id sysnerym, air yr Cyigdd affage Deamsley iddudai nesmae erom yr daynn leyau ag daynn cyigdd affage Deamsley aed yr Fifduudd Cyigdd ag Leyau affage Deam. U dacedenad yr tradditodd cari aed af yai, aeg yr lodag idfluengy dys yr daynn-ley cyign aeg daengy air yr sadur fifduen-ley cyyaiem damaidd aed af idurminmae.


Yr Fifduudd Ley cyyaiem ed dapdadandud t' fyfyr tralotoddau (egel mae af dadugyd aed elas), yml rater clodanad dasadud, narinad yr Pdaudo-Bedan, talt dys Peter Comestor (AD 1169-1175), id yn Historia scholastica. Historia evangelica,, calp. 141 (PL 198, 1611), talt dys Peter Damian (lomae 1072, id yn sid Signa praecedentia iudicii diem ex S. Hieronymi sententia, afyff calpdur IV dys yn sid wagk De Novissimis et Antichristo; PL 145, 840); talt dys Tomau de Aquino (ca. 1250, id yn sid Commentarium in quartum librum Sententiarum magistri Petri Lombardi, distinct. 48, quaest. 1, art. 4):


sep1


Prima ignis, qui sic semel accensus est, ut si totum mare influeret, non exstingueretur. Cujus ardor sic istum materialem vincit ignem, ut iste pictum ignem; ardet, et non lucet.


Secunda poena est intolerabile frigus, de quo dicitur : Si igneus mons mitteretur, in glaciem verteretur. De his duabus dicitur: Illic erit fletus et stridor dentium quia fumus exeitat fletum oculorum, frigus stridorem dentium.


Tertia, vermes immortales, vel serpentes et dracones visu et sibilo horribiles, qui ut pisces in aqua, ita vivunt in flamma.


Quarta, fetor intolerabilis.


Quinta, flagra caedentium, ut mallei ferrum percutientium.


Sexta, tenebrae palpabiles, ut dicitur: Terra tenebrarum, ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat.


Septima, confusio peccatorum, quia omnia peccata ibi patent omnibus, et se abscondere non valent.


Octava, horribilis visio daemonum et draconum quos igne scintillante vident et miserabilis clamor flentium et insultantium.Nona, sunt ignea vincula, quibus in singulis membris constringuntur.


sep3


Istarski-razvod-2 Yr rie dys yr tralotodd t' Peter Damian cyuau talt 'r dara wir eaiabllwsmae t' yr emyynnt gynedry, aeg dara sgun tryfyg eid writdun dut afllweynd aed af yr wagk dys Jeromius. Damian iddartau yr llwai dys cyigdd iddw yn sid teologelym tedatede. Yr cyari ed dearr dys Tomau de Aquino, ego id yn sid fnymrinmary air yr Dandungyau dys Peter Lombard ed losnysyff yr eaiodd egeter gyrmain cyigdd fud pdagyi yr fnymyff dys yr Lagd aed eyuddgrint.
sep3


FL-271209 The Structure of the Angelic Language in Tenga Bithnua

FL-230310 Lingua instar fatum chymicum

FL-150310 Confusio Linguarum - Liber Lingua Franca

FL-280110 Erediol sankeass - Theodisca Lingua

FL-141209 Lingva Ignota: glossolalia id xenoglossia?


  • DREZEN, E., 1931: Historio de la Mondolingvo. Leipzig.
  • GRIMM, W., 1848: Wiesbader Glossen. - Zeitschr. f. Deutsches Althertum 6: 321-340.
  • PITRA, J. BAPT. CARD., 1882: Analecta Sancta Hildegardis Opera (analecta sacra T. VIII).
  • ROTH, F.W.E., 1880: Ignota Lingua per simplicem hominem Hildegardem prolata. Geschichtsquellen aus Nassau III. Wiesbaden.
Template Design by SkinCorner