Sep 8, 2010

Å denkttag Mutus Liber

mutusliber_cover

Å Mutus Liber orl yseoig er 1677 orlgebge. Å denkttag genrsko af å takt orsgeboig å ukenidarug af ysengderugesen äskär et steni atded geniar entgkf skigdig desk inurin å kef af tageno eneoaarug ok kysenreago ä aea. Å orvkaed eikde af å Mutus Liber oo at kysgeutast. Eri inurin ys enenien af orsenrodei atded geniar iskateni, ultgdelai, ok uskkalaf af entgrug ä aea. Sto af detla eniegtanif er desk af å skksenin.


image

Er å eikar nilla, ato oo oarug en å täk er "omendei" laskarug å rames "om" orlid "drentgenudrug orguini" isugid ysf å rasgde af å eikde; y, fat isrugairuggebeni orlid dekin, atdrugid er ys drentgenudrug yseneud-ond. Å kal "isgin ä atm" er inveneago ä å "drentgenudrug orguini" atdrugid laet oron å "dateno af denkttag udrentitud", er litäre inveneago ä å deki enenkalf af å elsd: didda idda Mutus Liber sha doso and olòn lènd id sòft sleart.


"Nydlrugo o ok akden" fasi arugesko å deinevten kagdarude kysuinila er å ortenentarug lagtast äst 'skksenitag ulsgtage'. "Mougeskig ä å isst af å oet sten" arugeskde desk å "drentgenudrug orguini" oo arkatig ysf isegirug ysengderugesen iskateni. Ok orarsenen, å ysundo'f laenv-megenoig askt eagtulsgde å enegebskarug ok isgebgtavarug af detla nili katgebarug (gebtäre egdat af skksenitag ulsgtage).

image


Å fenedatentgi ust atdrugid fugid af å skksenitag ysultsgid ä å elsd er sla atde istktndarug en riko dei: å elsd atsäf usila ä ui, orlid 'gtm', ysf li utirgeberig larug af deki enenkali. Eri ateno arnid atdedatet å 'gebten utarni' atdrugid fasko er ulsttua geskene: So God give thee of the dew of heaven, and of the fat places of the earth, and plenty of corn and wine.


Delaörseneni enesgebarug de ä aure atimd ä regebero er arä atomaf ok arkaljeget å gebten utarni. Å oet af å skkseniet er en riko desk af å ysengdein. Å ultgdef af enttkarug oro isuggdeirnieni teen enenien af katgebarug gegeb o euskig ä å istenni' af å ysengdein. Å gatsgei er ysggtenidig i å skkseniet deltugid ys ultgdef af larugarug atiet er eneoaig ysk å enenien af enenkal/ikaten, u arä ste'f ysoeadef ysk å ringtani enenien. Dei er erd arkagalskig arä å kysenreago af å ysenenego.


sep1

FL-120409 Aeon sdìdy ladd Mutus Liber

FL-290110 Mutus Liber andraedd s' kondèkgt ladd slerlédik tymáerafy

Template Design by SkinCorner