Sep 7, 2010

Neraloda Dys Yr Niartal

neraloda_cover

Nu aed yr asgynt dys talt aieep cyavass ic
Cyaman ald jyfyrneymae air, niddiyn aeg cylu;
Mer furter vid fyfysy nid; cyo telk idfwinmae,
Mae eid fnyntinumae prati, yr unirgrut 175


Dys cyrubau aeg mangllwng prieau ald nirpmymae
Yml net dys yan ag afai talt nesmae talt vid.
Eid gadu tgad onnad dara, aeg talt leatid uai
Air yr radan cyii. Egel egudd yr Elc-Felon cyaw,
Due idfrangy sid losleinmae, aeg, id fnyndumpt, 180


Y eid cyllwgt pyfysy ig oynrmyanid yml pyfysy
Dys ic ag igeai wyml, aeg cyeer lededd
Llwgtau air yn sid feet. Mae egudd eid buwllwng wolf,
Egom unssr driynau aed daek evan alunt fag pday,
Watcyff eggad cyeperdau nin teir flockau y eyn, 185


Id urdmyd fnyduau amid yr field danyda,
Myapau o’er yr fengy led uda iddw yr fold;
Ag mae eid tief, afnt aed unoeld yr cas
Dys cyori rel purger, egoda cyubaiantiym dearau,
Cros-beldad aeg poldud tuai, fur ne asault, 190


Id y yr windu cllwmbau, ag o’er yr timyau;
Cyo cllwmb ted firai garsy Tief iddw Yr Niartal’au fold:
Cyo cyingy iddw yn sid Curc mywd idallwngau cllwmb.
Tengy analid sid fmyw, aeg air yr Tdae dys Llwfe,
Yr yiddmy tdae aeg igeai tgad talt gdaw, 195


Cyat llwti eid Fnyrmagant; agg nia dearr llwfe
Tedaby dagainmae, mer cyat iwesyff iat
Aed yn yd ego llwynd; nag air yr werede tyfygt
Dys talt llwfe-giweng psant, mer onnad rimae
Fag busnig egat, wir rimae, ald afudd yr pmydss 200


Dys immagmallwnad. Cyo llwttmy sguau
Ewy, mer Yr Niartal ymid, aed vymue rigt
Yr gead affage yn sid, mer nirynrtau afai tyffau
Aed wagai abrie, ag aed teir rianeai rie.

Afnut yn sid, led evan wonir, nu sid weewau, 205


Aed yml illwgt dys uman dadde nudad,
Id nelru ream Naedda’au egomy wult; yu, yage—
Eid uynn air Urt: fag pllwsfoil Neraloda
Dys Yr Niartal yr gelin dara, t' yn sid id yr uai
Dys Ein psandud. Ein aidatcmae yn sidd llwin 210


Erom Auran uaiweld aed yr royym fewerau
Dys gdat Damyucia, puilt t' Gdaciol kyffau,
Ag eggad yr cyodd dys Ein lwngwyr affage
Dwelt id Dusasel. Id ted pmyasant cyoil
Yn sid tur yage pmyasant gelin Yr Niartal agleinmae. 215


Yfyt dys yr fertimy gryfysy sid carimae aed gru
Yml tdaeau dys nobmyai kisy fag cyigt, cyrilil, maie;
Aeg yml amid yn yd aiead yr Tdae dys Llwfe,
ig eminidf, pleamyff ambrosiym eruit
Dys ynssmabmy gold; aeg nt aed llwfe, 220


Yn ym iat, yr Tdae dys Sgumydss, gdaw tuai py—
Sgumydss dys gead, pyfygt iel t' sguyff ic.
Cyyfytweld tryfyg Ein widf eid riynr sarss,
Nag calnssd yn sid fnyurda, mer tryfyg yr cyalggy ic
Nesmae unirnut yffulfmae; fag Yr Niartal ald trun 225


Talt yyfynmain, mae yn sid gelin-myfyld, ig raedmae
Unun yr rapid nyrdant, egel, tryfyg ynidd
Dys nuryfyau urt led kindnad tirai updrawn,
Roda eid eres fyfynmain, aeg led yany eid ric
Wadudad yr gelin; tengy unidud fir 230


Dun yr aieep gsai, aeg rit yr neter flead,
Egel erom yn sid lerksori nesass nu apnielau,
Aeg nu, loweid iddw fyfyr yain aidamau,
Rudd loynrda, wrwyeryff yany eid tumyfyau daymm
Aeg fnyungid egedaof gad needau ne acfnyunt; 235


Mer rater aed dulil u, del Elt fnyuld dulil
u, erom talt cyappida fyfynt yr crednid preakau,
Rullwng air agiidf niell aeg cyrwyau dys gold,
Led yazy errag unir ninlent cyaliau
Ran negel, wesityff uc psant, aeg fmae 240


Fluerau wagty dys Neraloda, egel nia nele Elt
Id afdau aeg nyrywri sgotau, mer Naedda pean
Nuudad fagt bufrie air ic, aeg lemy, aeg psain,
Pot eggad yr yagnyff cyun firai welmnad cymodu
Yr onin field, aeg eggad yr unpiergyd cyali 245


Imbrunmae yr neantii puerau. Tri dara ted psagy,
Eid alppy rurym dat dys velywri wieff:
Groynau egoda rel tdaeau wept odagyfyau kemau aeg pymm,
Oterau egoda eruit, purnedmae led golin risy,
ung amiabmy—esniriol tubmyau dearr, 250


Del dearr, gad only—io dys illwcywri maie.

image

Attenborough, Frederick L. (ed. and trl.) 1922. The laws of the earliest English kings. Cambridge: Cambridge University Press.


Breeze, Andrew. 1991. ‘Exodus, Elene and The Rune Poem: milpæð ‘army road, highway’.’ Notes and Queries 236


Breeze, Andrew. 1993c. ‘Wered ‘sweet drink’ at Beowulf 496: Welsh gwirod ‘liquor, drink’.’ Notes and Queries 238, 433-4.


Breeze, Andrew. 1995a. ‘Deorc ‘bloody’ in The Dream of the Rood : Old Irish derg ‘red, bloody’.’ Éigse 28 (1994/5), 165-8.


Breeze, Andrew. 1996b. ‘Old English estas ‘relishes’ in the Flintshire Domesday.’ Notes and Queries 241


Cameron, Kenneth. 1980. ‘The meaning and significance of Old English walh in English placenames.’ Journal of the English Place-Name Society 12 (1979/80), 1-53


Coates, Richard. 1982. ‘Phonology and the lexicon: a case study of Early English forms in -gg-.’ Indogermanische Forschungen 87, 195-222.


Eagles, Bruce. 2001. ‘Anglo-Saxon presence and culture in Wiltshire, A.D. c. 450- c. 675.’ In P. Ellis (ed.) Roman Wiltshire and after. Papers in honour of Ken Annable. Devizes, 199-233.


Ekwall, Eilert. 1920. ‘Zu zwei keltischen Lehnwörtern im Altenglischen: (1) Ae. funta ‘Quelle’; (2) Ae. torr , ne. tor ‘a high rock, a pile of rocks; ... a hill’.’ Englische Studien 54, 102-10.


Förster, Max. 1936. ‘Altenglisch stor, ein altirisches Lehnwort.’ Englische Studien 70, 49-54.


Giraldus Cambrensis [Gerald of Wales]. Descriptio Walliae. [Edition ad sensum stricto.]


Jackson, Kenneth H. 1962. ‘The Celtic languages during the Viking period.’ In B.Ó Cuív (ed.) Proceedings of the International Congress of Celtic Studies. Dublin: Institute for Advanced Studies, 3-11.


Kristensson, Gillis. 2000. ‘The place-name Owermoigne (Dorset).’ Notes and Queries 245, 5-6.


Lambert, Pierre-Yves. 1997. La langue gauloise. Paris: Librairie Guénégaud.


Padel, O[liver] J. 1985. Cornish place-name elements, 2 vols. in 1. Nottingham: English Place-Name Society (SEPN vol. 56/57).


Parry-Williams, T[homas] E. 1923. The English element in Welsh: a study of English loan-words in Welsh. London: The Honourable Society of Cymmrodorion.


Parsons, David N. 1997. ‘British *Caratīcos, Old English Cerdic.’ Cambrian Medieval Celtic Studies 33, 1-8.


Schrijver, Peter. 1995. Studies in British Celtic historical phonology. Amsterdam: Rodopi (Leiden Studies in Indo-European 5).


Schrijver, Peter. 2002. ‘The rise and fall of British Latin: evidence from English and Brittonic.’ In Filppula et al. (eds), 87-110.


Serjeantson, Mary S. 1935. A history of foreign words in English. London: Routledge and Kegan Paul.


Wacher, John. 1995. The towns of Roman Britain (2nd edn). London: Routledge.


Wacher, John. 1998. Roman Britain (new edn). Stroud: Sutton Publishing.


Wakelin, Martyn. 1975. Language and history in Cornwall. Leicester: Leicester University Press.

Template Design by SkinCorner