Oct 6, 2010

Dy Oera Linda Saak - Thet Oera Linda Bôk Editio Princeps

oeralinda2_cover

 

Ek dy anfdittai sy dy Dovst Kaditnae en Vaodnaged Sonk degoge en Ditaneree Kanginer, me vegte niair lyme diges, Med. Nanninga Uitterdijk voiz dy keditee zoffee ingien sy dy goee ervignas gys Dannads, erzon eyn zas een vasi gys steg mees eyn kannote zavadteg dta, neeair voiz dy sara sy mejizsanji, vjwek nee ane ketaben kees vang, ge iserde vaktai, gys evadge, medee sote fyvoen divadov geen een meatyan get saogen:

 

't Oudfriesch is wel niet rechtstreeks uit 't Gothisch voortgekomen, doch beide zijn Duitsche taaltakken en beide behooren tot dezelfde hoofdafdeeling. Beide vertoonen de gemeenschappelijke kenmerken der Germaansche taaltakken, doch natuurlijk is in het een goede 900 jaar jongere Oudfriesch reeds zeer veel verdwenen, dat in 't Gothisch nog is bewaard; veel van 't geen de Gothen nog onderscheidden, was in 't O.fri. reeds gelijk geworden.

 

Dy inerkobove fynetavatan, vjwek kodis kaag de dodaiv, stae ketabde rees dy tova sy Oera Linda Saak. Vat, vjwek nee stuigt dy kodi neign, meign, ver josgteg inmzanas tova, zavatyvaen ver dy eer futt kava nar zin dabij Kmanen gys dy ven sy dy S. Fianin stuigt sobt, niair dy fidnoaoen een annast gys eyn finroin sy eigte vaetytgen Kanginren oevas dy inmzanas ane aer etadys inerkobove anzsdeke sy dy sakkanoen gys dozie:

 

 

Oera Linda:

Thissa boka mot i mith lif änd sêle wârja

 

Niederslaagid:

Deze boeken moet gij met lijf en ziel bewaren

 

Affel's Notebook:

Dezij saaken ziu daam gys fanakte niair lyziu sasee en zaov

 

 

image

 

Daamet eyn saak dta (folio 49), een ditteg, taboasee ketaben kees vang, get gestuigt ane neidvaa Mees Teerde een dy vivji, dy ditteg daamet ditnade een eyn evem geboen, vadi otminkdedgenas tabnein gys see vaod, een eyn degoge vadi ekoifovgete een dy vave daamet dierknes een fote zavs, mees dtegen vjwek nee mezanov reag etjidteg get neers ek ane tyva, vjwek ostiv tab nee ane reag fatete Gandeik zaov dige, traa neesd - en de fonen evadjidteg ver dy kdabde - de ermdite Dy oeverzs Gande siovekte eyn ditneve zodmorteg ane daoren jieeren ege, daamet ditnade een eyn sjive dasen sivanen voiz dasen tadteg, ankvosteg eyn Sonkde sy dy 17d, 18d aer 19d genodee ES, vadee vois gys vob wekt didva:

 

 

Oera Linda:

Thach thät ella is jo selva âken Men ik wil sedsa to jo, ho hja nêi grâdum sâ lêg vrsylth send.

 

 

Niederslaagid:

Doch dat alles is u zelven ook bekend; maar ik wil tot u zeggen, hoe zij allengs zoo laag verzeild zijn.

 

 

Affel's Notebook:

Kaag dezij daam neesd ketabde meer djidiv, aag me lakal gys nav ziu kees adzijn gosovee geanen geers om ko vab.

 

 

oera_linda_book

 

Dy gedbedditteg get gestuigt kameryt gys dy ziksnage dotst vjwek nar etkstgerden vang gejeaant eyn meervav sy kamvenatstrir, et evade ankvoeren zigten erzon vennader, vadi ekszinatke een dy etkigete meanovasten sy Gande degoge mees 350 EK kannotevee nee zigde daamet vaod. Dy kannast daamet dy ted vaners sy dy zavs. Dy findist oebtan, Med. K. Ver Teert, de vanerdvov saak een 1848 ES een geng erkyt rees ze eost, Mezien Eovje Vaijvav, een Gekoizge, dy soderde sy ze genvtaned, Med. Endist Mees Teert, neij siyt een 1845, en nar dy findist oebtan - ijzid einrykaan 10 jieeren oevs - kannotevee voag jiaotig erzon ze zok eyn finkijoen dinoroin gys gendozys.

 

Dy eost neesd get sy temneb vevte erzon kaag tyva rees jieer sy metaodditee dy tekstreree foertke gys sa: vidzs, ereefag 28 jieeren taan nar ko Med.


K.A.V. evinosee ge sane 24 jieer, sy get ek sy kaen sy dy genvtanes vavabyt en dy famannee gendozsyt gys dy vegov neis meaerdtae erigtded. De stuigt dy finkijoen nedditoge sokk eyn ditnve odan 69 jieeren daam ge nar ze teovee geveddet eyn eero, dasen tane sy dy zavas vaboanen ze vivee ge kava:

 

 

Oera Linda:

Wr.alda was er alle thinga, ând nei alle thinga skil er wêsa. Wr.alda is alsa êvg ând bi is vnendlik, thervmb nis thêr nawet buta bim.

Engelslaagid:

Wr-alda existed before all things, and will endure after all things. Wr-alda is also eternal and everlasting, therefore nothing exists without him.

 

Affel's Notebook:

Werlda ekszinas sevzae kaag dtegen ekszinas en ny gesoin nyre kaag dtegen sziommeer. Werlda daamet neesd enadtov en evadvozsteig, een dasenvzae tadteg ekszinen ditaote ned.

 

 

 

En dasen eer vor? Anke eyn ekante kanerovte een zaers gys see kantyvided, vjwek zoinvee dy kannasten sy de vanerdvov saak laageret se, erzon ditteg en degoge stuigt otvaivyt gys i.

 

 

 

sep1

 

 

Andrieu. Jules, - The origin of the 'Oera Linda book’. - The Academy 1876.

 

Bergh. L.Ph.C. van den, - Het onlangs ontdekte friesche handschrift. - De Ned. Spectator 1871.

 

FL-140509 Affel's Notebook and the Oera Linda Book: Kelto-Frisian at Work

FL-090610 Yeddim Alramtukzas Ineecoim

 

FL-140610 Affel's Notebook

 

Afwul Lùdèweok FL-090610/BaCD

 

Geuenich, Dieter (1985). ‘Soziokulturelle Voraussetzungen, Sprachraum und Diagliederung des Althochdeutschen’, Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung, ed. W. Besch, O. Reichmann and S. Sonderegger, 2 vols. (Berlin and New
York) II.

 

Haan, Germen de (2001a). ‘Recent Trends in Frisian Linguistics’, in Munske (2001).

 

H. F. v., - Das friesische Adela-Buch. - Beilage zur Allg. Zeitung 1873.

 

Hoekstra, Eric (2001). ‘Frisian Relicts in the Dutch Dialects’, in Munske (2001).

 

Leendertsz Wz. P., - Het Oera Linda Bok. - Navorscher 25, 1875.

 

Löfstedt, Ernst (1928–1931). Nordfriesische Dialektstudien. Die nordfriesische Mundart des Dorfes Ockholm und der Halligen, 2 vols. Lund.

 

Lühr, Rosemarie (2007). ‘Bedingungssätze in altfriesischen Rechtstexten’, in Bremmer et al. (2007).

 

Molenaar E., - Het 'Oera Linda Boek’ Feuilleton. - Fr. Volksbl. 1924.

 

Ottema. J.G. - Der Friezen herkomst volgens het boek van Adela. Verslag omtrent een overoud handschrift bij het Friesch Genootschap, uitgebragt door Leeuwarden, Juni 1871, 20 pp.

 

Poortinga. Y., - It geheim fan it Oera Linda-boek (Bisprek fan it boek fan E. Molenaar [nr *63l]). -Frysk en Frij 1950.

 

Siebs, Theodor (1901). ‘Geschichte der friesischen Sprache’, Grundriss der germanischen Philologie I, ed. H. Paul, 2nd Edn., Strassburg,

 

Sloet tot Oldhuis. B.W.A.E., - I. Losse gedachten over het Oera Linda boek, II De verwoede monnikken en de Academie van Wetenschappen. - Leeuw. Crt. 1875.

 

Smith, Laura C. (2007). ‘Old Frisian Vowel Balance and its Relationship to West Germanic Apocope and Syncope’, in Bremmer et al. (2007).

 

Winkler. Johan, - Over het oude friesche Handschrift. - Leeuw. Crt. 1871.

Template Design by SkinCorner