Feb 24, 2011

Aniasid

Aniasid Cover

 

"Tuai tin i dearfi cilinel di Aine"

 

 

S. Juia orcaršu ei li trišcu: "Co lo tuprere curu el di jožte, ae fiaic nad iel paet, fire no uner tacpera; ce rion i alu tanče, ce ipste di ale alalsi ver ce nje ca deremetcĭ, pel fudeuana".

 

 

Duji: Tegeciel ildetesi di seri toei ro pupre i Atrige, tupre are la ropa ei ce Cuna noiai zintai ul žin temeledeel co nje el zideouną alfĭčfiad iel ceteru rat farun. Tuei cufąe erige uvěpearin tea unnžie eo ceteru rat farun, uner si rišo di nje gėipzinfal li pazcu žipri li ceael la tue pulžie li cetefa, daj ro ceael tua dacĭ: "Et alu tincure tuste ipzinfan dea co noza, minea cucre et ire nopeiste iet deperu espe peršai ro cagere co si pefiri".

 

 

I tae are Erige, are a inapveru iel pazcu daj re ipzinfe, cueipe uipe unnžie mi iel ceteru rat farun. Tapecat, uner azre la re paon joži. Izcu to taperarpecsi di Jeteé, li ceail, mi rišo di epfi ipzinfan li pazcu iz eiro izre cucre "Jeteé li joži". Tefire vecpued pearde Erĭel itjožsi seri toei toite, daj notiži e di Aniasid fudeu aricte.

 

 

Anisaid_folio

 

 

S. Aaešde duji: Li lénmeno: "Tusi tin", orcre acsi atżipefa, aplean žeiperde nje ildere di re noel la epsu tăitei in iel trišcure la cucu mi nunča ese. Daj peir, tăitei tua izmecu, mi iel riacu i ce Ziricilul, are : "Te sere tilu i Eicéd paste unmedede li anmeno daj di ilse mi dufizu..." Iza cunmesede nje tisoide fiar pecăit sizu mi iel Jedeced paste anmededere ei i edeoai topfiurit, daj ul curijre iladene,ciléntiul peri cocaer tanocu daj etmesede paste vertrinčre teużitil; daj aste ce cunmesede tauldenu tat Jedecer, orcre tua izmecu: "Co Iel petantu mi iel te pecre cee".

 

 

Li len meno Taunastizre noei tie rifgean. Žin toei nje fudeuar. Tate i păprit: "Tuai tin i dearficilinaz" apleand nje tui, daj no izi, curijre pericozcut. I adeoel ciru roonmeu eĭé mi iel cteru artfiun.ié tie iel pazcu žederiru epejre nje cunritunt de el di demepe, daj i tae are la re paca: "icpri i ce pefiri". Li zinčizre itrinno are izcusi arzina el nje Aine čazuvepa te tanan ei ce ceael teunla co ver ce ceael perazfifde ce etmesede di cuicei ąazpičei, orcre tua izmecu: "Paste perazfifde žumesea". Iztri tanan iz li Dean eo Pazcu, daj Aine ei li tanan i tapejre cunrituntea a tea teie etmeaer di demepe. Ce păpste "pazcu" mi uita in verašie verié, orcre tua izmecu: "Co Ire tuepulzfie alu tincu eipedei", daj altrĭdi epfila tuepulcaru iel pazcu ei ét no toru serier in iel dean, orcre tua izmecu: "Co Ire tuepulzfie alu tincu eipedere co lu sizdeąin iel dean".

 

 

Tate, žo tanan ceperažea iel Dean eo Pazcu, daj Aine daj iel dean jtecuei tusud uid tecpire i ce paove žopfiun. Daj cucre azde pazcu i tanmepa zejre pericozcut, tateié tapejre vecpuéd zejre dearficilinaz. Uner azre la diza: "Tuai tin i dearficilinel di Aine". Daj in to tananre epua cecasut. U cuucinge. Tuei fia deouaic uner notizte, toei di Aniasid.

 

 

"Aine tie teicpri joži".

Template Design by SkinCorner