Feb 12, 2011

Eacthéc Aidatibhid

eathec_cover

Eacthéc Aidatibhid

 

 

Uann sàidigleid geoichachan ri tacann aniggeigyf guin tha dàed fo agma anidhébig thdhararchaidò eiligdbhi-Eacthéc. De adan achhanminn ann geoichchd Frbhi-Eacthéc bfosan mhaoig àidan tabhd, feis eid adhachànn thàdhd, aidhua a bfonn eilrgala lai thabhnairig chá ri airharhò Eacthéc ylinbhchébhig saffbad, unn àirgig daganchtagigh guricneann ann tha gami eid fomíg ann chaitmi yan ri Farbhi-Eacthéc ilermo.

 

 

Eid dasn thàdhan ri IAt. ilerhtha friàidò ann Farbhi-Eacthéc, feis eid ganidaraineacan ri eilrh amai fùac leéghatan chá yoig achd ylinbhchébhigtha aiùhchtairò eiligdbhi-Eacthéc eàn fagh. Aidhatàcha a adàcdbhi-Eacthéc ilerh ann remicagitfachds, ileig irn ththaus fo eanbhgr, uann ann antaleig ràirò chá ri sadanidrius eilghiamne ri tisga.

 

 

Eid aiann chclaleid, unndbhi-Eacthéc ilerh ann thdhararchaidò aratàcha eàc tathàc irn lairi eilghiam neu dhasalàn len guh:

 

 

1. Achbhnairig len airharhò chá ag tathàcuhdegarid femhategan if Guathc. Ynn fregarid femhategan e remicichs A'iemídhan (Ateic, Athahheic is Gan), Fegeheig (Fatdec, Acherbadc is Bithann), Geohachanigann Eacthéc (Bhéchidhdig cyf Agnannigc) is Eacthechagein.

 

Aidhaoig Begeheigtha cheétàidéghid gutùgus ann A'iemídhan(ri 'Achdchtle Guathc'ídnanorid) yig ann Geohachanigann Eacthéc (ri Eacthéc'ídnanorid) bitha georimithinn atthtainac chá mítsane araoig oi a'eghan fonntha andharachaid ebeilig-Eacthéc.

 

 

2. Fribébthabhnairig if unn fos, eahharhò chá irig irn bmhateg if Guathc, aeiac chá ag tathàc irn a'gig achd ylinbhchébha.

 

 

A mhalaéchàls aiann édidag ann aíd:

 

àchaidaghraebhairfo lai Eacthéc aidatibhid fidac gakin oidachittò aguica: yta guin earbhchnyf, àcheac Guathc adan oi b'mhateg ifasi-Abhadheain, de adan oi frge ylecaigyf bfosan chá Eacthéc ylinbhchébhigeaghasi-Abhadheain ahidatibhadh. Adf yta eàneacigh aiann thadachmila, dhan fachsane inid aiùribachbhnairn chá ri achd agcus anndafbébann a'bh a'efh in aidatibhid eàc eagh. Yan ri a'gigeans, yta achtinn lebhchnyf bn thannbh aiùribig cyniu a aibeacnigébhn if b'fosanyf Guathc fefotafann fah nir-Achsi-Abhadheain ylinbhchébhar, auyf eanid Guathc aidàn gaid tha achéghid ylecaig ann tha aggehò tha de adan ann tha b'fotafann fah dasn recniuan dibhaeac. Adf uann ann a thàdh, dhan irn tàgan dàed àidan nanmaebthabhnairig chá bhgig achd ylinbhchébhig chá fomíg ann fékin in aidatibhid aitéidebta.

 

 

Dhadh eàeduaniggeig eilig "cegh", "miairc", "miait":

 

 

affel_sep1

 

*marwo- 'dead' [Adj] GOlD: aIr. marb [0] W:MW marw BRET: MBret. mar/, maru, MoBret. marw CO: Co. marow PIE: *mer- 'die', *mrto- 'dead' (IEW: 735) COGN: Skt. mrta-, Lat. mortuus, Gr. (poetic) brotós 'mortal' SEE: *merwi- 'lifeless' ETYM: In Celtic, the original PIE adjective *mrto- was remodelled on the analogy with *gWiHwos 'alive' (Lat. uluus, etc.).

 


There are also parallel denominative verbal formations in AIr. (marbaid
'kills') and Brit. (MW merwi 'die', MBret. meruel, MCo. merwel), pointing to PCelt. *marw-a- 'die'. REF: LEIA M-19, GPC III: 2364, LP 7, Deshayes 2003: 496, EIEC 98.

 

 

affel_sep1

 

maruos, "mort" Des mots des dialectes romans de Suisse et de France, marv 'rigide, insensible (au froid)', marvel, marfi 'rigide de froid, blême', le NL La Marve, remontent à une forme *marljos, -a, adjectif celtique signifiant 'mort(e)' : v.irl. marb 'mort', gallo marw, corn. marow, bret. maro 'mort', tous de *maruos. J. Jud, Romania 46, 463, W. von Wartburg ZrPh 56 (1936), 760, ML n° 5387a, LEIA M-19.

 

 

Dérivé en -uo- d'une racine *mer- 'mourir' (fait analogiquement d'après son antonyme *gWï-uoS> *bï-uos 'vivant'). Fait en -to- ailleurs, skr. mrtáh, avest. marata-, grec brótos 'mort' et  armén.  mard 'homme' « 'mortel') et, avec un suffixe hybride -tuo-, latin mortuus, IEW 735.

 

 

sep5

 

Dictionnaire de la Langue Gauloise
Une approche linguistique du vieux-celtique continental
Xavier DELAMARRE. 2003

Editions Errance

 

 

Etymological Dictionary of Proto-Celtic
Ranko Matasović. 2009

Brill - Leiden.

Template Design by SkinCorner