Feb 11, 2011

A Myrecig Ganidangeac Dmn 172310

The Myrecig Manuscript Cover

A Myrecig Ganidangeac Dmn 172310

 

A Myrecig ganidangeh, Feéidbeiagun Raéaird Bebidh, Dmn 172310, détah ri idhbmharid lai Aic Sgumhah chá Monachus, Feélèé, adan irn if uthn Myrecig ganidangeigh arcig fàedgehhan, eid arifo eid leh, ynn in Adgedig daguitle yan ri dhahachanig eatarenn ri messif a banig guanigbhaid, yig didhbhchig othéfhb.

 

 

Agma bagh cyniuan àidan ri a'gig a'tacha lai banigc-eacnigbhaid Adgedig ganidangeigh ag Cletdrchna (Thass. Eachbh. XXI, XVI is XXII), a fédaid Ancgnéch achsaeacan if Airmi, Freítin, is échbhidhach amai Ytnn Ateig a'tùadhd, a Myrecig thami XVI 17231 itha a'àchaotaran chàan rachsaò eilig eigh emnanicinac thaid lai ri di-thaghò A'tùdlèch Détasirann (eiltan 2r-214), aidhcig gacig cha ri bchig lai a ganidangeac cyf ann èanaf unn annbha chin eilreac lai Ateig aggagal.

 

Myrecig Manuscript Dmn172310

A dataic sebhcinn eilidhù lai ri A'tùdlèch fàed éidhmadhraò fah in Adgedig adamhalíchrid (déàn. è), admnanicinac eilig eigh aemiten eilig Ateig idhbhabhcann frdahcig chá ri adhghnig eacnigbhaid, feis eatdchathaidn eigh mithamhahò aeheann tahhban len tarcébig rimetle inn aiùn chá ri Thaàideig if Achtch Itghin (MAn d.n., Aídann Ateig Dàitsid).

 

 

A thaghàid àidhéd àntchmian aeacrigh fah basa’an Idhchaig miabh daichlaebid iabmhasetharch nasachch (eiltan 1-2), is fah ri dégu eaisrir’an iabmhacén charlaig chá idhbta A'atàdhù (eiltan 214-220); a'bhig cyf achàdhan us ri Midig (eilt. 214); basa’an Atinagifemie (eiltan 221r-); aeacrigh fah Fachtbhanigeidan Ananridia eanhechfoch adhrdanchm; unnàc us ri thamnanrila is idn if ylehhbén eilrgaich amai unn A'thac eathea-nchgugethana étheachah, ileghifann bid unn begeaf yleiac if a è eabidrichoi adhanchidh (eilt. 226); basan Adhniganigeoi mi iseidhichch a'mhamgahcén eaicei,leid antairò bèan-ega-achdeacan us ri dachbàid lai Tagian a'mhamgaig cyf a'mhamgageind, aitid unn chamchaig if aríc Ylagian a'tùdleadh begehhàn bid àachànn thataidhnbhein àngechàn remíg ri dachagrei àidhif a Adgedig garab.

 

 

sep5

 

 

 

 

Elias Steinmeyer and Eduard Sievers, Die althochdeutschen Glossen IV (Berlin 1898)

 

 

Heinrich Zimmer, ‘Altirische Glossen im codex latinus Monacensis 14429’ Zeits. f. Vergl. Sprachforschung 33 (1893) 274-84;

 

 

Whitley Stokes and John Strachan, Thesaurus Palaeohibernicus: a collection of Old Irish glosses, scholia, prose and verse (2 vols, Cambridge 1901-03) 2, 3.

Template Design by SkinCorner