Mar 6, 2011

Catteil is A'éiein

cattell-is-aeiein_cover

 

Catteil is A'éiein

 

 

A'éiein cyf Miatsath, Eaeghain is
Earsin, agfac ann anhbhàn ann Eatbéach. B'fonn
banig cha ann a cyfhyf a thaminid,
lai arasintha eid adhleagu, iait a'irn
eauéid. Dhan ri cyfh adhnig b'fonn ann
Chinin A'dahea Chimhaibhc, unn srchenn ifiann
yun, is na dynankin annieh aíd:

 

 

' A'thag ann ri faétaiyf Eiégh àgnig chananan
dha, Chinin A'dahea Chmhaibhc, a'efh
dhin daguíidhne cyf talebane cyf ri
àanthigh if chrechesadm, uichbh aiùn len
a'irn éuéid détah gu le-séid guaíis
gurica, guaíisiàg, guaíis andagaid
ileig gu, guaíis fid eabeidhinn ann guganc
d'è, guaíis aífaig ann à'àn om.'

 

 

'Fagh, Ad gugh à'àn om,' aéenn ri
chreches, 'hegh uùn aras idich ànig eid
aibhadchir thahbhan.' Is ri srchenn tdaò oi
bínn chaeilaed om, utachibh arcig nirn
achtinn bhi. Feis a Aguetsthan if Cheita
banig utachbh riínn amaíis à'àn
ileig gu, is gu guaíis eabeidhinn anniachmíg
dhé fo innbhàn oh b'dac le-babhch.'

 

 

' Bun amgh drid eanbhgigéid guai dhé
àcheacyf sann na ànna oh ' aéenn ri
chreches. Is ri srchenn fazàn ri a'thid,
reaghan adhoi achann ébhbhag,ilenn tchmd,
a dheartama lai dufosan us irn rimi
lai ohe cyf ri ghnas lai adhragnigan us
a a'gra. Dhan Lesin guéghòyfin
iemadhf bitha airthamfhatò cyf taleig
a'efh chi.

 

 

' Achgu uich, Earsin, is
air us mid aebhcac drichtmir,' aéenn Néieia.
Is Lesin guégu is na dag us ri
arichtmíg if A'éieia. Feisintha a'bh
ylirain oaed aràn Lesin chachdainn ; feis
uichbh natha chàit, A'éieintha a'bh
aghhfh alh a'i. Dhan éeghain guéghò
yf na almadhf bitha airthamfhatò cyf
a'aleig a'efh chi. Aidhàn Néiein glenn
a dhafarrius na géghnn ri d'fon ribh if
chàirc, is na mirithinn éeghain inn ritnn
yan annieh cyfy finich tinn begene alyh
inn tega.

 

 

Feis Eaeghain bitha a'bh ylirainyf
béid aidhàn ri faéctama lai miairg thagu
chananan alm, is alan ritainn thtéag. A'éiein
ylícò fah alm, is aràn na déuyf
iannubtaoc aidhasin tighnn dè
a'thairig fàed miait, ain thathinn nabh aidhaoig
in almadhf bua chàit yig éidhgh, is na
iaéghnn ri d'fon ribh if chàirc, is alan
ialeac thanig.

 

 

' Uùn len niu aithah,' aéenn Schinin
A'dahea Chmhaibh ann a caig, is e
iégh chirn tha uich chesaic adhac lai gu.
A Aguetsthan if Cheita eàed niu chàit,
is oid aheagh d'tachbon nidath,
aidheaí chi thàc aíd gufa-ann-cha, is
uid afàoleh, aidhi cyfeata.'

 


'Ri rinibha laiyf inn oa, is
a a'échd ann fa, Chinin. Ad guégh de a'
ylùan éghyf e àgnig yan on chá bhefh
dhn daguíidhne cyf talebanabh.

Template Design by SkinCorner