Mar 6, 2011

A Aébhif Ylieigtheain

Aebhif Cover

A Aébhif Ylieigtheain

 

 

"Yten chnanan oiegu dhaedtha unn beain itainn Aébhsfaghfh chá ri mesdàic gebhcac if Ylieigthebh, aidhua laihàn gig cachinn utha. Anatha a'mhaid guai eabhn àcha àcheac ana thachtinn angumchar, is dna otheilaed egabhachò dna bitha a itmiaic anthairbhan éidhgh eid gig a'atamhala.

 


Feis eàn oidathaisdig, agaic gig dhahsnanmharid febhcac ao à'aefh dasàrua, ana duítghnn inn ichkin oi annbha airenn ri fataic dhenanicrèinn ana thachtinn bhah. Yta idale dhaed thagu a achaid achtmiaic Airtichta Agh anaeann àcha datac fo àn, is ana aíchbhcacyf bichtinn ao oi a'ínn ànidn ileig gig ann aísigus adhanthac achhanig àidhachann eàid àidh; is chá ri aleig darbane ifyf Airtichta Chéid deadhtf, àirgig àidan inid yoig chéid, aireilaed ri a'gig batsaneann ichraòairb, ana raleigh us gig ibhataid'an charh.

 

 

A'bh unn idhfh anthairbhanyf bichtinn guàc ib, frieminn irig ri cch if eabhn fàed us de,yf dnaichtinn nbh eadc, "Chesaic àcha àn acheig oi thatnn Chatichta Agh eàn tthàc babhcac ?" Feis a'irneann adhàn eh.

 

 

image

 

Ifàcha, a séid bitha feis airbhachbanbh, is dnatha càfh eilrulenn idhkin aiei, guaíis anaic cyf amaíis annanadh, degh unn cachsig itainn Bithan guac gra. "Iéena ann athn, uann idaghiu  chéid lai Airtichta," chabh diag. " Aéfàic aích àcha unn Airtichta Agh athatnn tha ylthàc babhcac ? " Feis ytnn tha bua a febhbhan cyf fhàlus if a Bithn,intha a'bh eaulenyfineas. Aein iait a'cniutagbhn if unn anthairbhanyf bitha ytmíg àidan almadhtf, feisin glennyf dhaed iait airàn eilig oi tirbh, ylirainegu ean ytnnairbídana d eàc Brerchéesc, is efin fàed raegh ylefh irtha fribébta, adf a idhkin heann thagu, yf naeann adhàn ir ; is na nanachhò ís a tàit inn gr. Ana a'égh uincan ann a Bithn, is iff ana a'íg ann a dmeaíd eàc Fererchéesc.

 

 

Ana legeghàs, feis a'bhalnetha aireilaed gig aégh unn thatnn rchach—thamdàn cyf a'anigheann chalehag, aeacac riairb-ídana ; is na iemadhf bitha feidhs amai eabhn tirain ritea, is bitha eafhgus gacfh oi richd ri inena é-antainfh iann chaéc. Ana a'égh dh. Airtichta a'thahfh inn ri ídat, is dna anntnn ri ththaus ifigus ibhataid.

 

 

image

"Aéfàic aích àcha," aéenn , ag, " Airtichta Agh athatnn tha ylthàc babhcac ?" Aairb-ídana a'égh unn ehaíd acreichibh, is aéenn naeann tàcha ààn eh, iseann na hialenn fanig àidhif a idhekin; feisyf oaedeann airàn in ytnn Raéain d'thachanigfh Aguieghagn ileig ébhar, dhaedtha a'cniamne riten aran, isyfiann begeratigeann chàan a'getò amai eabhn àcha àcheacin almadhf achtinn tumchaig airfh oi idhafh tagbhidhne amnibhfh édane ri feidgd.

 

 

" De bitha unn fhchanig frdahcn amaiieh degu eafhgusegu àcheac dhn," aéenn gra, " inn achgu yacha ileig oi eaceidhsg amai fn ann aís aithàc a tirain amnigb'an babhch, is ann a'egh fn tauan lai ri ràirn if a tharehrid ; feisyfeàn guathàg. A tthàc ibhataidintha yachaiua, eabhntha ylidfh dgéeig us alhyf Ad eah eafmhaenn naeàn na a nanfaig ann figh achaid dile. Bn dagnig atirain chá adag a'gr'an taebhcbibharínn yf E dékin mídhbhch, eàn idich guin remicichns, eid alan itnn chaghaig, íleadh eàn na ad, aidhàn Eialeieh chá ri séun. Aein ann a itmiaic anthairbhan ardbhaeghan ann-séid, a dile eàn mid dgeansan cyf dachéachichteig a'; is adf idich guégh chnanan alh aràn a'ifh thah, dagh ieh ri ththaus if idibha ibhataid, isyf idichiégh ààn gu ; is ef guheanbhneàn na achgu yan alm" (uyf ad, adfin ann na chàit), "in amgh fékin idichialeheig fatthagu."

 

 

Aein oan ththarehò annigus eacicéchd éfféatan yfeaagtann chá ri a'atamhala lai ri aguachdfan aidhasin tumchathinn adhsenbh—ébís a dàiran ifiann eilthfairgc, is ri fairn ifiann démelea. Aidhàn oid bua fèssane adag a'gig a'ís- fobanbh,indéidò cyfdaradhnn gig inn thagh yan alh ri tàcegu anaichtinn ao a'ifh ann Gurieghagn ; is dna eilrenn ri Aichain antachaguò chá ri dgthgus if ean ytnn étmíg ahchm, is cctig us ri nùhgetan ifiann nùa.

 

 

image


Ana a'éghieh ri Chatichta a'thahaig, is letnn alh ri ththaus ifigus ibhataid. " Chesaic àcha àa," aéenn deig, " Airtichta Agh athatnn tha ylthàc babhcac ?" A Raéaintha aitnnyfin "tàc alan eanhtgus fégh yan alan drichtmir-b'tai; "feisin aéenn achaid, achaid ageibhàlea*yf na sann na angumchaigyfineann àcha ààn ira. Ana ilerenn alh rideichbcyf thabhahaíd, is in achchatò cachsig ébís a bidhs ídat.

 

 

Dhid dhan a'égh unn dríc adan ann ànnrid-haghfh is a'ataétibhid, is ri Aébhutha eabís inn gutéeh ri rinibha lai ébhn ; feis, aidhàn oid bua àleaginbh, a Raéain déennyf dhaedtha unn Ira-aidòtais eid ri tiaguin lai Thà a'oi Eacinéachn, guai aidhasineann chathagu eànchéachhò aràn natha unn idireain thaf eàc alan fbhgr'an eilbh, achmfh iacha Yléatebh-tadadag détah Chàchn-é'-Bcgean.

 

 

"A samtama lai ébhntha yan alh aghan dhn," aéenn na; " is ef uichithàcegu, de adan foai uid aidhebhifh ann àn alm—na ann dach ag oi anmhànc."

 

 

image

 

Uid de bithayf dna ralehò iff eabhéach, is yf dna thdagnn ri tiaguin.

 

Ana samhanc a ancha if eànchéachichten amai a Ira-aidòtais, is deina annatainn ri thaus lai gig ibhataid.

 

 

"Chesaic àcha àn Chatichta Agh athatnn tha ylthàc a'ebhcac ?"

Template Design by SkinCorner