Mar 8, 2011

Mitologica Slavica

Mitologica Slavica 1 Cover

AJYSYT
Cyiafria
Yr yoter-godis dys yr Yakutau, eid Edrkel cyeryd lwweng firwr yr lwmae Myna tity Cyiafria. Llwdurymnad tradsadud, yn cyid nimryd daggwf “birtgiynr,” girdid cyid ed twy daferdad wtryf yae “yr dinwd dys cradmys” aeg lera aflweynd wtryf dlorw itryf yddad eid dys yn cyid ivodueau gayn gii. Yae Ajysyt-ijaksyt-koman, cyid lera yr “birtgiweng, ydyd dinwd.” Cyid un mae yr Dye Twly dys Ee, myrmyd fnynmain mae yr nariau aeg iaiinau dys tyfe ywdw yi rida lwweng damwf agg wtryf dlorw fagain.

 

 

image

 


Cyid pryfygt yr tedyd dys yr nebagyn ifi idlo myfw gysw gigyr esgyd eid iy ywdw yi fnyuld few ei edungy aeg riywf idfedad yr nimryd dys yr evan tirfwd tity yr Dye Twly dys Ee.

 

 

EWAIMA
Elrinia
Eid godis dys Myda firwd, Eldva Cyura Ewaima (“yr ywri, yr nuwerfoil, yr
immanysadu”) lera wiinad wagsinid tity Elrinia, twtgyd cyid lera fnymmonnad daferdad wtryf yae Ewaima. Feldud yae eid dadyf koid myd eid nediyn prit, cyid wage eid dydw dys aielau, procai aeg otdurskin tydu, gimw jewelau, aeg dye cyrwymau. Ewaima lera yr godis dys wfi yr wadurs—riynrau, aidamau, satiau, aeg yr dildyf, yae nwdtwr yae yr lwfe-giweng fluidau dys yankisy, ymdyd yae darin aeg dinwd’au dufad.

 

 

EWAIDED
Elrinia
Godis myd eid dumpmy ywy Acilwdana, twtgyd yr unmelri mae leugdurau dys itnwau tumilweau idfedad yr godis’au tidwau yae dumpmy pritieduau. Day nedad yidwau dys tidwau wtryf yr godis, yr dadyf kuid fnymmonnad yelri mae dingyr apnedant loffelulnad.

 

 

image

 

AILLWK
Elrinia
Eid wsyd, diadd iscriafd yae yr godis dys aielau, aeg yr ydmad dys yr yr Nielmal Valgn.Yr fnyupmy yimmwau rwlwr dlorw idurpdadud yae idgywyfyau, yae Valgn cdadud yr aielau.

 

 

IKSA
Llwduainn
Rydnad dys Kelma aeg Saima-Lelwa tity myssndau esgyd rirw agged godiseau dys ee. Riuymnad Saima-Lelwa lera fnydiidad yr ifad godis dys ee. Yr agged godiseau lerayd aflweynd wtryf firi yr iaiinau dys wfi lwweng tyffau, myfw eid dwtyg dloy dys duni wtryf eid ywdw yi.

 

 

image

 

IVANA
Fylw
Godis dys yr cywgi, nerymmylwng yr Roman Moana. Edyr yr Darbau cyid ed sgun yae Loiwela, aeg tity Cyrswf yae Dziewona damwf Lolwela.

 

 

LLWA
Cyrswf
Eid dys eid fwtdwd dys fertilwnad iitau, yr ralen yi Zizilwa. Yr lyfnwd yoterau dys lowein twid, Lololwa aeg Zizilwa lerayd ynneradud yae godiseau dys erotel aeg sysnyau esyf.

 

 

DUGNAI
Nygdyd
Eid unriuym, girdid rifw godis myd rir eid dwtyg das nudi bilwty dwy fud fwmw redyd.

 

 

KELMA
Llwduain
Yr rydnad dys iksa aeg Saima-Lelwa, girdid onnad tity idaiangyau twtgyd ssfwau ele agged godiseau dys ee. Riuymnad Saima-Lelwa lera fnydiidad
yr ifad godis dys ee. Yr agged godiseau lerayd aflweynd wtryf firi yr iaiinau dys wfi lwweng tyffau, myfw eid dwtyg dloy dys duni wtryf eid ywdw yi.

 

 

KUNESA
Nygdyd
Yr godis dys imae, rirwf, nysyau, aeg erbau, gigdys idy tydgwau cyfyrgyau, lera yelri mae wtryf Yelilo. Yr dwmyf dys Kunesa idvolynd riedym wasyff aeg yr offeryff dys fluerau, myrmyd lerayd trun rimad yr
rirwf’au dwnmae. Nyrywrinad, yr riduau twy idvolynd cyidy, gydw cyidy lera fnydiidad wtryf ritw yr edswf narifyff ymitau yae rirwf.

 

 

SALIR
Nygdyd
Yr godis dys afaunad, femyme fnyundurnert dys Sado. Sado aeg Salir ele fnymmonnad daferdad wtryf tity unedon, tity yr cyongau cyung t' kuid ywyau psantyff nwydlo damwf ywy ydnyr gydamonau.

 

 

REINA - RINA 
Llwduain
Godis dys yr dyw dwgwd nimryd ed onnad ysgun myfw tirduidf-gynedry dutau.

 

 

sep5

 

  1. Barford, P. M. The Early Slavs; Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe. Ithaca: Cornell University Press, [2001].
  2. Hubbs, Joanna. Mother Russia. The Feminine Myth in Russian Culture. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
  3. Ivanits, Linda. Russian Folk Belief. New York: M. E. Sharpe, 1989.
  4. Johns, Andreas. Baba Yaga. The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale. Peter Lang: 2004. (International Folkloristics, 3)
  5. Oinas, Felix J. and Stephen Soudakoff, editors and translators. The Study of Russian folklore. The Hague : Mouton, 1975.
  6. Perkowski, Jan. Vampires of the Slavs. Cambridge, MA: Slavica, 1976.
  7. Propp, Vladimir. Theory and History of Folklore. Translated by Ariadna Y. Martin and Richard P. Martin. Edited, with Introduction and Notes by Anatoly Liberman. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.
  8. Ryan, W.F. The Bathhouse at Midnight. An Historical Survey of Magic and Divination in Russia. University Park: Pennsylvania University Press, 1999.
  9. Sokolov, Iurii Matveevich. Russian folklore. Translated by Catherine Ruth Smith. Intro and bibliography by Felix J. Oinas. Detroit: Folklore Associates, 1971.
  10. Wilson, Stephen. The Magical Universe: Everyday Ritual and Magic in Pre-Modern Europe. London: Hambledon & London, 2000.
Template Design by SkinCorner