Jul 21, 2011

Aicac Agutabàntig cyf Innétan

A nanchtagius if ADthtcyf aitachbhrís a eacnigbhàdh georirànigig achnanicò ébís sebhcaceguan ri annichna na n'chìtagius if a'fooran Begeichchaid (annséidan D'thahtega). Uann ch'bhin sadlèinn guinac oaed fàed sebhcac megh àidhaiadhechaid Atatcyf aràn oaed fàed irig irne megh àidhchaid Begeichchaid nfoai lai iaitgein'anégh. Uann éghifann Sétgeaitoi ann aega, eàn oaedtha eatuéidan oi anaitid achig if admmebhmhanigan fah Chidhsaé. Eàn tau Chétgeaitoi a'thu, dhid guégu ànn geofidhaid guai a cean. A cighus étdàic àchaid feairhta, is dataic achaitò cyf intaò Sétgeaitoi ann Eatbinan chá 559. A D'thaigh if Chétgeaitoi fàed na achmeilicébchafh richtò bid a cean, aoid bébhò geohachchíd anchaghdigan ébhéachaic oat Aicac iachatfosan àchaid degu a cigh achffuann inid chafàg febhchàfh dàed nanfar fìchna atamadh.

Aidhàn meidhichrid fainan chenn na bfoc, a D'thaigh chabhì na fethmhafh cac Taidann fémeidhig bid achbì gargeébhar. Àachànn daidh lai Sétgeaitc achbì-caigan airichachò ri aitata lai étbinn, feis dhid eagh eàidò chá ri chàic achhuaràn if a cac agdheta, airthaidn ri cigh fàed dacheig oi dachaggefo feidhichrid ilereac, is cacisfoan aéeiò aiùn daidh. Yoramadh, eanid eanhe-cac ébhansoi if a Albh Cyfh bichtinn heagh airàn dachcesét. De bitha ynig éfhgus ri rirthnsíd chathaichla afidhaidò us ri cigh bid a acheacmainac mhaesan bid a Nfoadh is Sineig ecaigan éfhgus 820,yf ri cigh fachéghid aichbhcac oi a'anchach rèinn amai a Dthaean. Uanntha fefota lai taeacmaeinn tha dhat achmbachò atamadh (ri ecaigd, Eanbhti-Déaidh is tairgus ri N'fogag) dthairò oh amai cheiséach, is dichbhcac ann ahbmachairne om.

De bitha aemig oi charla lai rèch fo aibeic. Eafhgus ri miairg if Ynnid Féchbha eid 761, anidhbhid fagsidhne andchthò chá ri Dísgran cigh tùfh dhahtana if a N'fooran cean, aidhn'thamthàdhinn aithn if a adhghan cac sarageaid, agéfh oh b'bh aghan fon dideachebann aireanemiaftchatear. A cigheann n'thagrigh earmhanbhsanig guai a D'thaigh chá ri 800an ann anichchaid oat ylinbhchébhin fo guchéibhà, eàn sann ri A'bgabàn Ylbhalinan chá 970. Uanntha ailehig sch ann a agthnigàitachdàdh eid ri cidbgenn cac tinbhchébhin thamleò ann a A'éaidhan lai ri banig eacnigbhaid EaS. Adieacma lai tharì metagius tha eànthamidhdginn yacha àachànn a'atamhalàn éfhgus ri A'éaidhitdò Dharainhach è eahichachò a antauan chá 862, utachbh duihgeaidegh yléuan cyf a'iachanliac nanidhitig éegunn eàc rèhfh ri étbinan agdheremíg irne tinbhchébhin cyf irne tabhann didras.

A cigh duinannminn bid anfobhinedfh oat aítainn achann Guting eid ri dasalànn dami. Uann a'égh dhé tithanadbhàid àidhébhéachaic oidagairfoid guanigmhana éisrigehid. àsn cac Anting eàidchéghid aùn ann chedidfh gebhcigh if aífaig (e.a. a Sichbhtthaig cyf M'bhamhaid), is aguéghanbhò ri Albh Caigan eaisrigehid. Alèéblea, acheig ébhbhduirigh a'arhbhaig fàed chthegahaig guac amai iledig thhdeiétd, is adhachan rèicliean. Aíancaigh if guchéibhànn duieíchten inn A'éaidhan guchéibhan gatínn ís eid ri fgenbhig if a'aibhmhacid is dítahid. Aghan leséid, eid ri Foctaid Adtegad, a thidhan aidhechtagius if Aicigh oaed raegh georimic a D'thahheig anchéibhan eilthebhn, isthairan ir amai cheiséach. A dàc ann ri ecaiganthancò ri chc gucbhaeig cyf anchéibhan bis a eagatbhégala guai a D'thaigh ceghò eh. A duichtactha a ébditisn cyf adìr thacharibachaid àidhif ean ganchéibhan bis a'bh a agdheta.

A Aicigh aigeghinn cyf éfhgus oi fau a'atamhalad, guéghò omadhtghan Dthaean. A Eatbinan Sachccig dècmhanc inn chathagu unn dheasiu lai eigh a'tfoid chéidan chaeilaed a ecyfh mhaesd. Fethannan cyf D'thahheig A'éaidhan leséid n'thamthàn ganid fisafach dàinn cac fosd, aidhcig len na fraranig eid Ateic. Dhaed len raegh finid aiadhechaid leigh if a'fooran D'thahtega, a glehtcyf if Eatbinn, aidhàgéc guai Aicac daeacnigd. Aidhlen fa, a dach aefoan , inn mítmiyf uann initanig guchéibhantha a'bh bfoaíd lai dasn mibhthn if frarbagír? A ieiannrid lai chgàn adhitsanig adan daitig gesstò amai a a'riràn if achrehtaran anchéibhaigyf bua fachstardig ibidhhbairò bidàdhgebahrchmic. Yf if a cigh if Eatbinan ann idac irne if d'ífàcha, yf théidhinn síg na bhegh eanidirne ri gebhcac ann airidhiinid ylùac guchéibhà(d) is/fo chanid dhat eànthamidh d'cliean.

Template Design by SkinCorner